fbpx

Rynek pracy

Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 344359 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 158,9 167 105,1 przemyśle 52 54,3 104,4 budownictwie 7,5 7,9 105,3 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 44,7 46,0 102,9 transporcie i gospodarce magazynowej 7,8 8,8 112,8 informacja i […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

  Bezpieczeństwo publiczne Przestępczość  Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 12,6 13,2 104,8 kryminalnych 10,7 11,3 105,6 gospodarczych 1,2 1,2 100,0 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,3 0,3 100,0 Liczba wypadków drogowych 864 940 108,8 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1022 1079 105,6 zabitych na miejscu 13 8 61,5 Wskaźnik wykrywalności […]

Read More…

Mieszkalnictwo

  Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 262,0 266,3 101,6 spółdzielczych 67,9 67,3 99,1 zakładów pracy 0,7 0,5 71,4 osób fizycznych 174,8 179,4 102,6 społeczno-czynszowych 3,5 3,8 108,6 Efekty budownictwa mieszkaniowego Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4 012 5 053 125,9 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 3 […]

Read More…

Wykłady otwarte

W 2019 r. realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych osób ze świata nauki i sztuki na poznańskich uczelniach. Dzięki dofinansowaniu Miasta, zorganizowano 25 wykładów prowadzonych przez uczonych z różnych stron świata, w których uczestniczyło ok. 3 tys. słuchaczek i słuchaczy.   Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, jak: nauki społeczne, sztuka, […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Biblioteki publiczne – – – Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4 Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3 Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5 Wypożyczenia księgozbioru na […]

Read More…

Kalendarium wydarzeń

Styczeń 2.01 – Poznańska Gala Sportu5 – 27.01 – Kolędowanie na Fredry6.01 – Orszak Trzech Króli9 – 19.01 – Dni Judaizmu 12 – 13.01 – Puchar Europy Kadetek we Florecie – Adam Mickiewicz University Cup13.01 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy26 – 27.01 – Small Size Days – minifestiwal dla najnajów31.01 – 3.02 – Festiwal […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Zasłużeni dla Miasta Poznania w 2019 r. Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania Andrzej Wituski Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” Izabella Gustowska Leonard Szymański Juliusz Kubel Marek Rezler Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej Laureaci Nagród Miasta Poznania w 2019 r. Nagroda Sportowa Miasta Poznania Józef Ślusarek – za 50 – lecie pracy […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Pracujący       Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 345,0 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 154,3 158,9 102,7 przemyśle 51,3 52 100,8 budownictwie 7,4 7,5 102,7 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 42,6 44,7 104,4 transporcie i gospodarce magazynowej 7,5 7,8 […]

Read More…