W 2018 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.


W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wykorzystywał m.in. takie środki pomocowe dla bezrobotnych jak:

 • poradnictwo zawodowe – 1,0 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 5,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,4 tys. osób,
 • kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 1,0 tys. osób, w tym 72 osoby skorzystały ze szkoleń indywidualnych; najwięcej szkoleń dotyczyło:
  • zarządzania i administrowania,
  • informatyki,
  • rachunkowości,
  • księgowości,
  • sprzedaży,
  • usług transportowych,
  • opieki społecznej,
  • zawodów technicznych,
  • magazynowania,
 • stypendia szkoleniowe, stażowe – pomoc w postaci stypendium szkoleniowego otrzymało 668 osób z Poznania, a stypendia stażowe – 371 osób,
 • jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 267 osób z Poznania,
 • prace interwencyjne oraz roboty publiczne – zawarto 43 umowy z pracodawcami na organizację prac interwencyjnych, podpisano także 2 umowy na organizację robót publicznych m.in. z Urzędem Miasta Poznania, które objęły 13 osób,
 • pośrednictwo pracy – pomoc w poszukiwaniu pracy, również za granicą, za pośrednictwem systemu wsparcia europejskich służb zatrudnienia, w ramach sieci EURES, w zakresie przekazywania informacji o ofertach zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; działaniami informacyjnymi dotyczącymi ofert pracy za granicą, warunków życia i pracy w państwach UE/EOG objęto 421 osób; osobom zainteresowanym udzielano porad przygotowujących do rekrutacji za granicą,
 • stypendia dla bezrobotnych podejmujących naukę – finansowanie studiów (do 100% zasiłku dla bezrobotnych) przez 12 miesięcy dla osób bez kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem czy certyfikatem (świadczenie udzielono 10 osobom),
 • refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – 81 osób,