W 2023 r. sprzedano: w trybie przetargowym 16 działek o łącznej powierzchni 7788 m2, w trybie bezprzetargowym 36 działek o łącznej powierzchni 36 287 m2. Zawarto 334 umowy dzierżawy/najmu nieruchomości komunalnych oraz 7 umów użyczenia gruntu komunalnego. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr LXXXIV/1572/VIII/2023 w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym w 2023 r. przygotowano 14 zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania w sprawie sprzedaży z bonifikatą 50% osobom fizycznym nieruchomości miejskich (lub ich części) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Miasto Poznań nabyło w trybie odpłatnym 21 działek o łącznej powierzchni 38 442 m2 w celu realizacji zadań własnych i celów publicznych gminy, w tym m.in. budowy parkingu buforowego (Park&Ride) na Górczynie oraz zbiornika retencyjnego przy ul. Krajeneckiej, zieleni publicznej w rejonie ul. Kościerzyńskiej, uregulowania stanu własnościowego terenów przedszkola „Polne Kwiaty”, pozyskania terenów komunikacyjnych w rejonie ulic Unii Lubelskiej i Żołnierzy Wyklętych. W trybie nieodpłatnym pozyskano działkę na os. Strzeszyn pod budowę placówki oświatowej oraz 9 działek pod drogi publiczne. W trybie komunalizacji/powiatyzacji nabyto 140 działek o łącznej powierzchni 189 451 m2.

Na koniec 2023 r. obowiązywały 6432 umowy dzierżawy gruntów miejskich.