Wyszczególnienie  2022
2023
2022=100
Ruch budowlany
Liczba przedmiotów, dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 799 684 85,6
mieszkalnych, w tym: 499 414 83,0
jednorodzinnych 337 283 84,0
przemysłowych 45 57 126,7
handlowych i usługowych 84 41 48,8
kultury i sztuki 45 35 77,8
administracyjno-biurowych 0 24 x
oświatowych 26 3 11,5
kultury fizycznej i turystyki 7 3 42,9
pozostałych 130 107 82,3
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: 205 255 124,4
oświatowych 4 11 275,0
kultury i sztuki 3 7 233,3
służby zdrowia 4 7 175,0
przemysłowych 0 2 x
kultury fizycznej i turystyki 1 1 100,0
infrastruktury technicznej 190 227 119,5
Liczba przedmiotów, dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: 1738 1401 80,6
mieszkalnych, w tym: 620 404 65,2
jednorodzinnych 284 198 69,7
przemysłowych 66 62 93,9
handlowych i usługowych 65 54 83,1
służby zdrowia 11 13 118,2
oświatowych 33 29 87,9
kultury i sztuki 49 26 53,1
kultury fizycznej i turystyki 16 9 56,3
administracyjno-biurowych 0 18 x
pozostałych, w tym: 601 510 84,9
urządzeń inżynieryjnych 322 273 84,8
źródło: UMP
 
Liczba obiektów budowlanych, których budowę rozpoczęto w 2023 r.
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Budynki mieszkalne wielorodzinne 52 45 86,5
Budynki mieszkalne jednorodzinne 267 167 62,5
Budynki niemieszkalne 80 63 78,8
Budowle i inne obiekty 75 52 69,3
Infrastruktura transportowa 45 37 82,2
Sieci uzbrojenia terenu 244 232 95,1
źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 

Liczba obiektów budowlanych, których budowę zakończono w 2023 r.
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Budynki mieszkalne wielorodzinne 62 44 71,0
Budynki mieszkalne jednorodzinne 520 388 74,6
Budynki niemieszkalne 109 76 69,7
Budowle i inne obiekty 78 63 80,8
Infrastruktura transportowa 41 35 85,4
Sieci uzbrojenia terenu 230 231 100,1
źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 

Przykłady dużych inwestycji zrealizowanych w 2023 r. w Poznaniu
Nazwa inwestycji Lokalizacja inwestycji Inwestor
Budynek Centrum Klinicznego Medycyny i Hodowli Zwierząt oraz Ochrony Klimatu ul. Szydłowska Uniwersytet Przyrodniczy
Budynek Wydziału Farmaceutycznego ul. Rokietnicka Uniwersytet Medyczny
Budynek Ambulatorium WCO ul. Strzelecka Województwo Wielkopolskie
Budynek usługowo-biurowy ul. Matyi Skanska
Budynek kościoła rzymsko-katolickiego ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki Archidiecezja Poznańska
Przedłużenie ul. Pleszewskiej ul. Pleszewska Miasto Poznań
Trasa tramwajowa w ramach Programu “Centrum” ul. Ratajczaka Miasto Poznań
Kompleks bioreaktorów Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków ul. Wilczak Aquanet S.A.
źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania