na zdjęciu widać uczestników słuchających prelekcji na Forum Rozwoju Miast

arch. UMP

W grudniu 2017 r. w Poznaniu odbyło się I Forum Rozwoju Miast. Forum zorganizowane zostało w ramach międzynarodowego projektu pt. „Gen-Y City – Get into the swing of the City!” dofinansowanego z programu unijnego URBACT III.

Gen-Y City

Założeniem projektu, którego liderem jest Miasto Poznań, jest utworzenie w każdym z 12 partnerskich miast sieci współpracy sektora publicznego, młodych przedsiębiorców i organizacji społecznych dla opracowania i wdrażania polityki wspierania branży innowacyjnej i kreatywnej w tych miastach.
Podczas Forum polscy i zagraniczni eksperci debatowali przy udziale publiczności nad wykorzystaniem potencjału miasta i współczesnymi wizjami jego rozwoju. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci oraz partnerzy projektu „Gen-Y City – Get into the swing of the City!”.

Miasto dla mieszkańców

Pierwszy dzień Forum przebiegał pod hasłem „Miasto dla mieszkańców”. Dyskusja skupiła się na podnoszeniu jakości życia, opartym na twórczym dialogu i zaangażowaniu mieszkańców, biznesu i organizacji społecznych. W tym dniu odbyła się także debata z udziałem publiczności na temat: „Jak wykorzystać potencjał miasta? Współczesne przestrzenie dla jego rozwoju w przyszłości” oraz warsztaty tematyczne dedykowane różnym odbiorcom: mieszkańcom, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, a także osobom związanym z siecią programu URBACT.

Mieszkańcy dla miasta

Drugi dzień upłynął pod hasłem „Mieszkańcy dla miasta”, w czasie którego poruszono wątki budowy kapitału społecznego i roli miasta w inspirowaniu oddolnych inicjatyw. W tym dniu zostały również zaprezentowane najlepsze projekty zgłoszone do konkursu „Miasto dla mieszkańców – mieszkańcy dla miasta”. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych inicjatyw miejskich, przyczyniających się do rozwiązania konkretnego problemu w mieście.