fbpx

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2021-2022

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce     City of the Year Magazyn Europa Property 2021 Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce Fundacja Instytut Studiów Wschodnich i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2021 Zdrowy Samorząd Portal Samorządowy i portal Rynek Zdrowia 2021 Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce CEE Business Services Summit&Awards 2021 II miejsce           Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami Województwo […]

Read More…

Wykaz większych inwestorów zagranicznych w Poznaniu

Inwestor Kraj Działalność A.P. Møller–Mærsk Gruppen i F. Salling Dania Handel Accor Francja Hotele Acteeum Group Międzynarodowy Nieruchomości Adeo Groupe Francja Handel ADM USA BSS AFP Group Austria Handel ASE USA ITO APS Niemcy BSS AKMMK Development Izrael Nieruchomości Aldi North Group Niemcy Handel Alimentation Couche – Tard Kanada Handel ALTEN Group Francja ITO Aluplast Niemcy […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Rok 2021 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS. Liczba osób mieszkających w Poznaniu Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2021 r., w Poznaniu mieszkało 529,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, spoza Poznania […]

Read More…

Demografia

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Demografia       Ludność w tys. 532,0 529,4 99,5 Ludność na 1 km2  2 031 2 021 99,5 Ludność wg grup wiekowych w tys. 0-4 lata 29,4 28,3 96,1 5-9 lat 25,4 25,5 100,4 10-14 lat 24,8 25,0 101,1 15-19 lat 19,9 20,7 103,8 20-24 lata 20,3 20,0 98,7 25-29 lat 27,2 25,3 93,1 30-34 lata 45,8 43,2 94,5 35-39 lat 52,4 52,8 100,7 40-44 lata […]

Read More…

Inteligentne miasto

W 2021 r. w Poznaniu wdrażane były nowoczesne rozwiązania inteligentnego miasta, obejmujące różne dziedziny życia mieszkańców. Inteligentne rozwiązania były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta, jak m.in. transport miejski, miejski system współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej, gospodarka obiegu zamkniętego, teleusługi, internetowe systemy konsultacji i dialogu społecznego, e-usługi miejskie, otwarte dane miejskie. Uruchomione zostały m.in.: Voicebot działający w miejskim Call Center Poznań Kontakt, […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski – raport

  Poznański Budżet Obywatelski 2021 „Raport z projektów realizowanych w 2021 r.” do pobrania (zgłoszone w 2020 r.) Pula środków – 21 mln Liczba zgłoszonych projektów – 253 Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 175 Liczba projektów zrealizowanych – 34 Poznański Budżet Obywatelski 2022 „Raport z projektów zgłoszonych w 2021 r.” do pobrania (realizowane w 2022 r.) Pula środków – 22 mln Liczba zgłoszonych projektów – 210 Liczba projektów zakwalifikowanych […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 516,8 547,7 106 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 200,5 220,6 110 Wydział Finansowy 168,3  181,1 108 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 359 4 989 114,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 557 1 732 111,2 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 358 1 525 123,3 PIT 1 195     CIT 163     podatki i opłaty lokalne, w tym: 738 843 114,2 jednostek budżetowych  469 534 113,9 środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych […]

Read More…