Według GUS-u w 2023 r. bazę kulturalną Poznania stanowiło: 20 muzeów, 11 kin, 57 bibliotek z oddziałami, 7 teatrów, opera – Teatr Wielki, Filharmonia Poznańska oraz 10 galerii sztuki. W mieście funkcjonowały także orkiestry, chóry, zespoły muzyczne i folklorystyczne oraz domy kultury.

W 2023 r. Miasto Poznań było organem prowadzącym dla 14 miejskich instytucji kultury, które zorganizowały 12 845 projektów kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,3 mln osób.

Oferta kulturalna obejmowała m.in.: festiwale, filmy, koncerty, spektakle, warsztaty, wystawy, tematyczne formy zwiedzania, gry terenowe, publikacje i konkursy.

Tabela 5. Liczba projektów kulturalnych poszczególnych instytucji i liczba uczestników ogółem (stacjonarnych, online i hybrydowych) w 2023 r.*
Miejska instytucja kultury  Liczba projektów
kulturalnych
Liczba
uczestników
Wydawnictwo Miejskie Posnania  57 963 261
Poznański Chór Chłopięcy 59 334 870
Estrada Poznańska 4861 314 350
Centrum Kultury ZAMEK 3093 263 825
Poznańskie Centrum Dziedzictwa 671 149 334
Teatr Muzyczny w Poznaniu 224 76 374
Filharmonia Poznańska 615 74 759
Biblioteka Raczyńskich 2281 57 615
Teatr Animacji w Poznaniu 26 36 432
Teatr Polski w Poznaniu 240 24 588
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu   339 21 690
Galeria Miejska Arsenał   138 19 528
Dom Kultury „Stokrotka” 91 10 738
Teatr Ósmego Dnia 150 7726

*Suma liczby uczestników, kategorii projektów poza projektami wydawniczymi
(publikacje, płyty) i wypożyczeniami.

Źródło: UMP

Ważną rolę w budowaniu oferty kulturalnej Poznania pełniły także instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, w tym: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Polski Teatr Tańca w Poznaniu, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Z dniem 1 stycznia 2023 r., na mocy podpisanych w grudniu 2022 r. umów w sprawie przekazania instytucji kultury, Miasto Poznań przejęło od Samorządu Województwa Wielkopolskiego nadzór nad Filharmonią Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego.

Na mocy tych samych umów Samorząd Województwa Wielkopolskiego przejął od Miasta Poznania dwie instytucje kultury:

  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu;
  • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, którego częścią jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919.

Przekazanie to umożliwi m.in. sprawne przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z budową nowych siedzib Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Filharmonii Poznańskiej. W grudniu 2023 r. podpisana została umowa na budowę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Obiekt powstanie w historycznym sąsiedztwie Wzgórza Świętego Wojciecha w Poznaniu, a jego budowa współfinansowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2023 r. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (16. edycja) otrzymał tytuł Koryfeusza Muzyki Polskiej 2023 w kategorii Wydarzenie Roku za najwyższy poziom organizacji jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów na świecie.

Koryfeusz Muzyki Polskiej to wyróżnienie polskiego środowiska muzycznego przyznawane w czterech kategoriach

Koryfeusz Muzyki Polskiej

Źródło: UMP

Z kolei Malta Festival Poznań otrzymał Nagrodę Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) GUSTAW za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego i wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej oraz przyczynianie się do promocji kultury polskiej w świecie.