Wykłady otwarte

Naukowcy i artyści wygłaszający wykłady otwarte na poznańskich uczelniach w ramach dofinansowania z Miasta Poznania w 2017 r.: Dr Oliver Krone (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt. „Czy choroby ptaków mogą stanowić zagrożenie dla ludzi?” Prof. Robert Krimmer (Estonia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Internet […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Budżet Miasta Poznania Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 253 3 510 107,9 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 003 1 100 109,7 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 041 1 123 107,9 PIT 917 993 108,3 CIT 124 130 104,8 podatki i opłaty lokalne, w […]

Read More…

Rynek Pracy

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Rynek pracy Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 340,267 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 147,5 154,7 104,9 przemyśle 49,8 51,6 103,6 budownictwie 7,4 7,3 98,6 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 39,8 42,8 107,5 transporcie i gospodarce magazynowej 7,2 7,7 106,9 […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Gospodarka Wskaźniki ogólnego rozwoju Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (*dane za lata 2014 i 2015) *88 983 *92 232 103,7 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł  (*dane za lata 2014 i 2015), z tego w: *43,1 *44,6 103,5 przemyśle 9,0 9,2 102,2 budownictwie 2,8 3,2 114,3 handlu […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Bezpieczeństwo publiczne Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 15,5 13,4 86,5 kryminalnych 13,3 11,2 84,2 gospodarczych 1,3 1,4 107,7 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,5 0,4 80,0 Liczba wypadków drogowych 429 896 208,9 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 533 1069 200,6 zabitych na miejscu 8 8 […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Ochrona środowiska Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,9 54,4 109,0 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 4,2 3,3 78,6 zawiesina 8,1 8,1 100,0 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x […]

Read More…

Kalendarium 2017

Styczeń 6.01 – 7. Orszak Trzech Króli 9-20.01 – XX Dzień Judaizmu 11.01 – Poznańska Gala Sportu 14-15.01 – Puchar Europy Kadetek we Florecie – Adam Mickiewicz University Cup 15.01 – XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28-29.01 – Small Size Days – minifestiwal dla najnajów Luty 3.02 – Wielki Bal Sportowca 8-10.02 – Festiwal […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

  Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Kultura, sport i turystyka       Biblioteki publiczne (dane za lata 2015 i 2016) Liczba bibliotek i filii 43 41 95% Księgozbiór w woluminach 1 609 637 1 642 296 102% Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 86 838 79 792 92% Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach 1 573 […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2017-2018 (do 1 marca włącznie) Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Lider w Innowacjach w zakresie Profilaktyki Grypy Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 2017 Lodołamacze Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 2017 Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu Fairtrade International 2017 Najbardziej ekologiczne miasto […]

Read More…