Na koniec 2020 r. długość poznańskiej infrastruktury rowerowej wynosiła 275,59 km.

W 2020 r. oferta systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) obejmowała 172 stacje z 1 615 rowerami, wśród których 956 rowerów to jednoślady 3G – tradycyjne, wpinane w stojaki na stacjach, a 659 rowerów (w tym 30 elektrycznych) to pojazdy bezstacyjne 4G, o które system powiększył się w 2019 r.

Rowerów 4G nie trzeba przypinać do stacji dokującej po zakończonym przejeździe. W mieście wyznaczono 172 strefy 4G i strefę centrum, w których można bezpłatnie pozostawić rower. Za dodatkową opłatą rower można pozostawić w dowolnym miejscu w granicach administracyjnych miasta.

W PRM na koniec sezonu 2020 r. zarejestrowanych było 182 347 użytkowników. W 2020 r. do systemu przystąpiło 14 305 osób. Stopień nasycenia rowerowego wynosi 330 osób/rower.

Od momentu uruchomienia systemu w kwietniu 2012 r. do końca sezonu 2020 r. użytkownicy dokonali 4,5 mln wynajmów, natomiast w 2020 r. dokonano 528 373 wypożyczenia.

Średni czas wypożyczenia roweru w Poznaniu wynosił 23 minuty i 31 sekund, a dzienny rekord wypożyczeń – wynoszący 4 200 udostępnień – odnotowano 19 sierpnia. Liczba wypożyczeń najaktywniejszego użytkownika w 2020 r. to 844.

Najpopularniejszą lokalizacją były stacje:

 • wypożyczenia: Kórnicka, Półwiejska, Most Teatralny;
 • zwroty: Półwiejska, Kórnicka, Plac Wiosny Ludów.

Najpopularniejsze trasy:

 • Junikowo – Plewiska;
 • Rondo Sródka – Kórnicka;
 • Zielona – Kórnicka;
 • Malta Ski – Galeria Malta;
 • Kórnicka – Os. Oświecenia;
 • Os. Sobieskiego – UAM Pływalnia;
 • Kórnicka – Os. Lecha;
 • Os. Oświecenia – Kórnicka;
 • Kórnicka – Zielona.

Ze względu na pandemię COVID-19 9. sezon PRM trwał dłużej niż poprzednie (do 23 grudnia, a nie do 30 listopada), co zwiększyło możliwość alternatywnych sposobów codziennego przemieszczania się po Poznaniu. Z kolei wiosną (od 1 kwietnia do 6 maja), w związku z wprowadzonym zakazem korzystania z systemu roweru miejskiego, możliwość wypożyczania rowerów w ramach PRM była zawieszona.

Rower 4G bezstacyjny

na zdjęciu rower czwartej generacji tak zwany bezstacyjny

arch. UMP

Ankieta wśród użytkowników PRM

W 2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego i operator systemu PRM – firma Nextbike Polska przeprowadzili ankietę wśród użytkowników PRM. Do 4 tys. losowo wybranych aktywnych użytkowników systemu wysłano za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszenia do udziału w badaniu ankietowym. Celem badania było uzyskanie pomocy użytkowników w określeniu kierunków rozwoju i przyszłego funkcjonowania roweru miejskiego oraz uzyskanie informacji zwrotnej na temat dotychczasowego funkcjonowania PRM. Pytania dotyczyły preferencji użytkowników i sposobu korzystania z systemu oraz opłat za wypożyczenia. Ankietę wypełniło ponad 3 tys. osób, spośród których 4,3% wskazało, że z PRM korzysta codziennie, 19,6% kilka razy w tygodniu, a 30,3% kilka razy w miesiącu. Blisko 57% ankietowanych przyznało, że PRM jest używany w celu załatwienia codziennych spraw, dla 53% rower miejski służy do rekreacji, a ponad 42% badanych używa PRM jako formy dojazdu do pracy. Mimo iż blisko 45% ankietowanych rowerzystów regularnie (5-7 razy w tygodniu) lub często (2-4 razy w tygodniu) korzysta z transportu na liniach ZTM, to tylko ok. 13% osób z tej grupy łączy przejazdy tramwajami i autobusami z rowerem miejskim, a 15% ankietowanych korzysta z karty PEKA do wypożyczenia rowerów. Blisko 39% badanych wskazało kwotę 1,20 zł jako akceptowalną w momencie wprowadzania opłaty od 1 minuty wypożyczenia.

PRM został uruchomiony 15 kwietnia 2012 r. jako trzecia tego typu inwestycja w Polsce. Od momentu uruchomienia systemu do końca sezonu 2020 r. użytkownicy wynajęli rowery 4,5 mln razy. Dzięki rosnącej popularności roweru miejskiego oraz prowadzonej przez Miasto Poznań rozbudowie infrastruktury rowerowej znacząco wzrósł udział podróży rowerowych we wszystkich podróżach realizowanych w Poznaniu. Udział przejazdów rowerowych w podróżach niepieszych na terenie miasta w 2013 r. wynosił 6,8%, a w 2019 r. już 10,6%.

Drogi rowerowe w największych miastach Polski
w km 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2013 w %
Poznań 129 133,9 136 157 175 242,5 248,5 192,6
Kraków 145 154 166 185,3 220,5 213,7 235,9 162,7
Łódź 88 116 125 150 155 158,3 166,0 188,6
Warszawa 359,6 412,5 457,2 496,2 537,7 590 644,7 179,3
Wrocław 210,3 215,4 229,8 242,5 249,9 260 312,1 148,4
Źródło: GUS