Miasto Poznań wspiera rozwój elektromobilności.

Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych w Poznaniu

Trwają prace nad tworzeniem możliwości budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Poznania.

W Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych określono, że na terenie Poznania do dnia 31 grudnia 2020 r. powinno powstać 210 punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania (tj. około 105 stacji po 2 punkty ładowania).

Ustawa nie wskazuje podmiotu odpowiedzialnego za budowę stacji ładowania – Miasto Poznań chcąc wspierać rozwój elektromobilności chciałoby stworzyć warunki dla rozwoju sieci ładowania pojazdów elektrycznych.

Jeżeli na koniec 2020 r. na terenie Poznania nie będzie zlokalizowanych 210 ogólnodostępnych stacji ładowania, budową przedmiotowych stacji i spełnieniem powyższych liczb zajmie się operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego tj. ENEA S.A.


Preferencje dla pojazdów współdzielonych ekologicznych

Miasto Poznań oferuje udogodnienia dla pojazdów współdzielonych (car-sharing).

Zgodnie z zapisami zmienionej dnia 11 lipca 2017 r. uchwały (nr XXXIV/269/IV/2003) w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, firmy car-sharing posiadające w swojej flocie samochody ekologiczne (hybrydowe i elektryczne) mogą parkować w SPP na preferencyjnych warunkach.

Dla współdzielonych aut ekologicznych zostały wyznaczone dedykowane miejsca na obszarze Poznania (obecnie 108).

Przewiduje się utworzenie kolejnych 109 miejsc dla pojazdów współdzielonych z późniejszym przeznaczeniem pod miejsca dla pojazdów ekologicznych ze stanowiskiem do ładowania.

0 zł/miesiąc – koszt postoju pojazdu ekologicznego elektrycznego w SPP (wymóg ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

60 zł/miesiąc – koszt postoju pojazdu ekologicznego hybrydowego w SPP (wymóg uchwały nr XXXIV/269/IV/2003).


Autobusy elektryczne w Poznaniu

W 2019/2020 r. w Poznaniu powinno przybyć 21 autobusów elektrycznych (5% udział w taborze MPK Poznań Sp. z o. o.)