W 2020 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 21 mln zł, z tego 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, w tym 4 mln zł na projekty w ramach Zielonego Budżetu, oraz 15 mln zł na projekty rejonowe.

W 2020 r. w ramach poznańskich Centrów Inicjatyw Lokalnych zrealizowano łącznie 103 inicjatywy oddolne (zgłoszone przez samych mieszkańców).

Komunikacja z mieszkańcami Poznania

Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2020 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji z mieszkańcami:

 • mural – we wrześniu 2020 r. Miasto Poznań nawiązało współpracę z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (UAP); list intencyjny w tej sprawie podpisali Prezydent Poznania oraz profesor Wojciech Hora, rektor UAP; dokument wskazuje, że naczelnym założeniem wzajemnej współpracy jest zaangażowanie lokalnej społeczności w działania artystyczne w przestrzeni miasta pod kuratelą UAP; premierowy mural w ramach projektu „Warstwy” został namalowany na ścianie kamienicy stojącej u zbiegu ulic Ślusarskiej i Wodnej; nad koncepcją wielkoformatowego malowidła ściennego i pod opieką artystyczną Jagody Zych (absolwentki malarstwa UAP) podczas warsztatów pracowały poznańskie seniorki – słuchaczki Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku;
  pojawienie się muralu w miejskiej przestrzeni było jednocześnie symbolicznym początkiem 10. edycji jesiennego cyklu wydarzeń „Senioralni. Poznań” organizowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu;
  celem namalowania muralu było zadbanie o estetykę przestrzeni miejskiej w ścisłej współpracy z lokalną społecznością seniorów; inkluzywny charakter projektu sprawił, że seniorki pracowały zarówno nad koncepcją, jak i ostatecznym wykonaniem muralu, co wpisuje się w strategię Miasta, któremu zależy na ścisłym współdziałaniu z mieszkańcami; kwota: 3 025,48 zł;
Mural u zbiegu ulic Ślusarskiej i Wodnej

na zdjęciu Mural u zbiegu ulic Ślusarskiej i Wodnej

arch. Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • promocja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (PBO21) – w 2020 r. ze względu na panującą pandemię COVID-19 oraz zakwestionowanie przez Wojewodę zasad funkcjonowania projektu, PBO21 promowany był wyłącznie przez działania Miasta – bez udziału agencji reklamowej (nie organizowano żadnych przedsięwzięć z udziałem mieszkańców); ze względów kosztowych ograniczono się do promocji jednego etapu projektu, tj. etapu głosowania; kampania wykorzystywała grafiki stworzone na bazie identyfikacji wizualnej z ubiegłorocznej edycji, dostosowane kolorystycznie do wiodącego tematu PBO21, czyli szeroko rozumianego Zielonego Poznania; promocja obejmowała takie kanały, jak: lokalna telewizja (WTK), lokalny portal internetowy (www.epoznan.pl) oraz stacje radiowe: Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio; kanał radiowy zapewnił słuchaczy z każdej grupy wiekowej: Złote Przeboje – silna grupa wiekowa 25-55 lat (możliwość dotarcia do ponad 500 tys. słuchaczy – w każdym tygodniu*), Rock Radio – silna grupa wiekowa 20-40 lat (196 tys. potencjalnych klientów w każdym tygodniu kampanii reklamowej*); Radio Pogoda – ponad 68% słuchaczy to grupa w wieku 44-80 lat* (blisko 156 tys. potencjalnych klientów/słuchaczy w zasięgu tygodniowym); dwudziestosekundowy spot został wyemitowany na antenie stacji 300 razy (po 100 emisji na każdą stację), w okresie od 23 października do 20 listopada; dodatkowo, w ramach umowy, PBO21 promowany był na platformach internetowych wymienionych stacji oraz dodatkowo na stronach Tuba.fm, tokfm.pl (łącznie 20 tys. odsłon) – baner odsyłał na stronę internetową www.budzet.um.poznan.pl; kwota: 38 671 zł.
  *Badanie RadioTrack Millward Brown: Fala Luty 2019 – styczeń 2020, województwo wielkopolskie, Respondent: 15-75, zasięg tygodniowy, Radio Złote Przeboje Rock Radio, Radio Pogoda.
Grafika promocyjna Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

grafika promocyjna PBO 2021

arch. UMP
 • akcja edukacyjna w ramach programu „Poznań dla Pszczół” – w ramach Wielkiego Dnia Pszczoły – 7 sierpnia 2020 r. przygotowano dla mieszkańców Poznania niespodziankę w postaci kwiatów; wydarzenie było zwieńczeniem konkursu na Fotoportalu pt. „Poznań dla pszczół”; skrzynie pełne sadzonek lawendy oraz wrzosu pojawiły się na 6. poznańskich przystankach: mostach Teatralnym i Dworcowym, ul. Głogowskiej/Hetmańskiej, rondach Starołęka, Rataje oraz Śródka; w sumie rozdano 1,6 tys. kwiatów, do każdej rośliny dołączona była broszura, która miała charakter edukacyjny (zawierała informacje o tym, jak można pomagać pszczołom oraz które rośliny są miododajne); przez cały dzień kwiaty były dostarczane na przystanki, aby jak największa liczba poznanianek i poznaniaków miała możliwość otrzymać sadzonkę oraz zapoznać się z interesującymi informacjami na temat roli owadów w ekosystemie; celem akcji było zaznajomienie mieszkańców z problemem wymierania pszczół oraz możliwościami ochrony tych pożytecznych owadów; akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem, mieszkańcy z zainteresowaniem podeszli do tematu; o wydarzeniu pozytywnie wypowiadały się poznańskie i ogólnopolskie media, chwaląc Poznań za pozytywną inicjatywę – miododajne sadzonki nie tylko pozwoliły ozdobić poznańskie balkony i ogródki, ale były także źródłem pokarmu dla owadów; ze względu na pozytywny odbiór wydarzenia kolejne akcje promujące program „Poznań dla Pszczół” zostaną zaplanowane na pierwszą połowę 2021 r.; kwota: 18 604,47 zł;
 • kampania społeczna przeciwdziałająca obojętności – w drugiej połowie 2020 r. przeprowadzono miejską kampanię społeczną poruszającą problem ludzkiej obojętności; był to kolejny projekt społeczny realizowany przez Miasto Poznań; ideą kampanii było uwrażliwienie społeczeństwa na ludzką krzywdę, zmiana świadomości oraz postaw obywateli; działania miały zachęcić poznanianki i poznaniaków do bycia bardziej uważnym na drugiego człowieka i jego cierpienie; kampania udowadniała, że reakcja przypadkowej osoby może uratować komuś życie i zdrowie; tematyka, której dotykała kampania, była szczególnie istotna również w kontekście trwającej pandemii oraz rosnącego problemu przemocy domowej; celem kampanii było zaprezentowanie Poznania jako miasta wrażliwego społecznie oraz zachęcanie mieszkańców do zmiany zachowań; duży odzew w mediach tradycyjnych i branżowych potwierdził wagę obranego tematu oraz potrzebę wzrostu społecznej świadomości na temat tego, jak w bezpieczny sposób udzielić pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; kwota: 102 951 zł; działania promocyjne, jakie podjęto w ramach kampanii, objęły:
  • CTL z grafikami na przystankach komunikacji miejskiej;
  • video teaserowe emitowane w komunikacji miejskiej;
  • strona internetowa poświęcona projektowi, gdzie został umieszczony spot promujący kampanię;
  • artykuł i reklama na epoznan.pl;
  • reportaż w telewizji WTK;
  • działania promocyjne w miejskich social mediach;
 • Czytaj.PL – największa akcja czytelnicza w Polsce, w której po raz kolejny udział wzięło Miasto Poznań; w ramach inicjatywy 12 bestsellerowych książek było udostępnianych za darmo, przy współpracy z czołowymi wydawnictwami i cenionymi autorami; akcja trwała przez cały listopad – w tym okresie aplikacja do czytania i słuchania książek w wersji elektronicznej umożliwiała nieodpłatny dostęp do książek; aplikację można było ściągnąć po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na plakacie; Miasto Poznań, angażując się w akcję, nie tylko promowało czytelnictwo za pomocą własnych mediów społecznościowych, ale również wynajęło na terenie całego miasta 45 citylightów, na których umieszczono plakaty akcji; promowanie czytelnictwa przy użyciu nowych technologii ma ogromny potencjał edukacyjny, społeczny i promocyjny, a promowanie książki elektronicznej może doskonale wspierać także książkę tradycyjną, pozwalając na dotarcie zwłaszcza do młodego czytelnika; akcja pomogła udostępnić literaturę dla szerokiego grona odbiorców; kwota: 27 066,15 zł;
Grafika promocyjna akcji Czytaj.PL

Grafika promocyjna akcji czytaj.pl

arch. UMP
 • kampania na temat przemocy domowej – w 2019 r. przeprowadzono kampanię społeczną na temat przemocy seksualnej; akcja prowadzona w 2020 r. była kontynuacją projektu skupiającą się na przemocy domowej; podczas pandemii koronawirusa problem przemocy domowej nasilał się – obowiązkowa izolacja sprawiła, że ofiary agresorów były skazane na ciągły kontakt ze swoim oprawcą; w związku z tym przygotowano kampanię, która nawiązywała do akcji „Nie to nie” z lat 2018-2019, informowała o Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK), który udziela wsparcia ofiarom przemocy; na plakatach umieszczono postać jokera oraz krótkie hasło „Nie czekaj na pas” – kreacja graficzna nawiązywała do gry w karty i jednocześnie do sposobu postępowania osoby stosującej przemoc domową (oprawca nie powie pas, nie podda się; będzie manipulować i używać sztuczek, aby wywołać u swojej ofiary poczucie winy); na grafikach umieszczono też dane kontaktowe do PIK oraz informacje o tym, gdzie szukać dodatkowej wiedzy – w tym celu została stworzona strona www.poznan.pl/przemoc; plakaty pojawiły się w komunikacji miejskiej, natomiast w radiu Eska i Vox emitowane były spoty radiowe; do Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Centrum Informacji Kulturalnej i Poznańskiego Centrum Świadczeń zostały dostarczone ulotki; w lipcu komunikat został wzmocniony poprzez dodatkową animację wyświetlaną w pojazdach MPK; najważniejszym celem kampanii było zachęcenie do reakcji, do wyrażenia braku zgody na agresję; dodatkowo projekt miał edukować mieszkańców na temat tego, czym jest przemoc domowa i jak się objawia; kwota: 26 460,99 zł;
 • akcja „Zgotujmy razem trochę dobra” – w 2020 r. Miasto Poznań postanowiło zaangażować się w realizację akcji pn. „Zgotujmy razem trochę dobra”, mającej na celu wsparcie w okresie świątecznym osób najbardziej potrzebujących, osób znajdujących się w kryzysie bezdomności; akcja odbyła się przy współudziale i pomocy ze strony Pogotowia Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu MOPR), Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz agencji LuckyYou – pomysłodawcy projektu; akcja miała na celu również wsparcie lokalnych restauracji, które w związku z pandemią musiały zaprzestać dotychczasowej działalności, co znacznie ograniczyło ich przychody; w ramach akcji 30 grudnia poznańskie lokale gastronomiczne przygotowały oraz dostarczyły w miejsca wskazane przez Pogotowie Społeczne oraz MOPR ciepłe posiłki, które następnie trafiły do potrzebujących; do udziału w akcji wybrano 25 restauracji, które otrzymały wsparcie finansowe od Miasta w wysokości 1 tys. zł; w ramach tej kwoty każda z restauracji przygotowała 20 ciepłych posiłków, które składały się z zupy, dania głównego oraz napoju; lokale mogły zgłaszać się do udziału w projekcie poprzez stronę internetową – decydowała kolejność zgłoszeń oraz pełnowartościowość i kaloryczność posiłków; akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony restauratorów, instytucji pracujących na co dzień z osobami w kryzysie bezdomności, jak również mediów; na temat akcji pojawiły się liczne artykuły oraz wzmianki w radio i TV; akcja była również promowana w miejskich mediach społecznościowych; przy okazji projektu Miasto Poznań miało okazję zaprezentować na arenie ogólnopolskiej zasięg pomocy, jaką otacza osoby w kryzysie bezdomności, a także wypromować się jako miasto wspierające lokalnych przedsiębiorców w czasie pandemii; kolejna akcja planowana jest na 2021 r.; kwota: 20 160 zł;
Akcja “Zgotujmy razem trochę dobra”

na zdjeciu akcja Zgotujmy razem troche dobra

arch. UMP
 • kampania promująca noszenie maseczek w przestrzeni publicznej – ze względu na panującą pandemię i zauważalny w przestrzeni publicznej – głównie w środkach komunikacji zbiorowej – problem nieprzestrzegania zasady noszenia bądź też nieprawidłowego noszenia maseczek zrealizowano kampanię propagującą zasłanianie ust i nosa; projekt realizowany był we wrześniu 2020 r.; założeniem kampanii było zachęcenie poznaniaków do noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych; celem postawionym w projekcie było zbudowanie komunikatu, który wywoła zmiany w postawie społecznej względem noszenia maseczek; sięgnięto po argumenty emocjonalne, z którymi odbiorcy się identyfikują; wykorzystano słowa i obrazy o dużym ładunku emocjonalnym, prezentując jednocześnie wyłącznie pozytywne emocje i wartości; celem akcji było zbudowanie społecznej odpowiedzialności za innych – przez odpowiedzialność za samego siebie; hasła wykorzystane w projektach graficznych to: Kocham i zakładam, że Ty też | Lubię i zakładam, że Ty też | Szanuję i zakładam, że Ty też;
  kampania społeczna realizowana była za pośrednictwem miejskich nośników OOH typu citylight, mediów społecznościowych (Facebook, YouTube), reklam w prasie (Głos Wielkopolski), internetowy baner odsłonowy (www.epoznan.pl) oraz wyświetlacze w komunikacji miejskiej; wsparciem kampanii były działania ambientowe – punktem wyjścia do nich była tzw. safety demo, czyli instrukcja bezpieczeństwa, którą prezentują stewardessy podczas startu samolotu – tym razem pokaz został przeniesiony do poznańskich tramwajów i autobusów; całość wykonana została przez mima (Teatr z głową w chmurach) w maseczce, który w zabawny i chwytliwy sposób przekazał pasażerom zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19 podczas jazdy komunikacją miejską; mim, w kilku różnych tramwajach i autobusach, na różnych trasach, przedstawiał, jak założyć prawidłowo maseczkę, jaki powinien być dystans pomiędzy pasażerami i że można zdezynfekować ręce w dezynfektorach umieszczonych w pojazdach poznańskiego MPK; pokazy zostały nagrane i opublikowane w sieci na oficjalnym profilu Miasta, a także były wyświetlane na ekranach w tramwajach i autobusach; kwota: 61 465 zł;
 • kontynuacja kampanii przeciwdziałającej rozprzestrzenianiu się koronawirusa – DDM – projekt realizowany był we współpracy ze stowarzyszeniem Metropolia Poznań na rzecz Poznania oraz gmin należących do stowarzyszenia; w związku z gwałtownie narastającą liczbą zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 podjęto decyzję o zintensyfikowaniu działań informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa; pierwsza odsłona kampanii dotyczyła zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej i miała łagodniejszą, perswazyjną formę; druga część skupiła się na promocji zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka i była bardziej stanowcza w wyrazie, informując nie tylko o zaleceniach sanitarnych, ale też o skutkach i zagrożeniach płynących z ignorowania reżimu sanitarnego; w drugiej części wykorzystano słowa: nie chce zmniejszyć zagrożenia, nie dba o ryzyko zarażenia, żartuje z każdego zarażenia; w ramach projektu przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, która pojawiła się m.in. na przystankach i w środkach komunikacji miejskiej, w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, a także w instytucjach kultury, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w innych miejscach wybranych przez poszczególne gminy wchodzące w skład stowarzyszenia Metropolia Poznań; kwota: 35 399, 40 zł;
Grafika akcji promującej zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka

Grafika akcji promującej zasady DDM - Dystans, Dezynfekcja, Maseczki

arch. Stowarzyszenia Metropolia Poznań
 • Art Of Packaging – to organizowany od 14 lat prestiżowy konkurs, który ma na celu prezentować i nagradzać ciekawie zaprojektowane i trafnie dobrane opakowania; w ciągu swojej działalności zyskał miano najważniejszej imprezy w branży – rozpoznawalnej zarówno w Polsce, jak i za granicą; konkurs szerzy świadomość na temat estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań; pozwala kształtować gusta odbiorców, a jednocześnie odpowiada na potrzeby coraz bardziej wymagających konsumentów; konkurs ma dwie edycje: Professional – kierowaną do polskich producentów i projektantów opakowań oraz Debiuty – w której startują młodzi artyści; wśród nominowanych do kategorii w edycji Debiuty są studenci i absolwenci najlepszych polskich uczelni (w tym poznańskich – m.in. UAP czy Uniwersytetu Ekonomicznego); udział w konkursie sprawdza ich kompetencje i umiejętności, pozwala wielu młodym projektantom zaprezentować swoje pomysły i zaistnieć w branży; w 2020 r. zdecydowano się nawiązać współpracę z organizatorami konkursu i wprowadzić nową kategorię do edycji Debiutów – opakowanie na rogala świętomarcińskiego; Miasto Poznań od lat wykorzystuje rogale świętomarcińskie jako ciekawy pomysł na prezent i promocję Poznania, dlatego zdecydowano o umożliwieniu młodym artystom zaprojektowania opakowania, które Miasto w ramach umowy mogłoby przez następne 3 lata wykorzystywać w swoich projektach wizerunkowych; opakowania były oceniane pod kątem estetycznym i praktycznym, brano pod uwagę również koszt wyprodukowania oraz aspekt ekologiczny – możliwość poddania opakowania recyklingowi; konkurs to kolejna z wielu inicjatyw promujących Poznań jako miasto wspierające design i kreatywne rozwiązania; ze względu na panującą pandemię gala, na której ogłoszono zwycięzców, została przełożona na drugą połowę roku; zwyciężczyni podkategorii dedykowanej Poznaniowi zachwyciła jurorów swoim projektem; podpisana została umowa przeniesienia praw autorskich pozwalająca Miastu na wdrożenie do produkcji opakowań, które zostaną wykorzystane do wysyłki rogali w 2021 r.; kwota: 24 600 zł;
 • #wspierajlokalnie – w związku z rozwijającą się sytuacją pandemiczną w kraju Miasto Poznań wyszło z inicjatywą zrealizowania akcji #wspierajlokalnie, której celem było zachęcenie poznaniaków do pomocy lokalnym przedsiębiorcom w trudnych dla nich czasach pandemii oraz po ustaniu wprowadzonych obostrzeń; w ramach akcji przygotowano 3 animacje oraz grafiki, które zostały podzielone tematycznie na; #kupujlokalnie (zaopatrywanie się w pobliskich sklepach, piekarniach, na ryneczkach, zamawianie w restauracjach i kawiarniach na wynos), #wspierajkulturę (nieoddawanie wcześniej zakupionych biletów na przełożone koncerty czy spektakle, zakup otwartych biletów do kina, zakup voucherów na przyszłe wydarzenia kulturalne), #pomyśloprzyszłości (zakup voucherów w restauracjach czy punktach usługowych z możliwością późniejszego wykorzystania – wizyta u kosmetyczki i fryzjera); emisja miała miejsce w mediach społecznościowych oraz na ekranach w komunikacji miejskiej; grafiki zostały wywieszone na citylightach w mieście; akcja pozwoliła na zbudowanie poczucia współodpowiedzialności oraz społecznego zaangażowania, a także pokazanie wsparcia Miasta dla lokalnych przedsiębiorców;
 • „Fyrtle” – projekt obejmujący promowanie poznańskich osiedli oraz wzmacnianie ich tożsamości wizualnej; potrzeba budowania i podtrzymywania tożsamości lokalnej wynika bezpośrednio z zapisów Strategii Miasta Poznania 2020+, w której jednym z priorytetów są „Przyjazne osiedla”; poprzez realizację zadania polegającego na opracowaniu koncepcji artystycznej oraz wykonaniu materiałów ilustracyjnych obrazujących osiedla wzmocniony zostanie wizerunek miasta jako zbiorowości złożonej z 42 unikalnych społeczności lokalnych; materiały ilustracyjne, które będą w sposób kreatywny i atrakcyjny obrazować poznańskie osiedla, zostaną opracowane przez kolektyw ilustratorski z Poznania „ILU NAS JEST?”; projekt ma na celu wspieranie wartości, które są najbardziej cenione w Poznaniu, czyli lokalność, wspólnotę i współodpowiedzialność, a także wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkanek i mieszkańców Poznania; kwota: 11 000 zł;
Grafika promocyjna akcji #wspierajlokalnie

Grafika promocyjna akcji #wspierajlokalnie

arch. UMP
 • jeDZIELNIA – trzecia edycja projektu miała na celu promocję największych poznańskich targowisk, parków oraz Poznania jako miasta z bogatą ofertą gastronomiczną i ciekawą tradycją kulinarną; projekt po raz pierwszy odbył się w 2018 r. i spotkał się z dużym zainteresowaniem i poparciem wśród mieszkańców oraz osób pracujących na poznańskich targowiskach; w 2020 r. Miasto Poznań i spółka Targowiska zaplanowały 7 edycji Jedzielni: 5 odbyło się w popularnych miejscach Poznania (m.in. ul. Św. Marcin, Stare Koryto Warty, plac Wolności, skwer Eki z Małeki), a 2 na rynkach – Jeżyckim i Wildeckim; trzecia edycja była ważna również z innego powodu – stała się elementem starań Miasta Poznania o to, by wesprzeć przedsiębiorców, którzy ucierpieli podczas epidemii COVID-19; wszystkie spotkania w ramach Jedzielni zostały zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego i cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców, którzy chętnie odwiedzali wydarzenie i próbowali potraw zaproponowanych przez lokalne restauracje i kawiarnie; Poznań po raz kolejny mógł zaprezentować się jako kulinarna stolica Polski, a przedstawiciele lokalnej gastronomii pozytywnie wypowiadali się o wsparciu Miasta i współpracy przy organizacji projektu; kwota: 101 659,50 zł.

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to program realizowany w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polega na tworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Celem inicjatywy jest ułatwianie poznaniakom i poznaniankom uczestnictwa w życiu społecznym zgodnie z modelem Organizowania Społeczności Lokalnej.

Centrum Inicjatyw Lokalnych to tworzenie odpowiedniego środowiska do wymiany doświadczeń i współpracy sąsiedzkiej oraz atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego. Istotne jest też wzmacnianie postaw prospołecznych, inspirowanie mieszkańców do działania, udziału w konsultacjach społecznych czy wolontariacie, budowanie w mieszkańcach poczucia odpowiedzialności za konkretną wspólnotę, integrowanie i edukowanie mieszkańców, ułatwianie lokalnej komunikacji społecznej i udostępniania informacji.

W 2020 r. działało w Poznaniu:

 • 15 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich;
 • 1 Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe.

 Mapa CIL 2020

Wysokość dotacji przeznaczonych przez Miasto na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych

Łączna kwota w wysokości 1 069 000,00 zł została przeznaczona przez Miasto w 2020 r. na otwarty konkurs ofert na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych, w tym:

 • dotację w wysokości 385 000 zł przyznano Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” na realizację zadania pt. Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020;
 • 684 000 zł przyznano 15 podmiotom stanowiącym sieć Centrów Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkich.

Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020

Ideą powołania Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowego jest wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców poprzez wsparcie finansowe w formie mikrodotacji.

Istotą konkursu regrantingowego jest realizacja zadań mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na terenie miasta Poznania.

W 2020 r. Operator Konkursu Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020 – Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” przeprowadziła jeden konkurs:

 • nabór wniosków był prowadzony od 16 marca 2020 r. w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie mikrograntów;
 • łączna kwota środków finansowych, która pozostawała do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów, wynosiła 300 000 złotych;
 • wpłynęło 75 ofert;
 • dofinansowanie otrzymało 60 ofert, w tym:
  • 27 ofert zostało złożonych przez grupy nieformalne (45% ofert dofinansowanych);
  • 33 oferty zostały złożone przez NGO;
 • poprawne formalnie były 73 oferty;
 • poprawne merytorycznie były 63 oferty;
 • 6 ofert z powodu wyczerpania się środków finansowych nie zostało przekazanych do oceny merytorycznej;
 • zostało złożonych 60 sprawozdań z realizacji mikrograntów.

Na podstawie dokonanych ocen przydzielono 60 dotacji na kwotę 300 000,00 zł. Całkowita wartość zadań, które były realizowane na podstawie konkursów, to: 347 808,00 zł. Podmioty otrzymujące dotacje wniosły 47 808,00 zł wkładu własnego. Ostatecznie zostały zrealizowane zadania na kwotę 299 247,30 zł. Realizatorzy zwrócili niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 752,70 zł.

Bezpośrednimi odbiorcami dotacji były:

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
 • grupy nieformalne – grupa co najmniej trzech osób fizycznych, nieposiadających osobowości prawnej, realizująca mikrogrant przy współpracy z organizacją pozarządową (patronem).
Obszary pożytku publicznego realizowanych inicjatyw oddolnych regrantingowych
Obszar działalności pożytku publicznego Liczba ofert
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 37
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 8
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 4
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2
działalność na rzecz integracji cudzoziemców 1
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 1
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 1
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 1
Źródło: UMP

Większość (blisko 62% ofert) było realizowanych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na terenie wielu osiedli inicjatywy realizowane w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowego 2020 wpisały się w kalendarz stałych wydarzeń. Oznacza to, że marka Centrum Inicjatyw Lokalnych jest tam znana i rozpoznawalna. Są jednak także takie osiedla, na których nadal nie są realizowane żadne inicjatywy, chociaż nie można tego wykluczyć, ponieważ aż 11 realizatorów podało, że będą realizować inicjatywę na terenie miasta Poznania. Niewątpliwie wpływ na to miała pandemia COVID–19, która spowodowała, że część działań była realizowana online i w takim wypadku trudno było określić zasięg oddziaływania projektu.

Centra Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie

Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) Sąsiedzkie prowadzone były przez wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert realizatorów zadania publicznego.

Ich celem powinno być tworzenie programu działania na podstawie bezpośrednich doświadczeń i potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze w oparciu o:

 • odkrywanie wspólnych wartości i niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się;
 • podkreślanie znaczenia wspólnego działania jako najbardziej dynamicznego i twórczego elementu, dzięki któremu może zachodzić rozwój osobisty i społeczny;
 • wspieranie i umożliwianie ludziom sprawowania kontroli nad własnym życiem i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

W 2020 r. uruchomiono 15 Centrów Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkich, którym przyznano dotacje w łącznej kwocie 584 000,00 zł.

Wykaz podmiotów, które w 2020 r. uzyskały dotacje dla Centrów Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkich
Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji w zł
Stowarzyszenie Schron Kultury Europa Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ 50 000,00
Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji KREAKTYWATOR CIL STARtownia STARomiejska 2020 50 000,00
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych – ŁAZANKA 80 000,00
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych 53 000,00
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piątkowo 2020 50 000,00
Fundacja ReStart CIL Darzybór 42 000,00
Stowarzyszenie Zielona Grupa Centrum Inicjatyw Lokalnych – Dom Sąsiedzki 52 000,00
POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA CIL SĄSIEDZI Z KÓLTURĄ 42 000,00
Fundacja ARS BONITAS CIL SOŁACZ 25 000,00
Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – CIL sąsiedzki Piątkowo Wschód 34 000,00
Stowarzyszenie Oplotki Górczyński Fyrtel – Centrum Inicjatyw Lokalnych CiL 20 000,00
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Fundacja Feed Your Head Nasze Podwórko Jeżyce 18 000,00
Stowarzyszenie Strzeszyn dla dzieci Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich Strzeszyn 15 000,00
Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie Jeżyce 18 000,00
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu Fifna Wilda – Centrum Inicjatyw Lokalnych 35 000,00
Razem   584 000,00
Źródło: UMP

Podsumowanie działalności Centrów Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkich w 2020 r.:

 • 15 raportów z badań potrzeb i zasobów społeczności lokalnych, w tym:
  • 8 aktualizacji diagnoz;
  • 7 nowych badań;
 • 44 spotkania w ramach budowania partnerstw lokalnych, w tym:
  • zrealizowane przez nowe CIL-e – 17;
  • zrealizowane przez CIL-e kontynuujące zadania – 27;
 • ponad 20 spotkań mieszkańców, dotyczących ważnych dla społeczności tematów, zrealizowanych przez CIL-e kontynuujące działania;
 • ponad 10 spotkań szkoleniowych i wspierających z OSL; 
 • dodatkowo 4 spotkania mieszkańców z prawnikiem (poradnictwo) w CIL: Sołacz, Darzybór, Piątkowo Wschód i Piątkowo Zachód;
 • łączna liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych – 103, w tym:
  • nowe CIL-e – 37 inicjatyw;
  • CIL-e kontynuujące zadanie – 66 inicjatyw.
 • ponad 55% wzrost liczby zrealizowanych inicjatyw oddolnych w stosunku do 2019 r., co jest związane powstaniem 5 nowych centrów.
Realizacja inicjatyw oddolnych przez Centra Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkich w 2020 r.
Wykaz inicjatyw oddolnych
Podmioty realizujące Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie Liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych
Kwota wydatkowana na realizację inicjatyw w zł
Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ 12 28 570,05
Stowarzyszenie Schron Kultury Europa
CIL STARtowniaSTARomiejska 9 15 500,00
Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji KREAKTYWATOR
CIL Piątkowo – miejsce mieszkańców Piątkowa 6 12 023,05
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju
Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych 6 14 880,53
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych – ŁAZANKA 13 33 000,00
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty
Centrum Inicjatyw Lokalnych Darzybór 2019 5 13 000,00
Fundacja ReStart
SĄSIEDZI Z KÓLTURĄ 6 8 550,61
POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA
Centrum Inicjatyw Lokalnych: Dębiec 9 15 500,35
Stowarzyszenie Zielona Grupa
CIL sąsiedzki Piątkowo Wschód 10 6 300,00
Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze
Nasze Podwórko Jeżyce 1 2 991,45
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Fundacja Feed Your Head
Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie Jeżyce 2 1 000,00
Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych
Górczyński Fyrtel – Centrum Inicjatyw Lokalnych CiL 4 4 245,46
Stowarzyszenie Oplotki
CIL SOŁACZ 15 1 000,00
Fundacja ARS BONITAS
Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich Strzeszyn 5 1 600,00
Stowarzyszenie Strzeszyn dla dzieci
Fifna Wilda – Centrum Inicjatyw Lokalnych 0 0
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu
Razem 103 129 591,5
Źródło: UMP

Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością Centrów Inicjatyw Lokalnych

W 2020 r. zrealizowano program edukacyjno-badawczy dotyczący mapy zasobów i potrzeb społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością Centów Inicjatyw Lokalnych. Szkolenie przeprowadzone w ramach programu podzielone zostało na dwa moduły:

 • pierwszy – podstawowy – skierowany był do nowych centrów, które rozpoczęły działalność w 2020 r. w wymiarze 30 godzin; 
 • drugi – zaawansowany – skierowany był do centrów, które mają doświadczenie w diagnozowaniu zasobów i potrzeb lokalnych; głównym zadaniem była aktualizacja diagnozy społecznej, z naciskiem na uwzględnienie wpływu sytuacji pandemii na realizację działań centrów, i diagnozy w rzeczywistości wirtualnej i z wykorzystaniem narzędzi zdalnych.

W 2020 r. przeprowadzono 15 diagnoz społeczności lokalnych, w tym:

 • zaktualizowano 8 diagnoz powstałych w 2019 r.;
 • powstało 7 nowych raportów.

Szkoła Liderów Miasta Poznania

Projekt Szkoła Liderów Miast został zrealizowany zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie otwartego konkursu ofert.

Podsumowanie realizacji zadania:

 • spośród 109 aplikujących do projektu zakwalifikowano 48 osób, które pracowały w trzech grupach trenerskich;
 • Szkołę Liderów Miasta Poznania ukończyło 47 osób, które zostały włączone do sieci absolwentów Fundacji Szkoła Liderów;
 • wśród uczestników znaleźli się przedstawicieli zakładanych we wniosku sektorów: publicznego, biznesu i NGO; w grupie znalazło się trzech radnych miejskich, radni osiedlowi (w tym przewodniczący zarządów rad osiedli), szefowie i działacze organizacji pozarządowych, liderzy różnorodnego biznesu, pracownicy naukowi czy aktywiści;
 • dodatkowo w ramach wybranych elementów programu zaproszeni zostali eksperci i goście, m.in.: przedstawiciele Starachowic, Chełma, Słupska, m.st. Warszawy oraz Miasta Poznania, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, edukatorka młodzieży, ekspertka ds. pomocy humanitarnej i cudzoziemców;
 • odbyło się specjalne spotkanie z absolwentami Szkoły Liderów Miast z 2018 r. ze Zgierza, którzy opowiadali, jak można wykorzystać doświadczenie programu w dalszej działalności liderskiej na rzecz miasta;
 • Program Szkoła Liderów Miasta Poznania w pełni zrealizował zakładane rezultaty:
  • program ukończyło 47 spośród 48 uczestników, 
  • odbyło się ponad 71,5 godzin szkoleniowych,
  • odbyło się wydarzenie finałowe,
  • miało miejsce 48 omówień raportów Extended DISC,
  • powstało 9 z minimum 5 modeli współpracy międzysektorowej autorstwa uczestników, 
  • powstał katalog z opisami wszystkich modeli współpracy stworzonych przez uczestników, 
  • opracowano raport ewaluacyjny na podstawie 42 ankiet.

Logo projektu Szkoła Liderów Miasta Poznanialogo szkola liderow miasta poznania
arch. UMP

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację zadań przez Centra Inicjatyw Lokalnych

Konkretne informacje będzie można podać po otrzymaniu i analizie wszystkich sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Do chwili redagowania niniejszego raportu zawartych zostało 15 aneksów, których bezpośrednią przyczyną była pandemia. Zmiany dotyczyły głównie przeniesienia części działań do strefy wirtualnej i możliwości realizacji zadań w formie online.

Raport ewaluacyjny operatora regrantingu pokazuje skalę trudności realizacji zadań w czasie pandemii:

 •  35% respondentów wskazało konieczność wprowadzenia zmian związanych z pandemią COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami (ograniczenia spotkań i działań bezpośrednich, konieczność znalezienia nowej formuły pracy);
 • niemal 60% respondentów wskazało, że realizację mikrograntu utrudniały problemy związane z ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19; 
 • odpowiadając na pytanie – Jak epidemia wpłynęła na realizację zadań? – respondenci wskazali, że konieczne było aneksowanie umów oraz przeniesienie części działań do Internetu lub ich przełożenie na inny termin.

Pandemia COVID-19 wyzwoliła w realizatorach zadań i ich uczestnikach nowe umiejętności, a także odpowiedzialność za podjęte decyzję i elastyczność w działaniach.

Poznański Budżet Obywatelski

Najważniejsze informacje dotyczące głosowania na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (PBO21):

 • 21 mln zł przeznaczono na PBO21, co stanowi 0,5% w ogólnym budżecie Miasta;
 • 15 mln zł przydzielono projektom rejonowym, a pozostałe 6 mln zł projektom ogólnomiejskim;
 • 253 projekty zostały zgłoszone do PBO21 przez 188 osób – 49 projektów ogólnomiejskich, 21 projektów ogólnomiejskich w ramach Zielonego Budżetu oraz 183 projekty rejonowe;
 • wnioski zgłaszano od 10 lipca do 31 lipca;
 • konsultacje budżetu partycypacyjnego trwały od czerwca do listopada 2020 r.;
 • zaopiniowanych pozytywnie i poddanych głosowaniu zostało 175 projektów; 
 • głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego trwało od 23 października do 20 listopada; 
 • 87 575 poznanianek i poznaniaków wzięło udział w głosowaniu;
 • 34 projekty wybrano do realizacji – 3 projekty ogólnomiejskie i 31 rejonowych.

Logo PBO 2021

Logo PBO 2021

arch. UMP

Najważniejsze zmiany względem poprzedniej edycji to:

 • wprowadzenie Zielonego Budżetu – celem Zielonego Budżetu jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych; zakłada on rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym zabytkowych, zgodnych z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; na te pomysły w ramach Zielonego Budżetu  przeznaczono 4 mln zł z puli projektów ogólnomiejskich; maksymalna kwota projektu to 2 mln zł, a każdy z mieszkańców dysponował 1 głosem na pomysł zgłoszony w ramach tej kategorii;
 • zwiększenie liczby głosów – wprowadzenie Zielonego Budżetu wprowadziło również zmiany w głosowaniu – do tej pory w PBO można było oddać maksymalnie 3 głosy (2 na projekty rejonowe i 1 na ogólnomiejskie); w 2020 r., z uwagi na wprowadzenie dodatkowej kategorii każdy mieszkaniec miał do dyspozycji 4 głosy, z czego dodatkowy głos dotyczył Zielonego Budżetu.

Etap składania projektów i konsultacje PBO21

Proces składania projektów rozpoczął się 10 lipca i trwał do 30 lipca 2020 r. Do 9. edycji PBO łącznie zostały zgłoszone 253 projekty. Znacząca większość wniosków to zgłoszenia drogą elektroniczną (92%).

Nabór wniosków w edycji PBO21 został przesunięty z II na III kwartał 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w związku z rozstrzygnięciem Wojewody Wielkopolskiego z 3 czerwca 2020 r., którym została unieważniona uchwała nr XXVI/478/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 28 kwietnia 2020 r. regulująca zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Konieczne było przyjęcie nowej uchwały i zawieszenie etapu składania projektów.

W 2020 r. z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 proces konsultacji PBO21 realizowano w okrojonym zakresie. Promocję PBO21 i nabór wniosków rozpoczęto za pośrednictwem internetowych kanałów społecznościowych oraz dedykowanej strony PBO. Pomoc dla mieszkańców w zakresie składania wniosków odbywała się w formie zdalnej. Sam etap składania wniosków został przesunięty. Zrezygnowano z wielu działań promocyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym organizacji Maratonu Pisania Wniosków oraz licznych warsztatów.

Stacjonarne punkty do głosowania nie zostały uruchomione, jednak przedstawiciele Miasta byli dostępni przez cały okres głosowania, aby udzielać wskazówek i pomocy technicznej. Istniała również możliwość skorzystania z urządzeń i uzyskania pomocy technicznej w siedzibie urzędu po wcześniejszym umówieniu terminu. Rady osiedli mogły tworzyć własne punkty do głosowania na podstawie własnej uchwały. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zalecenia epidemiologiczne nie uruchomiono punktów w Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Etap opiniowania projektów

Opiniowanie projektów przez Urząd Miasta Poznania składało się z 2 głównych etapów – oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. W opiniowanie zaangażowanych było ok. 30 instytucji, jednostek i wydziałów urzędu oraz 42 jednostki pomocnicze Miasta. Proces opiniowania projektów rozpoczął się 10 lipca i trwał do 16 października 2020 r.

W wyniku procesu opiniowania ze złożonych 253 projektów:

 • pozytywnie zaopiniowano w I etapie 167 wniosków;
 • wycofano 10 projektów;
 • złożono 28 odwołań od negatywnych decyzji;
 • zmieniono decyzję na pozytywną po odwołaniu dla 8 projektów.

W efekcie w głosowaniu wzięło udział 175 projektów, tzn. że na liście do głosowania znalazło się blisko 70% wszystkich zgłoszonych pomysłów.

Projekty zgłoszone do PBO21 w 2020 r.
Rodzaj projektów Liczba zgłoszonych projektów Liczba projektów w głosowaniu Kwota w zł
Projekty ogólnomiejskie 49 34 2 000 000
Projekty ogólnomiejskie w ramach Zielonego Budżetu 21 12 4 000 000
Projekty rejonowe 183 129 15 000 000
Ogółem 253 175 21 000 000
Źródło: UMP
Projekty rejonowe – podział środków

Podział środków w ramach poszczególnych rejonów PBO został dokonany na podstawie algorytmu bazującego na podziale procentowym opartym w 70% na liczbie mieszkańców danego rejonu i w 30% na powierzchni danego rejonu liczonej w km².

Podział środków na projekty rejonowe
Rejon Nazwa rejonu Liczba zgłoszonych projektów Kwota w zł przypadająca na rejon
I Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady 8 1 030 000
II Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn 16 1 230 000
III Jana III Sobieskiego i Marysienki, Piątkowo 8 1 010 000
IV Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 23 1 470 000
V Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald 18 940 000
VI Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola 11 840 000
VII Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo 11 1 080 000
VIII Chartowo, Rataje, Żegrze 16 1 720 000
IX Stare Miasto 10 600 000
X Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec 13 1 360 000
XI Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica 12 1 350 000
XII Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie 18 1 210 000
XIII Jeżyce, św.Łazarz 19 1 160 000
  Ogółem 183 15 000 000
Źródło: UMP
Etap głosowania

Głosowanie w PBO21 odbyło się w terminie od 23 października do 20 listopada. Podczas głosowania można było oddać maksymalnie 2 głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu) oraz maksymalnie 2 głosy na projekty rejonowe.

Głosować mógł każdy mieszkaniec Poznania – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej.

W trakcie głosowania oddano 87 575 ważnych kart elektronicznych.

W wyniku głosowania wybrane zostały do realizacji 34 projekty:

 • 3 projekty ogólnomiejskie, w tym 2 z Zielonego Budżetu;
 • 31 projektów rejonowych.

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji
 

Zwycięskie projekty PBO21 w Poznaniu

Rodzaj i nazwa zwycięskiego projektu

Kwota na realizację w zł

Projekty ogólnomiejskie

5 880 000

Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka

1 975 000

Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa

2 000 000

Zielony Poznań

1 905 000

Projekty rejonowe

15 120 000

Bezpieczne ekoszkoły SP38, SSP2

600 000

Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla wszystkich

430 000

Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach

600 000

Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany

600 000

Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów

555 000

Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!

149 300

Rowerem po Mieszka I – bezpieczne tunele PST

600 000

Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców

549 000

Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji

530 000

Doposażenie strażaków OSP-Krzesiny

280 000

Szkoła przyjazna i nowoczesna

600 000

Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak

286 500

Grunwald – mój sportowy azyl

488 630

Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego

595 000

Nasz sportowy fyrtel – bezpłatne zajęcia dla mieszkańców

566 000

Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!

99 980

Rowerem/pieszo przez Żurawiniec: łącznik Łużycka/Umultowska

600 000

Wesołe podwórko na Radojewie

340 000

EkoCzwórka dla Rataj

600 000

Rataje – mój sportowy azyl

501 000

Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców

577 000

Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom

600 000

Wartostrada – Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo

600 000

Wildecka Piątka na szóstkę

600 000

Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców

549 000

Bezpieczny strażak, bezpieczny rejon

34 200

Sportowy relaks

600 000

My też chcemy być fit!

229 390

Rowerostrada do Zoo/ścieżki w koronach drzew

600 000

Cała szkoła jak z Finlandii

600 000

Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!

560 000

Źródło: UMP

Podsumowanie dotychczasowych edycji PBO oraz wnioski i rekomendacje wynikające z podsumowania ankiet zawiera Raport ewaluacyjny – Poznański Budżet Obywatelski 2021

Stan zaawansowania realizacji projektów PBO

Konsultacje społeczne Miasta Poznania

W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało proces konsultacji społecznych.

Projekty konsultacyjne są przykładami dobrych praktyk oraz dobrze zaplanowanych i prowadzonych konsultacji społecznych, które gwarantują sukces w zakresie zwiększenia zaufania mieszkańców do Miasta. Dają gwarancję, że zostało zrobione wszystko, aby przeanalizować projekt i na zasadzie partycypacji podjąć decyzję w myśl idei uchwały nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania.

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 przyniosła wiele nowych ograniczeń i trudnych wyzwań dla poznańskiego samorządu. Jednym z nich jest konieczność dostosowania miejskich procesów konsultacyjnych do ograniczeń dotyczących kontaktów międzyludzkich. Konsultacje społeczne w głównej mierze opierają się na interakcji międzyludzkiej, a prawidłowo przeprowadzony proces, w celu zapewnienia skuteczności, powinien być otwarty na jak największą część społeczności lokalnej, która powinna w nim bezpośrednio i czynnie uczestniczyć, a towarzysząca mu dyskusja przedstawicieli różnych środowisk powinna wzbogacić końcowy wynik działań konsultacyjnych, niejednokrotnie powodując efekt synergii. Największym wyzwaniem strojącym przed konsultacjami społecznymi w dobie pandemii wydaje się znalezienie substytutu bezpośrednich spotkań z mieszkańcami zainteresowanymi pozostawieniem swojego wkładu w badany temat. Miasto Poznań podczas prowadzenia konsultacji w dobie pandemii COVID-19 korzysta zarówno z klasycznych kanałów komunikacji, tj.: listownego i elektronicznego składania uwag i wniosków, elektronicznych ankiet i formularzy, jak również z programów do spotkań online. Działania te pozwolą w dalszym ciągu pielęgnować wkład mieszkańców w kształt miasta i procesy w nim zachodzące.

W 2020 r. przeprowadzono drugi etap modelowego procesu konsultacyjnego dotyczącego zagospodarowania skweru Eki z Małeki na osiedlu Św. Łazarz. Jego celem było sprawdzenie, czy zgłoszone we wcześniejszym etapie konsultacji pomysły, potrzeby i oczekiwania mieszkańców Łazarza znalazły się w koncepcji przygotowanej przez pracownię Front_Architects. Drugi etap konsultacji trwał od 24 czerwca do 8 lipca 2020 r. Zebranych zostało 130 ankiet, które zostały przeanalizowane pod katem ewentualnych zmian w koncepcji skweru. Po zakończeniu działań konsultacyjnych, 12 września 2020 r. na skwerze Eki z Małeki odbyło się wydarzenie „Coś się kończy, coś się zaczyna”, organizowane wspólnie z Radą Osiedla Św. Łazarz. Podczas spotkania mieszkanki i mieszkańcy osiedla Św. Łazarz mogli zobaczyć końcową wersję koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki. Podsumowano wówczas drugi etap konsultacji społecznych dotyczących przebudowy skweru oraz pokazano film dotyczący całego procesu konsultacyjnego. Podczas wydarzenia wystawiały się stoiska lokalnych restauracji i kawiarni „Jedzielnia”, prowadzone były warsztaty twórcze dla dzieci „Warsztaty Agaty”, odbył się pokaz filmu „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, a na koniec zorganizowano silent disco – potańcówkę, podczas której uczestnicy słuchali muzyki na słuchawkach. Wydarzenie „Coś się kończy, coś się zaczyna” stanowiło także okazję, aby pokazać mieszkańcom, jak po przebudowie może funkcjonować skwer, jaki jest jego potencjał, jakie funkcje może łączyć przy realizacji niektórych zamierzeń.

W ramach procesu konsultacyjnego Eki z Małeki funkcjonowała grupa na portalu Facebook, która była kanałem dialogu podczas trwania całego procesu, miejscem wirtualnej wymiany myśli i pomysłów wokół skweru. Tutaj mieszkanki i mieszkańcy Poznania mogli dzielić się informacjami o skwerze, pomysłami na przebudowę tego miejsca oraz dyskutować o przygotowanej przez architektów koncepcji przebudowy skweru. Było to miejsce służące zarówno do dyskusji, jak i prezentacji kolejnych wyników konsultacji, a także wygodną formą dotarcia z badaniem ankietowym do respondentów. Grupa liczy 93 członków.

Konsultacje społeczne dotyczące uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Poznania

W czasie pandemii COVID-19 Miasto Poznań zdecydowało się przystąpić do realizacji konsultacji społecznych w I etapie prac nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Starano się, aby konsultacje były przejawem nowych rozwiązań i dobrych praktyk, a stanowiska mieszkańców, w różnych kwestiach dot. Studium, dobrem priorytetowym. Aktualnie obowiązujące Studium powstało 2014 r. Od tego czasu Poznań rozwija się coraz szybciej. Zmieniają się uwarunkowania społeczne, gospodarcze, prawne. Inne są też oczekiwania mieszkańców i inwestorów.

W trakcie wstępnych analiz Miejska Pracownia Urbanistyczna wskazała 7 głównych obszarów, na które zostanie położony największy nacisk podczas prac nad aktualizacją Studium. Są to:

 • zieleń miejska, w tym m.in. identyfikacja i uszczegółowienie systemu zieleni miasta o elementy zieleni osiedlowej, mikroparki czy lokalne łączniki ekologiczne, a także poszukiwanie nowych przestrzeni dla lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeniach niezurbanizowanych;
 • parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym m.in. rewizja wyznaczonych w Studium stref lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2 czy analiza i weryfikacja zastosowanych w dokumencie szczegółowych funkcji i parametrów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • inwestycje celu publicznego, w tym m.in. weryfikacja wskazań terenów dla realizacji celów publicznych z zakresu zdrowia i oświaty, a także analiza i weryfikacja ustaleń dla terenu Dworca Poznań Główny;
 • komunikacja i transport, w tym m.in. weryfikacja zapisów dotyczących rozwoju układu ulic (ich klasy, kategorii, parametrów, lokalizacji oraz funkcji), uwzględnienie nowych systemów komunikacji i transportu (elektromobilność, cyfryzacja, carsharing, rowery publiczne), a także uelastycznienie zapisów Studium w zakresie projektowania i realizacji elementów układu drogowego; 
 • aktualizacja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z dokumentów miejskich, w tym m.in. weryfikacja ustaleń w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+;
 • ochrona konserwatorska i archeologiczna, w tym m.in. weryfikacja ustaleń Studium dla zespołu fortyfikacji zewnętrznego pierścienia fortyfikacji oraz zespołu fortyfikacji wewnętrznego pierścienia fortów i ich reliktów, a także weryfikacja i uwzględnienie granic zespołów urbanistycznych i założeń urbanistycznych osiedli modernistycznych;
 • infrastruktura techniczna, w tym m.in. kwestia zagospodarowania wód opadowych oraz zabezpieczenie terenów pod zbiorniki retencyjne, konieczność weryfikacji zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej miasta i systemu gospodarowania odpadami oraz planów rozwojowych dysponentów sieci, a także wyznaczenie stref i zasad lokalizacji dla produkcji energii odnawialnej z różnych źródeł.

Konsultacje rozpoczęły się 24 czerwca 2020 r. od spotkania z radami osiedli w formie wideokonferencji. Urbaniści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opowiedzieli o przyczynach rozpoczęcia prac nad dokumentem, wstępnych założeniach projektowych oraz roli rad osiedli i mieszkańców w procedurze zmiany Studium. Każda rada osiedla mogła zabrać głos, zapytać o sprawy budzące wątpliwości i wypowiedzieć się w kwestiach najbardziej istotnych z punktu widzenia mieszkańców na danym osiedlu. Konferencja była transmitowana na kanale YouTube Miasta Poznania oraz na stronie poznan.pl, gdzie każdy mógł śledzić jej przebieg na żywo. Dodatkowo w komentarzach na YouTube odbyła się publiczna dyskusja. Wszyscy zainteresowani mogli wyrazić swoją opinię na temat aktualizacji Studium. Głos mieszkańców i rad osiedli był dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej cennym źródłem wiedzy i punktem odniesienia do dalszych prac. Do udziału w otwartej dyskusji zaproszono każdego, kto chciał wypowiedzieć się w sprawie aktualizacji Studium. Konsultacje społeczne trwały do 31 lipca 2020 r. Jednak każde stanowisko, które wpłynęło po tym terminie, Miejska Pracownia Urbanistyczna także rozpatrzyła. Kolejny, drugi etap konsultacji społecznych odbędzie się w 2021 r. Poznanianki i poznaniaków czeka wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna dotycząca projektu Studium. Będą również zbierane uwagi do projektu.

Zakończenie procedury sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania przewidziano na 2023 r.

Spotkania Prezydenta Miasta z radami osiedli oraz mieszkankami i mieszkańcami osiedli

Ze względu na pandemię, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz brak możliwości organizacji większych spotkań przez pewien okres czasu nie było możliwości organizacji spotkań Prezydenta Miasta Poznania z radami osiedli i mieszkańcami. Aby móc je kontynuować i zapewnić ich ciągłość, spotkania zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Celem spotkań jest pozyskanie wiedzy o potrzebach i problemach mieszkańców danych osiedli, zapoznanie z postulatami, wnioskami i inicjatywami mieszkańców dotyczącymi funkcjonowania osiedli, pozyskanie wiedzy o ocenie działania służb miejskich na terenie osiedli, wzmocnienie kontaktu Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami. Spotkania z osiedlami organizowano na platformie Zoom. Ponadto spotkania te były transmitowane na kanale YouTube Miasta Poznania, aby mieszkańcy osiedli mogli śledzić przebieg spotkań na żywo, posłuchać rozmowy na tematy, które w ocenie danej rady osiedla zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańców czy włączyć się do dyskusji, zadając pytanie Prezydentowi w komentarzach na YouTube. Po zakończeniu pierwszej części spotkania (z radą osiedla) Prezydent udzielał odpowiedzi na pytania mieszkańców. Podjęto również działania nad włączeniem do przestrzeni wirtualnej kontynuacji spotkań indywidualnych Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami. Jest to jedyna otwarta możliwość bezpośredniego spotkania z Prezydentem Miasta Poznania, Zastępcami Prezydenta Miasta Poznania, dyrektorami wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w jednym momencie.