Dane z Poznania - Kwiecień 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według kwiecień 2021 marzec 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 187 1 301
Małżeństwa 78 68
Małżeństwa cywilne 48 60
Małżeństwa konkordatowe 30 8
Śluby poza lokalem USC 1 1
Zgony 1 148 1 094
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 34 Julia 18 Maja 18 Oliwia 16 Hanna 15 Laura 14 Hanna 27 Zofia 26 Maja 23 Zuzanna 21 Pola 19
Najczęściej nadawane imiona męskie Stanisław 37 Antoni 28 Leon 23 Jan 23 Mikołaj 22 Aleksander 19 Jan 32 Stanisław 28 Franciszek 22 Antoni 21 Leon 21 Mikołaj 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 19 23
Przybyłe koty do schroniska 17 20
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 15 7
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 31 26
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 94 97
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 123 144
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7 635 7 702
Liczba osób pobierających zasiłek 1 235 1 289
Liczba osób do 25 roku życia 537 565
Liczba osób powyżej 50 roku życia 2 046 2 032
Stopa bezrobocia 2,1 2,2
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d 6 819,23
Mieszkania oddane do użytkowania b/d 1 362
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 18 21
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 12 16
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 91 74
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 52 69
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 173 216
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 34 32
Liczba przyjętych depozytów 18 17
Liczba wydanych depozytów 4 8
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 12 686 5 930
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 0 0
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 0 0
Liczba wystawionych mandatów 0 0
Liczba pouczeń 0 0
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 59 93
Liczba wyjazdów OSP do akcji 6 11
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 9 12
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0 0
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 8 4
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 159 164
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 613 887
Pozostałe naruszenia 361 371
Zagrożenia pożarowe 2 4
Zagrożenia w ruchu drogowym 2 922 4 306
Zagrożenia życia i zdrowia 286 436
Zakłócenia porządku 346 361
Zwierzęta 810 645

Ruch rowerowy

kwiecień 2021 marzec 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne
Liczba wypożyczeń
Wypożyczenia 3G (na stacjach)
Wypożyczenia 4G (na stacjach)
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach)
Wypożyczenia rowerków dziecięcych
Wypożyczenia rowerów z fotelikami
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 22 995 19 353
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 18 161 15 468
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 27 440 19 351
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 14 467 12 845
 

Kultura i turystyka

 
według  kwiecień 2021 marzec 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 0 1 109
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 14 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 1 0
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 1 753 110 582
na zewnątrz 1 752 110 022
na miejscu 1 560
Liczba uczestników wydarzeń 7 749 4 486 online
Liczba wydarzeń 11 11 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 0 5 024
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według marzec 2021 marzec 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony
Liczba wizyt na stronie
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 66 951 80 982
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 15 170 17 775
Liczba wydanych Kart Seniora 61 109
Liczba klientów 2 786 2 834
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 11 137 10 872
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5 236 5 262