fbpx
Wyszczególnienie201920202019=100
Przestępczość
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego:13,513,7101,5
kryminalnych10,89,991,7
gospodarczych1,73,0176,5
drogowych0,60,583,3
innych0,40,375,0
Liczba wypadków drogowych93562166,4
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 06871867,2
zabitych na miejscu 1315115,4
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 53,757,6107,3
Działalność straży pożarnej
Liczba zdarzeń ogółem, z tego: 5 6516 984123,6
pożarów 1 4821 12776,0
miejscowych zagrożeń 3 0074 859161,6
fałszywych alarmów 1 16299885,9
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania
Wnioski złożone do sądów w tys. 4,12,765,8
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. 43,543,8100,7
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł 4,54,7104,4
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys. 11,36,557,5
Liczba wylegitymowanych osób w tys. 59,353,490,0
Liczba zatrzymanych osób 13323,1
Liczba usuniętych wraków samochodowych 9211126122,2
Liczba osób przywiezionych do wytrzeźwienia 1 04571268,1
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym w tys. 7,25,677,8
Liczba założonych blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w tys. 17,414,583,3
Źródło: UMP, GUS