W 2017 r. Rada Miasta Poznania obradowała 19 razy – o 1 sesję więcej niż w 2016 r., przeprowadziła 259 posiedzeń komisji i podjęła 420 uchwał. Prezydent Miasta Poznania wydał w 2017 r. 1 025 zarządzeń.

Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym – Prezydent Miasta Poznania.

Rada Miasta Poznania

Organem stanowiącym i kontrolnym Miasta Poznania jest 37 osobowa Rada Miasta Poznania, będąca przedstawicielem interesów mieszkańców Poznania. Głównym zadaniem rady jest określanie planu rozwoju miasta oraz bieżących kierunków jego funkcjonowania. W 2017 r. Rada Miasta Poznania obradowała 19 razy – o 1 sesję więcej niż w 2016 r., przeprowadziła 259 posiedzeń komisji i podjęła 420 uchwał, czyli o 7,1% więcej niż w 2016 r.

Prezydent Miasta Poznania

W 2017 r. funkcję Prezydenta Miasta Poznania pełnił Jacek Jaśkowiak, przy pomocy 4 Zastępców, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta. Realizując swoje funkcje, Prezydent wydał w 2017 r. 1 025 zarządzeń, średnio 85 miesięcznie.

Urząd Miasta Poznania

Instytucją wspierającą realizację zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania i uchwał Rady Miasta Poznania oraz przede wszystkim odpowiadającą za realizacje większości spraw publicznych o znaczeniu lokalnym jest Urząd Miasta Poznania (UMP). Zadania własne i zlecone, które prowadzi dotyczą przede wszystkim ładu przestrzennego, budżetu, kultury, edukacji, zdrowia, oświaty, zieleni, utrzymania dróg, zarządzania odpadami komunalnymi.

Liczba decyzji administracyjnych w 2017 r. wzrosła o 17% w stosunku do roku wcześniejszego.

Na koniec 2017 r. obsługę administracyjną obywateli prowadziło 31 wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych UMP, w których łącznie było zatrudnionych 1,7 tys. osób (1,6% więcej niż w 2016 r.), w tym 3,6% stanowili pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością. Komórki organizacyjne UMP działają w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany UMP zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 43/2016/K z 6 października 2016 r.

Miejskie jednostki organizacyjne

W Poznaniu funkcjonowało ponadto 313 miejskich jednostek organizacyjnych (o 9 mniej niż w 2016 r.), 21 spółek z udziałem Miasta. Dodatkowo Miasto Poznań posiadało udziały w spółdzielniach mieszkaniowych: „Grunwald”, „Wielkopolanka”, „Winogrady”, „Swarzędz” i socjalnej „Poznanianka” oraz należało do 16 stowarzyszeń, fundacji i związków międzygminnych.

Jednostki pomocnicze Miasta

W Poznaniu działają 42 osiedla, jednostki pomocnicze obejmujące obszar całego miasta. Osiedla posiadają inicjatywę uchwałodawczą w sprawach przekazanych dotyczących obszaru ich funkcjonowania.

Jednostki pomocnicze – osiedla
Nazwa osiedla Powierzchnia w km2 Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2017 r. Gęstość zaludnienia (liczba osób na/km2)
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 20,54 9729 474
Chartowo 4,49 22721 5060
Fabianowo-Kotowo 7,1 1724 243
Główna 6,82 4368 641
Głuszyna 14,43 3944 273
Górczyn 4,33 12562 2901
Grunwald Południe 3,83 24230 6326
Grunwald Północ 0,76 13422 17661
Jana Iii Sobieskiego i Marysieńki 0,79 9414 11917
Jeżyce 1,98 22255 11240
Junikowo 5,29 9477 1792
Kiekrz 10,25 1772 173
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo 9,99 2192 219
Krzyżowniki-Smochowice 10,71 8002 747
Kwiatowe 2,31 4500 1948
Ławica 13,94 7404 531
Morasko-Radojewo 18,03 2514 139
Naramowice 7,21 17270 2395
Nowe Winogrady Południe 1,14 13930 12219
Nowe Winogrady Północ 1,14 15905 13952
Nowe Winogrady Wschód 0,47 5957 12675
Ogrody 1,95 5929 3041
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady 3,36 6066 1805
Piątkowo 3,84 34648 9023
Podolany 5,3 8210 1549
Rataje 5,2 34637 6661
Sołacz 5,54 4964 896
Stare Miasto 3,91 24948 6381
Stare Winogrady 3,48 7846 2255
Starołęka-Minikowo-Marlewo 13,48 9582 711
Stary Grunwald 0,63 3095 4913
Strzeszyn 12 7779 648
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 18,44 6905 375
Św. Łazarz 3,7 31236 8442
Świerczewo 3,94 13544 3438
Umultowo 6,12 4365 713
Warszawskie-Pomet-Maltańskie 5,85 6874 1175
Wilda 6,9 25934 3759
Winiary 2,17 13469 6207
Wola 3,27 5222 1597
Zielony Dębiec 4,12 12632 3066
Żegrze 3,15 16839 5346
Źródło:  UMP
Dane dot. jednostek pomocniczych Oddział Obsługi Grunwald Oddział Obsługi Jeżyce Oddział Obsługi Nowe Miasto Oddział Obsługi Stare Miasto Oddział Obsługi Śródmieście
Liczba jednostek pomocniczych na 31.12.2017 (liczba) 10 8 10 9 5
Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi (km2) 46,25 51,19 102,39 42,22 19,85
Liczba mieszkańców objętych jednostkami pomocniczymi (tys. osób) 102,59 55,347 117,791 111,849 110,439
Źródło:  UMP
Największe zadania inwestycyjne zrealizowane przez poszczególne osiedla w 2017 r.
Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis kwota
Głuszyna modernizacja OSiR Głuszyna modernizacja nawierzchni trawiastej na płycie głównej boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem systemu nawadniania 150 111,00 zł
Rataje modernizacja placów zabaw na terenie osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe 50 000,00 zł
Junikowo zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego zagospodarowano zielenią teren o powierzchni ok. 0.3 ha, który został podzielony na dwie części – łąkę kwietną i siłownię zewnętrzną; wyznaczono alejki, ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz 3 tablice edukacyjne. Teren oświetlają 4 lampy solarne. 127 912,00 zł
Górczyn place zabaw w Przedszkolach nr 8, 67 na Górczynie (grant) zakup i montaż urządzenia zabawowego, ławki, koszy na śmieci, wykonanie boiska o wym. 6 m x 13 m z 2 bramkami oraz zmodernizowanie placu zabaw 51 100,00 zł
Górczyn wykonanie oświetlenia ul. Piargowej (odc. ul. Leszczyńska – ul. Skalna) wykonanie oświetlenia drogowego 50 000,00 zł
Grunwald Południe osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54 w Poznaniu (grant) zagospodarowanie wzniesienia poprzez wykonanie modelu polodowcowej rzeźby terenu, ustawienie przyrządów do pomiarów pogody i badania gleby oraz utworzenie placu ze stolikami i krzesłami; inwestycja umożliwia prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu, a także organizowanie przedstawień teatru działającego przy szkole i organizacji uroczystości 80 000,00 zł
Ławica budowa chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od ul. Tuwima do przystanku autobusowego przed ul. Maklakiewicza) wybudowanie chodnika i drogi rowerowej w części ul. Brzechwy; uzyskano w ten sposób odnowienie przejścia i przejazdu dla rowerów na głównej osi os. Bajkowego 306 206,00 zł
Ławica rewitalizacja i pielęgnacja zieleni wraz z montażem ławek na terenie osiedla dokonanie rewaloryzacji zieleni na ul. Brzechwy – posadzono róże okrywowe i zieleń w obszarze wybudowanej ścieżki rowerowej; uporządkowano pas zieleni na ul. Leśmiana.
Wykonano I etap rewaloryzacji terenu zieleni na ul. Leśnych Skrzatów – kontynuacja zadania w 2018 r.
145 000,00 zł
Zielony Dębiec przebudowa ul. Osinowej(zadanie grantowe) w ramach przebudowy ulicy przewiduje się wykonanie miejsc postojowych, przebudowę chodnika, wbudowanie nowych krawężników 104 187,00 zł
Piątkowo budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego – Etap V budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno – sportowym os. Batorego 67 420,00 zł
Źródło: UMP