W 2017 r. Poznań po raz kolejny uzyskał tytuł City Outsourcing Star.

Rankingi i badania

Poznań jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów, ujmowanym regularnie w prestiżowych rankingach i badaniach, m.in.:

 • FDI European Cities&Regions of the Future
 • FDI Polish Cities of the Future publikowanymi przez Financial Times Business
 • European Regional Growth Index (E-REGI) agencji JonesLaSalle
 • atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

W 2017 r. Miasto Poznań m.in.:

 • po raz trzeci otrzymało nagrodę „Outsourcing Stars 2016”, która jest przyznawana przez fundację Pro Progressio miastom oferującym najlepsze warunki dla sektora usług nowoczesnych. Kryteria nagrody to m.in. liczba nowych inwestycji z sektora usług nowoczesnych, liczba wydarzeń outsourcingowych organizowanych w mieście oraz wzrost liczby absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych
 • zajęło 1. miejsce w rankingu obejmującym miasta wojewódzkie, prowadzonym przez Polski Związek Firm Deweloperskich. W rankingu badano, w jaki sposób miasta przygotowane są na inwestycje budowlane i czy władze samorządowe wydają decyzje o pozwoleniu na budowę w ustawowym terminie
  po raz kolejny zajęło 2. miejsce, za Warszawą, w rankingu dużych ośrodków miejskich atrakcyjnych dla biznesu prowadzonym przez miesięcznik Forbes. Ranking porównuje  wskaźnik przyrostu liczby firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
 • zostało ujęte w raporcie “Poland. Your Place to Invest”, w których wysoko oceniono potencjał inwestycyjny Poznania i dobry klimat dla rozwoju biznesu.

Poznań i Wielkopolska zostały ujęte w prestiżowym gronie 20 regionów wyróżnionych w rankingu “Best-performing Large Cities in Europe”, przygotowanym przez amerykański Think-tank Milken Institute. Celem rankingu było wskazanie najefektywniejszych, najbardziej dynamicznych dużych miast i regionów w Europie. Milken Institute oceniał je w zróżnicowanych kryteriach, m.in. pod kątem tworzenia miejsc pracy, wzrostu wynagrodzeń, koncentracji branży sektora usług nowoczesnych.

Poznań zajął czołowe miejsca w rankingu fdI Polish Cities of the Future 2017/18, oceniającym polskie miasta pod względem atrakcyjności dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ranking przygotowywany został przez fDI Magazine, należący do wydawnictwa The Financial Times. Poznań w poniższych kategoriach zajął następujące miejsca:

 • 4. miejsce – Top 10 Miast
 • 4. miejsce – Top 5 Duże Miasta
 • 4. miejsce – Potencjał Ekonomiczny: Top 10 Mias
 • 4. miejsce – Potencjał Ekonomiczny: Top 10 Duże Miasta
 • 3. miejsce – Miasto przyjazne dla biznesu: Top 10 Miast
 • 3. miejsce – Miasto przyjazne dla biznesu: Top 5 Duże Miasta
 • 4. miejsce – Kapitał ludzki i jakość życia: Top 10 Miast
 • 4. miejsce – Kapitał ludzki i jakość życia: Top 5 Duże Miasta

Inwestycje zagraniczne

Na koniec 2017 r. wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 6,6 mld euro, czyli 12,2 tys. euro na mieszkańca.

Dwie trzecie kapitału zagranicznego pochodziło z:

 • Francji
 • Japonii
 • Niemiec
 • USA
 • Wielkiej Brytanii.

Do największych inwestorów zagranicznych należeli:

 • Asahi
 • Beiersdorf
 • Bridgestone
 • Exide Technologies
 • GlaxoSmithKline
 • Kronospan
 • Mars
 • Neinver
 • Unilever
 • Veolia
 • Volkswagen.

Największy kapitał zagraniczny został zainwestowany w:

 • produkcję przemysłową, przede wszystkim motoryzacyjną, spożywczą i farmaceutyczną
 • handel i rynek nieruchomości, w tym biurowych, handlowych, hotelowych i mieszkaniowych.

Część inwestorów inwestowała w rynek nieruchomości. W tym zakresie dużą aktywność inwestycyjną w 2017 r. prowadzili tacy inwestorzy, jak m.in.:

 • Budimex
 • Garvest Real Estate
 • Hilton
 • Monday Development
 • Pradera
 • REF Eastern Opportunities
 • Ronson Development
 • Skanska.

Część inwestorów lokowała swoje przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie granic Poznania, na obszarze Metropolii Poznań, korzystając z bogatych zasobów miasta, w tym poznańskiego rynku pracy i kadry naukowej.

Centra nowoczesnych usług biznesowych

Na koniec 2017 r. w Poznaniu funkcjonowało ponad 80 centrów nowoczesnych usług biznesowych, w większości z zakresu IT oraz B+R, świadczących usługi w różnych językach, zatrudniających łącznie 16,5 tys. osób. Pod tym względem Poznań zajmuje 7. pozycję wśród ośrodków usług biznesowych w Polsce.

W sektor nowoczesnych usług biznesowych zainwestowali inwestorzy z 17 krajów, przede wszystkim z USA, Polski i Niemiec, z których część inwestuje w Poznaniu także w przedsięwzięcia produkcyjne, w tym m.in.:

 • Bridgestone
 • Duni
 • Franklin Templeton Investments
 • GlaxoSmithKline
 • IKEA
 • Jeronimo Martins
 • Man
 • Mars
 • McKinsey&Company
 • Owens Illinois
 • Roche
 • Volkswagen.

Działania Miasta przyczyniły się do powstania w 2017 r. 11 nowych projektów inwestycyjnych w sektorach priorytetowych dla Poznania, których efektem będzie ponad 1,6 tys. miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w szczególności dla osób znających języki obce, specjalistów z branży IT oraz z branży finansowo-księgowej.

W 2017 r. otwarto nowe centra usług nowoczesnych, IT i R&D:

 • Mobica – brytyjska firma IT, centrum rozwoju oprogramowania, 100 zatrudnionych w pierwszym roku działalności (docelowe zatrudnienie to 200-300 osób)
 • Etteplan – fińska firma IT oferująca usługi inżynieryjne, specjalizuje się w systemach wbudowanych i Internet of Things (docelowe zatrudnienie to 30 osób)
 • Nordcloud – fińska firma IT specjalizująca się w usługach w chmurze (docelowe zatrudnienie to 100 osób)
 • TomTom – biuro rozwoju oprogramowania dla usług geolokalizacyjnych i systemów nawigacyjnych (docelowe zatrudnienie to 100 osób)
 • Pekabex – Centrum Badawczo-Rozwojowe w strukturze Pekabex BET, świadczące usługi rozwojowe na rzecz spółek z grupy Pekabex w zakresie opracowania innowacji produktowych (konstrukcje prefabrykowane) i procesowych (proces produkcji prefabrykatów), które wykorzystane zostaną m.in. w budownictwie mieszkaniowym (docelowe zatrudnienie to 30 osób)
 • John Deere – firma utworzyła Centrum Usług Biznesowych (docelowe zatrudnienie to 120 osób, z wykształceniem finansowo-księgowym i językowym).

Nastąpił także rozwój istniejących centrów usług nowoczesnych, IT i R&D, w tym m.in.:

 • Sii – rozwój firmy, otwarcie nowego biura, wzrost zatrudnienia o 200 osób
 • OI – rozwój istniejącego Centrum Usług Biznesowych w Poznaniu, wzrost zatrudnienia o 60 specjalistów  IT  z obszarów IT Security, IT Infrastructure oraz Collaboration services
 • Fabres – firma IT z kapitałem norweskim, specjalizuje się w rozwiązaniach e-commerce, uruchomiła projekt centrum usług wspólnych dla norweskiej grupy Komplett
 • GSK – centrum IT koncernu farmaceutycznego, wzrost zatrudnienia o 200 osób
 • IKEA Business Service Center – rozwój firmy w Poznaniu, w nowym biurze będzie zatrudnione dodatkowe 500 osób w perspektywie 5 lat.

Zatrudnienie w sektorze usług nowoczesnych w 2017 r. wzrosło o ok. 18 %. Według Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, który monitoruje rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Poznań odnotował największą dynamikę wzrostu zatrudnienia w tej branży w skali kraju.

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego

W 2017 r. liczba spółek z udziałem kapitału zwiększyła się o 0,2 tys. i wynosiła 4 tys., w tym 3,8 tys. stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Według GUS (dane za 2016 r.), kapitał spółek z udziałem kapitału zagranicznego wynosił 1,8 mld euro.

Rynek nieruchomości biurowych

W 2017 r. zasoby poznańskiego rynku biurowego zwiększyły się o 26,3 tys. m2 i wyniosły 456 tys. m2 nowoczesnej powierzchni, w tym otwarto m.in. kompleks Roosevelta 22 z budynkiem biurowo-usługowym Bałtyk. Kolejne 100 tys. m2 znajdowało się w trakcie budowy, w tym kompleks Nowy Rynek i rozbudowa klastra biurowego Pixel oraz kompleksu Poznań Business Garden.

Rynek nieruchomości handlowych

Nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 862 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 465 tys. m2. Największą transakcją na tym rynku był zakup części Parku Handlowego Franowo przez brytyjski fundusz inwestycyjny Pradera połączony z rebrandingiem i zmianą nazwy na Homepark Franowo.

Rynek nieruchomości logistyczno-magazynowych

Rynek nowoczesnej powierzchni logistyczno-magazynowej w rejonie Poznania zwiększył się do 1,82 mln m2, o ponad 216 tys. m2, w tym o obiekty P3 Poznań, Panattoni Park Poznań V oraz VIII, o łącznej powierzchni prawie 144 tys. m2. Kolejne 111 tys. m2 było w trakcie budowy.

Inwestycje przedsiębiorstw

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw mających siedzibę w Poznaniu wyniosły w 2017 r. 3,9 mld zł. Komercyjni inwestorzy krajowi najczęściej inwestowali w powierzchnie biurowe, handlowe i usługowe, zewnętrzne usługi biznesowe oraz budynki mieszkalne. Oprócz firm prywatnych, duże środki zaangażowały w Poznaniu firmy, organizacje i instytucje publiczne – szkoły wyższe, szpitale, instytucje kultury, samorządy lokalne i regionalne.

W 2017 r. otwarto biurowiec Bałtyk klasy A, multifunkcjonalny budynek z nowocześnie zaprojektowaną powierzchnią biurową, innowacyjnymi rozwiązaniami przestrzeni wewnątrz i tarasami widokowymi. Na 15 tys. m2 powierzchni znajduje się 12,5 tys. m2 powierzchni biurowej oraz 2,5 tys. m2 powierzchni usługowej. Biurowiec sąsiaduje z budynkiem Concordia Design, z którą jest połączony przestrzennie poprzez ogólnodostępny plac Przystań, który ma integrować różne społeczności, m.in. poprzez organizowane tam przez Concordię Design plenerowe wydarzenia kulturalne. Inwestorem biurowca była holenderska spółka Garvest Real Estate.

W 2017 r. zakończyła się rozbudowa fabryki brytyjsko-holenderskiego koncernu Unilever produkującej w Poznaniu zupy w proszku i mokre, przyprawy, majonezy i ketchupy. Przy ul. Bałtyckiej powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 3 tys. m2, podziemny zbiornik retencyjny na wodę deszczową o pojemności 305 m3 oraz została zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura techniczna.

W 2017 r. w fabryce samochodów Volkswagen w Poznaniu wyprodukowano największą w historii liczbę samochodów dostawczych: 197,8 tys., o 6,8% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej samochodów stanowił model Caddy, którego wyprodukowano w Poznaniu 164,7 tys. egz., o 3,8% więcej niż rok wcześniej, i była to największa liczba od czasu powstania zakładu Volkswagen Poznań w 1993 r. W Poznaniu powstało także 33,1 tys.  egz. modelu T6. W Odlewni Volkswagena wyprodukowano 4,6 mln komponentów,  o 2,2% więcej niż rok wcześniej, zużywając 29,5 tys. ton aluminium. Odlewnia poszerzyła zakres produkcji o komponent wykorzystywany w projekcie budowy pojazdów z napędem elektrycznym. Zakład Zabudów Specjalnych Volkswagen Poznań zabudował 60 tys. pojazdów, najwięcej w swojej historii,  m.in. dla polskiej i niemieckiej  policji. Należąca organizacyjnie do poznańskiego zakładu nowa fabryka we Wrześni wyprodukowała w pierwszym roku działalności 40 tys. pojazdów modelu VW Crafter. Na koniec 2017 r. 4 zakłady Volkswagen Poznań zatrudniały blisko 11 tys. osób, co oznacza, że  firma jest największym pracodawcą w Wielkopolsce i Poznaniu oraz jednym z największych w Polsce.

Więksi inwestorzy zagraniczni w Poznaniu (marzec 2018 r.)
Inwestor Kraj Działalność
A.P. Møller–Mærsk Gruppen i F. Salling Dania Handel
Accor Francja Hotele
Acteeum Group Międzynarodowy Nieruchomości
Adeo Groupe Francja Handel
ADM USA BSS
AFP Group Austria Handel
ASE USA ITO
APS Niemcy BSS
AKMMK Development Izrael Nieruchomości
Albrecht Discount Niemcy Handel
Alimentation Couche–Tard Kanada Handel
Aluplast Niemcy Przemysł materiałów budowlanych
AmRest Holandia Gastronomia
Alphanumeric Systems USA ITO
Apollo Real Estate Advisors USA Nieruchomości
Apsys Francja Nieruchomości
Aris międzynarodowy Usługi dla transportu
Asahi Group Holdings Japonia Przemysł spożywczy
Auchan Group Francja Handel
BA Glass Holandia Przemysł szklarski
BAE Systems Wielka Brytania ITO
Bartels Szwajcaria Usługi projektowe
Bauer Media Group Niemcy ITO
Beiersdorf Niemcy Przemysł kosmetyczny
Bertelsmann Niemcy BSS
Best Eastern Plaza Hotels International Luksemburg Hotele
Blackstone USA Nieruchomości
Bluehouse Capital Advisor Cypr Nieruchomości
Bodo Meller Chemie Niemcy Handel
BP International Wielka Brytania Handel
BPI Real Estate Belgia Nieruchomości
Bridgestone Corporation Japonia Przemysł motoryzacyjny, BSS
BSC Packaging Group międzynarodowy Przemysł opakowań
BTC Group Niemcy ITO
Bupa międzynarodowy Usługi medyczne
Capgemini Francja ITO
Carl Zeiss Niemcy BSS
Carlsberg Dania BSS
Carrefour Francja Handel
CEDC międzynarodowy BSS
CenturyLink USA ITO
CFE międzynarodowy Nieruchomości
Chamartin Proyectos International Hiszpania Nieruchomości
Ciber USA BSS
Cinven Wielka Brytania Fundusz inwestycyjny
Cleeng Holandia ITO
Computacenter Wielka Brytania ITO
ContentForces Holandia ITO
Coop Group Szwajcaria Handel
CVC Capital Partners Luksemburg Fundusz inwestycyjny
Decathlon Francja Handel
DEKA Immobilien międzynarodowy Nieruchomości
Delloite międzynarodowy BSS
Detica BAE Systems Wielka Brytania ITO
Deutsche Bank Niemcy Nieruchomości
Deville Francja Przemysł motoryzacyjny
Deyle Niemcy Nieruchomości
DFDS Dania BSS
Donau Chemie Austria Handel
Duni Szwecja Przemysł drobny, BSS
E.Leclerc Francja Handel
ECE Prime European Shopping Centre Niemcy Nieruchomości
Egnyte USA B+R
Eiffage Francja Nieruchomości
Eltel Networks międzynarodowy Budownictwo
EM & F Group międzynarodowy Handel
EnerSys USA Przemysł elektromaszynowy
Enterprise Investors USA Usługi finansowe
Ernst & Young USA Usługi doradcze
Etteplan Finlandia B+R
Exide Technologies USA Przemysł motoryzacyjny, BSS
Fabres Norwegia ITO
Ferrovial Hiszpania Budownictwo
Finnchat Finlandia BSS
FIXIT Trockenmoertel Holding międzynarodowy Przemysł materiałów budowlanych
Fonciere Eris Francja Nieruchomości
Franklin Templeton Investments USA BSS
Fresenius Nephrocare Niemcy Usługi medyczne
Garvest Real Estate Holandia Nieruchomości
Genpact Indie BSS
GE Power Controls Belgia Handel
Gerdes Kunststoff–Technik Niemcy Przemysł tworzyw sztucznych
Gerium Promoçăo e Construçăo Imobiliária Portugalia Nieruchomości
GFT Group Niemcy ITO
GlaxoSmithKline Wielka Brytania Przemysł farmaceutyczny, BSS
Global City Holdings międzynarodowy Rozrywka
Globe Trade Centre międzynarodowy Nieruchomości
GoodMills Austria Przemysł spożywczy
Gosha Holding Luksemburg Gastronomia
Grace USA BSS
Grant Thornton międzynarodowy BSS
Griffin Holdings Group międzynarodowy Nieruchomości
Groupe Monnoyeur International Francja Handel
Grupo Far-Luca Hiszpania Gastronomia
HCP Dania Nieruchomości
Heye Niemcy Przemysł maszynowy
Heitman USA Nieruchomości
Hilton USA Hotele
HK Food Niemcy Przemysł spożywczy
HMG International Development Izrael Nieruchomości
Hobas Rohre Niemcy Handel
Hochtief Niemcy Budownictwo
Hoffmann Group Niemcy Handel
HolidayCheck Szwajcaria ITO
Homann Feinkost Niemcy Przemysł spożywczy
Howard Holdings Irlandia Nieruchomości
Huawei ChRL ITO
Hutchison Whampoa Limited ChRL Handel
IFS Industrial and Financial Systems Szwecja Technologie komputerowe
Intercondis Holandia Usługi doradcze
Intermarche Francja Handel
Interogo Foundation Liechtenstein Handel, nieruchomości, BSS
Intitek Francja BSS
Jeronimo Martins Holding Portugalia Handel, BSS
John Deere USA BSS
Jula Szwecja Handel
Kennametal USA BSS
King Cross Group Włochy Handel
Kingfisher Wielka Brytania Handel
Kipi Holandia Handel
Kleffmann Niemcy BSS
Klepierre międzynarodowy Nieruchomości
Klockner & Co–Gruppe Niemcy Handel
KPMG międzynarodowy BSS
Kronospan Holdings Niemcy Przemysł drzewny
Lantmännen Axa Szwecja Przemysł spożywczy
Leroy–Somer Francja Przemysł elektromaszynowy
Lidl & Schwarz Niemcy Handel
Linde Group Niemcy Gazy techniczne
Lohmann Niemcy Handel
Longbridge Izrael Nieruchomości
Lukoil Rosja Handel
Malteries Soufflet Francja Przemysł spożywczy
MAN Niemcy BSS
Mars USA Przemysł spożywczy, BSS
Mc Donald’s USA Gastronomia
McKinsey & Company USA BSS
Meermann Bau Niemcy Budownictwo
Mentor Graphics USA B+R
Merrild Cafe USA Przemysł spożywczy
Messer Griesheim Niemcy Przemysł chemiczny
Metro Niemcy Handel
Microsoft USA B+R
Mid Europa Wielka Brytania Fundusz inwestycyjny
Mobica Wielka Brytania ITO
Mono Group Izrael Nieruchomości
Montana Tech Components Szwajcaria Przemysł opakowań
Monti Irlandia Nieruchomości
NCC Szwecja Budownictwo
Neinver Hiszpania Nieruchomości
Newell Rubbermaid USA BSS
NH Hoteles Hiszpania Hotele
Nordcloud Finlandia ITO
Novaform Holandia Nieruchomości
Novator Partners Wielka Brytania BSS
OpenText Kanada ITO
OpusCapita Finlandia BSS
Orange Francja BSS
Origin Irlandia Przemysł rolniczy
Orpea Francja Usługi medyczne
Osram Niemcy BSS
Owens Illinois USA Przemysł szklarski, BSS
P & T Technology Niemcy Usługi komunalne
Passauer Neue Presse Niemcy Media
PaymentWall USA ITO
Peakside Capital Group międzynarodowy Nieruchomości
Penta Investments Czechy Fundusz inwestycyjny
Pepcor RPA Handel, BSS
Permira Wielka Brytania Fundusz inwestycyjny
Pernod Ricard Francja Przemysł spożywczy
Pfeifer & Langen Niemcy Przemysł spożywczy
PineBridge Investments USA Nieruchomości, usługi HR
Pneuhage Management Niemcy Handel
Polaris Laboratories USA R&D
Politra Holandia Handel
Polonia Property Fund międzynarodowy Nieruchomości
Polychem Isolierhandel Niemcy Przemysł chemiczny
Pradera Wielka Brytania Fundusz inwestycyjny
Praxair USA Przemysł chemiczny
Propex Global Company USA BSS
Provident Financial Wielka Brytania Pośrednictwo finansowe
Puro Hotels Norwegia Hotele
PwC międzynarodowy BSS
Raben Holandia BSS
Randstad Holding Holandia BSS
Red Real Estate Development USA Nieruchomości
Remondis Niemcy Usługi komunalne
Resolution Property Wielka Brytania Fundusz inwestycyjny
Restaura Hiszpania Nieruchomości
Rida Development Corporation USA Nieruchomości
Rob. Leunis & Chapman Niemcy Przemysł opakowań
Rockwool Dania BSS
Roche Szwajcaria BSS
Ronson Development międzynarodowy Nieruchomości
Royal Dutch Shell Wielka Brytania Handel
Rödl&Partner Niemcy Usługi doradcze
RPC Group Wielka Brytania Przemysł opakowań
Ryanair Irlandia Transport
Saint–Gobain Group Francja Przemysł drobny
Sakr Liban Przemysł elektromaszynowy
Sap Property Austria Nieruchomości
Schiever Francja Handel
Schraeder Niemcy Logistyka
Schulman USA BSS
Schulte Niemcy Przemysł metalowy
SFS Intec Holding Szwajcaria Przemysł budowlany
Sii Francja ITO
Sika Finaz Szwajcaria Przemysł drobny
Silk Road Group międzynarodowy Usługi doradcze
Sivantos Group międzynarodowy Produkcja wyrobów elektronicznych
Skanska Group Szwecja Budownictwo, nieruchomości
SKF Szwecja Przemysł metalowy
Smithfield Foods USA Rolnictwo
Société du Louvre–Groupe du Louvre Francja Hotele
Softserve Ukraina ITO
Sonalake międzynarodowy ITO
Starbucks USA Gastronomia
Starter Niemcy BSS
Stenwood Hotels and Resorts międzynarodowy Hotele
Stichting Ingka Foundation Holandia Handel, BSS, nieruchomości
Strabag Austria Budownictwo
Sulzer Szwajcaria Przemysł maszynowy
SGS USA ITO
Szwajcarski Fundusz Rządowy Szwajcaria Handel
Tac Finedile Di Pace Włochy Usługi poligraficzne
TBWA USA Marketing
Telcordia Technologies USA B+R
TelePizza Hiszpania Gastronomia
Terravita Holding Establishment Liechtenstein Przemysł spożywczy
Tesco Wielka Brytania Handel
Thyssen Krupp Niemcy Handel
Tollerton Investments Grecja BSS
TomTom USA ITO
Torpol Norwegia Budownictwo
TPA Austria Usługi consultingowe
uesa Niemcy Przemysł energetyczny
Unilever Międzynarodowy Przemysł spożywczy, B+R
Union Asset Management Holding Niemcy Fundusz inwestycyjny
Union Investment Real Estate Niemcy Fundusz inwestycyjny
Value 4 Capital Eastern Europe LP międzynarodowy Fundusz inwestycyjny
Veolia Francja Energetyka
Verax Systems USA ITO
Volkswagen Niemcy Przemysł motoryzacyjny, BSS
Von der Heyden Group międzynarodowy Nieruchomości
Vue Entertainment Wielka Brytania Rozrywka
Warburg Pincus USA Fundusz inwestycyjny
Wavin Holandia BSS
Wikia USA B+R
Wirtgen Group Niemcy Handel
WizzAir Węgry Transport
WPP Wielka Brytania ITO
Würth-Gruppe Niemcy Handel
Źródło: UMP