W 2021 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service.

Ratusz w Poznaniu

widok na ratusz w Poznaniu

arch. UMP

Poznań posiada rating A- nadany przez agencję Fitch Ratings. Tak wysoka ocena oznacza, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ocena ratingowa na poziomie A- jest najwyższą, jaką może uzyskać samorząd w Polsce i jest ona równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. W 2021 r. na tym samym poziomie wiarygodność kredytową Poznania oceniła agencja ratingowa Moody’s Investors Service.

W 2021 r. agencja Fitch umieściła wszystkie oceniane polskie miasta na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, co odzwierciedla niepewność, jak zmiany w systemie dochodowym samorządów lokalnych wprowadzone przez reformę podatkową „Polski Ład” wpłyną na system finansowania polskich samorządów, a w konsekwencji na profile finansowe miast.