Statystyki miejskie maj 2024 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z marca 2024.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Maj 2024
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 114
małżeństwa cywilne 82
małżeństwa konkordatowe 32
Śluby poza lokalem USC 12
Urodzenia 850
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Maria 13 Antonina 13 Gabriela 13 Hanna 12 Oliwia 11 Laura 11
Najczęściej nadawane imiona męskie Leon 20 Aleksander 19 Ignacy 17
Zgony 617
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 5 262
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta 346
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 65
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 53
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 185
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 3
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 13
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 129
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 75
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 59
Liczba przyjętych depozytów 43
Liczba wydanych depozytów 9
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Maj 2024
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3 711
liczba osób do 25 roku życia 232
liczba osób powyżej 50 roku życia 1 065
liczba osób pobierających zasiłek 698
Stopa bezrobocia 1%
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw dane kwartalne
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Maj 2024
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) dane kwartalne
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 14
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 62
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 59
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 77
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Maj 2024
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 173
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 509
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 3
Zagrożenia w ruchu drogowym 3909
Zagrożenia życia i zdrowia 630
Zakłócenia porządku publicznego 837
Zwierzęta 785
Pozostałe naruszenia 499
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 10
Liczba wyjazdów OSP do akcji 10
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 265
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 55
Liczba wystawionych mandatów 244
Liczba pouczeń 32
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 38
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 19
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 120
Przybyłe koty do schroniska 63
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 24
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 319
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków dane kwartalne
Liczba wypuszczonych małych ssaków dane kwartalne
Liczba przyjętych ptaków dane kwartalne
Liczba wypuszczonych ptaków dane kwartalne
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów dane kwartalne
Liczba miejscowych zagrożeń dane kwartalne
Liczba fałszywych alarmów dane kwartalne

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Maj 2024
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 61 469
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 59 647
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 54 560
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 33 735
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 29 335
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 13 375
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 20 192
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 28 524
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 27 639
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 22 506
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 51 796
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 27 513
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 26 353
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 28 191
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 49 807
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 41 207
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 31 689
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 49 540
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 48 439
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 44 917
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 28 870
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 14 135
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 51 032
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 25 427
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 30 750
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 33 121
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 15 163
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 25 428
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 29 363
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 26 662
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 48 936
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 52 228
Liczba przejazdów Malta Pd. 71 932
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana 43 302
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Maj 2024
Teatr Animacji Liczba widzów 4169
Liczba spektakli 42
Teatr Polski Liczba widzów 1113
Liczba spektakli 18
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 4
Liczba uczestników 199
Liczba wydarzeń 24
Liczba uczestników 106
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 19
Liczba uczestników 7250
Kino Muza Liczba seansów kinowych 372
Liczba widzów 11 736
Teatr Nowy Liczba spektakli 35
Liczba uczestników 4654
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 13
Liczba uczestników 639
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 22 660
Liczba wydarzeń 85
Liczba seansów kinowych 193
Liczba uczestników seansów kinowych 3396
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 214
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 7199
Liczba wydarzeń 47
Liczba uczestników wydarzeń 3116
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 9
Liczba uczestników wydarzeń 501
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 5280
Liczba wydarzeń 14
Liczba uczestników wydarzeń 493
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 4365
Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 60
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 5
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 5
Liczba słuchaczy 4399
Liczba koncertów Pro Sinfonika 61
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 4340
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 111 307
na zewnątrz 105 887
na miejscu 5420
Liczba uczestników wydarzeń 6 182
Liczba wydarzeń 257
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 2269
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 8
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 4
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 1
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 816

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 15
Liczba uczestników 150
Liczba zajęć plastycznych 8
Liczba uczestników 90
Liczba wydarzeń okolicznościowych 5
Liczba uczestników 550
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 9
Liczba uczestników 140
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 25 139
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 89 796
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 38 472
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 10 335
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 17 152
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 16 779
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 17 027
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 30
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1670
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 183
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 254
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 340 225
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 35
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 16
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 34
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Maj 2024
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 383 444
Liczba wizyt na stronie 1 178 105
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 58 180
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 13 446
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5019
Zobacz dane z kwietnia 2024.