W roku akademickim 2019/2020 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 102 tys. osób.

Szkoły wyższe w Poznaniu

Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum).

Łącznie w mieście studiuje 102 tys. osób, w tym ponad 67 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad 75 tys. studentów pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiuje ok. 27 tys. osób.

Poznańskie uczelnie oferują ok. 300 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA). Do profili z największą liczbą studentów należą:

 • biznesu i administracji;
 • medyczne;
 • językowe;
 • społeczne;
 • pedagogiczne;
 • inżynieryjno-techniczne;
 • technologii teleinformacyjnych.


Największą uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), w którym kształci się co trzecia osoba studiująca w Poznaniu. Około 80% osób studiujących to osoby spoza Poznania, a ok. 30% pochodzi spoza województwa wielkopolskiego.

Poznańscy studenci mają do dyspozycji 38 domów studenckich, w których przebywać może ponad 9,5 tys. osób.

Studenci szkół wyższych w Poznaniuwykres Studenci szkół wyższych w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Kierunki studiów w szkołach wyższych w Poznaniu wg liczby studentów w roku akademickim 2019/2020

Kierunki studiow w szkolach wyzszych w Poznaniu wg liczby studentow w roku akademickim 2019 2020 1

wykres do pobrania w xls

Umiędzynarodowienie studiów

W roku akademickim 2020/2021 w Poznaniu na pełnych programach studiów kształci się 5,3 tys. osób z zagranicy, w tym najwięcej pochodzi z:

 • Ukrainy – 2 tys.;
 • Białorusi – 0,75 tys.;
 • Tajwanu, Chin, Nigerii, Kanady, Norwegii, Indii, Stanów Zjednoczonych.


Ok. 0,6 tys. osób z zagranicy studiuje w ramach okresowych wymian Erasmus+ (spadek w ciągu roku o połowę), najwięcej z Hiszpanii i Turcji.

Na poznańskich uczelniach uczą się osoby pochodzące z ok. 120 krajów świata. Studiują one głównie na Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Ok. 0,4 tys. poznańskich studentów odbywa część nauki na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Osoby kończące studia w Poznaniu

Poznańskie szkoły wyższe w 2019 r. ukończyło ok. 25 tys. osób z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, w tym ponad 4/5 osób pobierało naukę w szkołach publicznych, a blisko 2/3 kończyło studia stacjonarne.

Absolwenci szkół wyższych w Poznaniuwykres Absolwenci szkół wyższych w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Studia podyplomowe i doktoranckie

Studia podyplomowe w 2020 r. ukończyło ok. 5,7 tys. osób, najwięcej na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Na 4 uczelniach funkcjonowały także studia podyplomowe typu MBA, które w 2020 r. ukończyło ok. 150 osób. Ponadto 2 tys. osób kontynuuje naukę na studiach doktoranckich.

Rankingi szkół wyższych

Pozycję Poznania jako silnego ośrodka akademickiego potwierdzają coroczne rankingi, nagrody oraz przyznane akredytacje.

Ocenę pozytywną nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2020 r. uzyskały kierunki:

 • Biotechnologia Uniwersytetu Przyrodniczego;
 • Edukacja techniczno-informatyczna Politechniki Poznańskiej;
 • Rzeźba Uniwersytetu Artystycznego;
 • Etnologia, Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Filozofia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Według najnowszej listy Center for World University Rankings na lata 2019-2020, Politechnika Poznańska znalazła się na 1446. miejscu wśród 20 tys. uniwersytetów na całym świecie.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza znalazł się w elitarnym gronie 10 uczelni badawczych wybranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie badawcze w latach 2020-2026 będą otrzymywały subwencję zwiększoną o 10%. Dodatkowe dofinansowanie ma pomóc w poprawie jakości prowadzonych badań naukowych oraz zwiększyć szanse na arenie międzynarodowej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znalazł się w drugiej dziesiątce uczelni badawczych, co przełoży się na zwiększenie subwencji na lata 2020–2025 o 2% poziomu subwencji uzyskanej w 2019 r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet SWPS zostały wyróżnione w prestiżowym rankingu The World University Rankings 2021.

Poznań zajął 3. miejsce w rankingu Najlepsze miasta do studiowania w Polsce 2020, przygotowanym przez portal ikalkulator. W zestawieniu uwzględniono m.in. takie kryteria, jak poziom edukacji i perspektywy rozwoju, w tym możliwość znalezienia pracy i wysokość zarobków.

Według rankingu Perspektywy 2020:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest 5. najlepszą uczelnią w Polsce, 3. wśród uniwersytetów akademickich;
 • Uniwersytet Przyrodniczy – zajmuje 3. miejsce w kategorii uczelni rolniczych;
 • Uniwersytet Ekonomiczny – zajmuje 3. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych;
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego – zajmuje 6. miejsce w kategorii akademii wychowania fizycznego;
 • Politechnika Poznańska – zajmuje 6. miejsce w kategorii uczelni technicznych;
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego – zajmuje 7. miejsce w kategorii uczelni medycznych;
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny z siedzibą w Warszawie (posiadający wydział zamiejscowy w Poznaniu) – zajmuje 2. miejsce w kategorii szkół niepublicznych.

Sukcesy poznańskich studentek i studentów

Poznańskie studentki i studenci odnoszą sukcesy naukowo-technologiczno-artystyczne. W 2020 r. m.in:

 • Studenckie Koło Naukowe „Enactus” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z projektem „DiaBite” drugi raz z rzędu wygrało konkurs „Enactus Poland Competition”, co dało mu przepustkę do reprezentowania Polski na szczeblu międzynarodowym; projekt „DiaBite” to pomysł szybkich i zdrowych przekąsek dla osób zmagających się z cukrzycą i insulinoopornością;
 • w kole naukowym „PUT Solar Dynamics” Politechniki Poznańskiej zrealizowany został projekt samochodu solarnego o nazwie „Klara”; jest to pojazd dwuosobowy, posiadający 2 silniki elektryczne o łącznej mocy nominalnej 4 kW, które pozwalają na rozpędzenie samochodu do około 110 km/h;
 • zespół z Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej zajął 3. miejsce w zawodach SAE Aero Design USA;
 • doktorant z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM – Kamil Wnuk – zajął 1. miejsce w kategorii „Promocja sztuki” w konkursie międzynarodowym w ramach II Międzynarodowego Sympozjum Tkaniny Artystycznej „Nauczyciel i uczeń” we Lwowie;
 • magisterska praca dyplomowa Emilii Dzięgielewskiej (Uniwersytet Artystyczny) pt. „Woda jako czynnik definiujący przestrzeń – odkrywanie potencjału stref Blue space” została wybrana do odbywającej się w ramach Dubai Design Week wystawy 100 najlepszych projektów studenckich z wiodących na świecie szkół projektowania;
 • studenci Uniwersytetu SWPS – Katarzyna Gołaś, Aleksandra Hemmerling, Klaudia Lewandowska i Piotr Sobczak – zdobyli 1. miejsce w Turnieju ICC w Hongkongu.

Nowa oferta kształcenia w Poznaniu

Uczelnie poznańskie dokonują zmian w ofercie kształcenia, otwierając nowe specjalności i kierunki nauczania. Prowadzonych jest także blisko 70 kierunków w językach obcych.

W 2020 r. uruchomione zostały m.in. takie kierunki, jak:

 • Chemia materiałowa, Filologia koreańska, Biotechnologia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
 • Nadzór i ochrona (Uniwersytet Ekonomiczny);
 • Inżynieria cyklu życia produktu, Inżynieria lotnicza (Politechnika Poznańska);
 • Historyczne praktyki wykonawcze (Akademia Muzyczna).

Filie szkół wyższych

Poznańskie szkoły wyższe prowadzą nauczanie także w filiach i oddziałach zamiejscowych. W placówkach tego typu kształci się ok. 14 tys. osób.

Zatrudnienie w szkołach wyższych w Poznaniu

Poznańskie uczelnie to także jedni z największych pracodawców w regionie zatrudniający ok. 14 tys. osób, w tym ponad 8 tys. nauczycieli akademickich, z których 1 tys. posiada tytuł profesora.

Inwestycje szkół wyższych w Poznaniu

Poznańskie szkoły wyższe kontynuowały inwestycje rozwijające bazę dydaktyczno-naukową:

 • Uniwersytet Medyczny kontynuował budowę Collegium Pharmaceuticum, nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego; trzy połączone ze sobą budynki będą miały 16 tys. m2 powierzchni; ich budowa ma się zakończyć w 2021 r., a kolejny etap inwestycji w 2024 r.;
 • Uniwersytet Medyczny realizuje budowę Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem powstającego na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Bukowską, Rokietnicką, Weigla i Polną; zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2022 r.;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza rozpoczął budowę Domu Studenckiego Poznań Morasko z 400 miejscami noclegowymi; przewidywane zakończenie inwestycji to 2022 r.; w Collegium Iuridicum powstaje także Muzeum Uniwersyteckie, które zostanie otwarte w 2021 r.;
 • Politechnika Poznańska oddała do użytkowania Budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania o powierzchni całkowitej 19 689 m2;
 • Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczął prace projektowe Infocentrum przy Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego;
 • Uniwersytet Artystyczny przystąpił do rozbudowy zespołu budynków dawnej papierni przy ul. Szyperskiej; uczelnia jest na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót projektowych i budowlanych; planowane zakończenie inwestycji to 2023 r.

W wrześniu 2020 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę dot. przekazania poznańskim uczelniom środków finansowych na uruchomienie programu stypendialnego dla studentów z Białorusi. Dzięki połączeniu sił Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci otrzymają wsparcie finansowe. Wypłat stypendiów dokonywać będą uczelnie, które w 2021 r. otrzymają środki od samorządów w formie dotacji. Studenci będą otrzymywać stypendium w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich (od stycznia do czerwca, a następnie od października do grudnia tego roku).