Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna.


Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym.

Współpraca międzysektorowa na Łazarzu

Miasto kontynuowało działania w ramach współpracy międzysektorowej na Łazarzu, realizując projekt Inkubatora Kultury Pireus. W 2020 r. prowadzono liczne działania z zakresu rozwijania działalności kulturalnej, gospodarczej oraz partycypacji społecznej.

Inkubator Kultury Pireus

na zdjeciu Inkubator Kultury Pireus

arch. UMP

Integracja i aktywizacja społeczna wokół procesu rewitalizacji

W 2020 r. działania Miasta obejmowały m.in:

  • realizację programu „Odmień swoje podwórko” – w ramach 11. edycji programu, w sposób szczególny założono, aby ideę zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższą okolicę połączyć z działaniami, które – poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie – poprawiają miejski mikroklimat i przyczyniają się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców, wspierając tym samym adaptację do zmian klimatu; w tegorocznej edycji udział wzięło 12 zespołów projektowych, które reprezentowały podwórka zlokalizowane przy Al. Marcinkowskiego, ul. Chociszewskiego, ul. Głównej, ul. Kanałowej, ul. Karwowskiego, ul. Lodowej, ul. Łukaszewicza, ul. Matejki, ul. Młyńskiej, ul. Mottego, ul. Prusa i ul. Siemiradzkiego; etap terenowy akcji, w ramach którego zespoły otrzymały m.in. elementy małej architektury, zrealizowany został jesienią; dzięki współpracy nawiązanej z Ogrodem Botanicznym udało się pozyskać profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania terenów zielonych;
Podwórko przy ul. Matejki

na zdjeciu podworko na u. Matejki przed i po odnowieniu

arch. UMP
  • realizację programu Ciepło dla miast 2019–2020 – program skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą spróbować swoich sił we współtworzeniu zrównoważonego miasta, pełnego zieleni i innowacyjnych rozwiązań przyjaznych mieszkańcom, podnoszących jakość ich życia; do przedstawienia pomysłów poznaniaków posłużyło specjalne narzędzie Ecocraft – ekologiczna odsłona słynnej gry Minecraft©; w wirtualnym odpowiedniku trzech miejskich lokalizacji (Stare ZOO, okolice dwóch szkół – przy ulicach Krakowskiej 10 i Prądzyńskiego 53), uczestnicy gry zaprojektowali wymarzoną, zrównoważoną przestrzeń; warsztaty i przekazana podczas nich wiedza ekologiczna miała na celu zmotywować mieszkańców do zgłoszenia swoich pomysłów w konkursie na zielone miasto;
  • przygotowanie materiałów promujących zasoby ul. Św. Marcin, Ostrowa Tumskiego, Śródki i Łazarza w ramach działań na rzecz promocji i wsparcia lokalnych przedsiębiorców, a także potencjału historycznego, kulturalnego i społecznego obszarów objętych Programem Rewitalizacji; materiały powstały w wyniku współpracy Miasta z radami osiedli oraz lokalnymi społecznościami, a celem ich wydania było budowanie lokalnej tożsamości oraz wspieranie integracji lokalnych przedsiębiorców działających w obszarach rewitalizacji.

Przyjedź do Śródmieścia

Działania Miasta zmierzające do animacji oraz wsparcia działań promujących i aktywizujących życie społeczno-kulturalne oraz działalność gospodarczą obejmują:

  • zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zbudowanych przed 1965 r., znajdujących się na obszarze osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, Sołacz, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których na co najmniej 60% powierzchni użytkowej realizowana jest funkcja mieszkalna; zwolnienie przysługuje w wysokości 50% poniesionych przez podatnika kosztów remontu elewacji, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat;
  • organizację tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie Śródmieścia, takich jak np. Betlejem Poznańskie, Festiwal Rzeźby Lodowej, przechadzki „Kino, kawiarnia i spacer”, #nawolnym, wigilie, Śródecki Targ Średniowieczny;
  • działania na ul. Święty Marcin, m.in.: Noc Muzeów, Imieniny Ulicy, Dzień Sąsiada, Rytmy Marcina, Gwiazdka na Świętym Marcinie;
Grafika promocyjna imprezy Imieniny Ulicy

 

arch. UMP
  • wspieranie debat publicznych i aktywności obywatelskiej w zakresie posiadanych kompetencji oraz możliwości organizacyjnych i finansowych, m.in. inicjatyw oddolnych, takich jak np. zagospodarowanie ul. Taczaka, debaty publiczne o mieście.

Park Kulturowy „Stare Miasto”

W 2018 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła utworzenie na Starym Rynku i w jego najbliższej okolicy Parku Kulturowego „Stare Miasto”. Pozwala to m.in. na uporządkowanie wyglądu i rozmieszczenia reklam, szyldów czy ogródków gastronomicznych. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni ok. 40 ha, ograniczonego ulicami: Solną, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, pl. Bernardyńskim, Podgórną i Al. Marcinkowskiego.

Więcej informacji o Parku Kulturowym Stare Miasto podano w rozdziale Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu.

Przyjazne podwórko

Zrealizowano kolejną edycję programu „Przyjazne podwórko” obejmującego zagospodarowanie podwórek komunalnych. Celem programu jest polepszenie warunków techniczno-funkcjonalnych otoczenia budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w strefie śródmiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów gier i zabaw. Program był współfinansowany przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe.

W 2020 r. dofinansowano zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego przy ul. Marcelińskiej/Wojskowej, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię, zamontowano stojak na rowery, ławkę oraz posadzono zieleń.

Zmiany transportowe

W centrum miasta sukcesywnie wprowadzane są zmiany w zakresie rozwiązań transportowych, w tym wyłączenia sygnalizacji świetlnych, które sprzyjają optymalizacji ruchu oraz bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów, oraz uruchamiane są nowe odcinki dróg rowerowych i przystanki wiedeńskie.

Miasto Poznań finansuje system Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM). W 2020 r. PRM obejmował łącznie 172 stacje z 1,7 tys. rowerów, w tym 1 tys. rowerów 3G oraz 0,7 tys. rowerów 4G.

Miasto zachęciło ponadto prywatne firmy do uruchomienia w Poznaniu ekologicznej usługi car-sharingu. Usługi dotyczą współdzielenia samochodów na minuty, w tym pojazdów z napędem hybrydowym, współdzielenia skuterów elektrycznych, a od końca 2018 r. możliwości wypożyczenia elektrycznych hulajnóg.

„Zielona Wstążka dla Planety”

Motywem przewodnim akcji w 2020 r. była bioróżnorodność pod hasłem „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie”. W ramach akcji najważniejsze budynki miejskie zostały podświetlone na kolor zielony po to, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na problem zanikania bioróżnorodności w mieście.