arch. UMP

 

W 2017 r. kontynuowano realizację inwestycji w poznańskiej oświacie, których celem była poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży.

Inwestycje obejmowały budowę nowych obiektów oraz modernizację budynków oświatowych i sal lekcyjnych, a także zakupy wyposażenia szkolnego oraz placów zabaw i boisk.

Inwestycje oświatowe

Największe inwestycje w placówkach oświatowych prowadzone w 2017 r. w Poznaniu to:

 • budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa, koszt ponad 28 mln zł
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Szczepankowo, koszt 8 mln zł
 • budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie, koszt 9,2 mln zł
 • budowa sal gimnastycznych przy: Szkole Podstawowej nr 4, koszt 3,6 mln zł, Zespole Szkół z  Oddziałami Sportowymi nr 1, koszt 5,2 mln zł oraz Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, koszt 3 mln zł
 • budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego, koszt 6,2 mln zł
 • kompleksowe modernizacje budynków: III Liceum Ogólnokształcącego, koszt 5,4 mln zł oraz przy ul. Kanclerskiej 31-33 w celu przystosowania do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, koszt 11,6 mln zł

Modernizacje obiektów oświatowych

Na modernizację obiektów oświatowych w 2017 r. przeznaczono środki w łącznej kwocie 5,4 mln zł. Wykonano m.in.:

 • naprawę dachów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
 • modernizację kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego
 • modernizację sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2.

Program termorenowacji

Kontynuowano program termorenowacji, na który wydatkowano 1,5 mln zł. W ramach programu wykonano m.in.:

 • wymianę stolarki okiennej
 • modernizacje kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania
 • ocieplenie ścian i dachów.

Zadaniem o największym zakresie była kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, której koszt wyniósł 940 tys. zł.

Zmodernizowano szkolne boiska sportowe (Technikum nr 19, Szkoła Podstawowa nr 60) oraz  szkolne hale sportowe (XXXVIII Liceum Ogólnokształcące).

Projekty oświatowe jednostek pomocniczych Miasta

W ramach konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli wyłoniono 20 projektów oświatowych, m.in.:

 • budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego „Wicherek” przy Szkole Podstawowej nr 11 na os. Wichrowe Wzgórze
 • modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 64 na os. Orła Białego wraz z utworzeniem bieżni i skoczni w dal
 • modernizacja przyszkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Tomickiego
 • budowa placu zabaw „Żwigurki” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 na os. Kosmonautów
 • utworzenie Osiedlowego Ogródka Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi przy ul. Newtona.

Projekty oświatowe w ramach PBO

W 2017 r. mieszkańcy w ramach PBO wskazali do realizacji projekty oświatowe o łącznym koszcie 1,2 mln zł:

 • pracownia gospodarstwa domowego dla uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
 • Kasztelański Fitness w Szkole Podstawowej nr 74
 • przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem w Przedszkolu nr 110
 • remont ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 23
 • remont ogólnodostępnego boiska w Szkole Podstawowej nr 71.

1 167 miejsc w internatach i bursach przygotowało Miasto Poznań w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów zamiejscowych. Wykorzystanie miejsc wyniosło 90%.

20 –  średnia liczebność oddziału w poznańskiej szkole podstawowej

22 – średnia liczebność oddziału w poznańskim gimnazjum

318 – średnia liczba uczniów przypadających w Poznaniu na 1 szkołę podstawową

197 – średnia liczba uczniów przypadających w Poznaniu na 1 gimnazjum

98,6% uczniów poznańskich szkół podstawowych i gimnazjów uczyło się języka angielskiego, natomiast w technikach wszyscy uczniowie

4 456 – liczba etatów pedagogicznych w poznańskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych

2 679 – liczba porad udzielonych przez 8 poznańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kierunki inżynieryjno-techniczne oraz związane z usługami dla ludności cieszyły się największą popularnością w poznańskich szkołach zawodowych w roku szkolnym 2016/2017, wybrało je 2/3 uczniów. Kierunki te cieszyły się również dużą popularnością w technikach (co czwarty wybór).