W aglomeracji poznańskiej w 2017 r. funkcjonowało 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni handlowej 692,4 tys. m2.

Poznań należy do miast o najlepiej rozwiniętej sieci handlowej w kraju. Dotyczy to zarówno handlu tradycyjnego, jak i wielkopowierzchniowego. Wśród 8 głównych aglomeracji najwyższą wartość wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową odnotowano w Poznaniu, gdzie wynosi on 862 m2 na 1000 mieszkańców. Raport firmy Colliers International wskazuje, że poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią centrów handlowych w Polsce wynosi 292 m2 na 1000 mieszkańców.

Centra handlowe

Na rynku aglomeracji poznańskiej działa 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni 692,4 tys. m2. W poznańskich centrach handlowych największą grupę najemców stanowią sieci z sektorów: moda, usługi oraz zdrowie i uroda. Poznański rynek jest dobrze rozwinięty i zapewnia dużą różnorodność obiektów handlowych. Funkcjonują różne formaty obiektów handlowych: śródmiejskie centra handlowo-rozrywkowe, duże parki handlowe, wolnostojące hipermarkety oraz centra wyprzedażowe.

W Poznaniu do najbardziej popularnych miejsc zakupów należą:  Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar, zlokalizowane w ścisłym centrum miasta, na terenie dawnego Browaru Huggera, a także centra handlowe Posnania, Galeria Malta i Avenida.

Sklepy

Według danych GUS, w 2016 r. (najnowsze dostępne dane) w Poznaniu funkcjonowało 1,9 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły jedną czwartą poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane – 63%. W sklepach pracowało 16,9 tys. osób, w tym najwięcej, bo prawie połowa w sklepach wyspecjalizowanych. Sklepy zajmowały powierzchnię 698 tys. m2.

W mieście działały 22 domy towarowe, handlowe i hipermarkety oraz 129 supermarketów o łącznej powierzchni sprzedażowej 253 tys. m2, zatrudniające 6 tys. osób.

W 2017 r. sprzedaż detaliczna przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych zwiększyła się o 8,7% (w cenach bieżących). Najbardziej wzrosła sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 77,1%). Wzrost zaobserwowano również w jednostkach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 60,1%), firmach zajmujących się handlem farmaceutykami, kosmetykami i sprzętem ortopedycznym (o 43,4%) oraz tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 33,6%). Spadek sprzedaży odnotowano natomiast w grupach: meble, RTV i AGD (o 19,9%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 7,2%) oraz pojazdy samochodowe, motocykle i części (o 6,6%). Wartość sprzedaży hurtowej w przedsiębiorstwach handlowych, w 2017 r. w ciągu roku zwiększyła się średnio o 27,2% (w cenach bieżących).

W Poznaniu działa Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza – nowoczesny, spełniający europejskie standardy, hurtowy rynek owoców, warzyw, kwiatów żywych i sztucznych oraz artykułów spożywczych, który jest przykładem modelowego rozwiązania organizacji obrotu produktami spożywczymi, ogrodniczymi i rolniczymi w dużej aglomeracji miejskiej.

Targowiska

Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się targowiska miejskie. W 2017 r. na targowiskach miejskich o powierzchni 29,2 tys. m2 sprzedawcy prowadzili działalność handlową w 1,7 tys. punktów stałych. W okresie świątecznym i wakacyjnym spółka organizowała kiermasze i jarmarki na płycie Starego Rynku, np. Jarmark Świętojański, urządzony w 2017 r. po raz 41., a także jedno- lub dwudniowe imprezy plenerowe integrujące poznańskie społeczności lokalne.

Sprawująca nadzór nad 10 poznańskimi rynkami (Rynek Jeżycki, Plac Bernardyński, Rynek Wilecki, Plac Wielkopolski, Rynek Łazarski, na ulicach: Świt, Dolna Wilda, Bukowska, Urbanowska, Racjonalizatorów) spółka Targowiska Sp. z o.o., realizowała działania administracyjne oraz porządkowe.