Biblioteki publiczne
Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 (najnowsze dostępne dane)
Liczba bibliotek i filii 41 41 100,0
Księgozbiór w woluminach  1 664 588 1 646 561 98,9
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 60 276 55 891 92,7
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach 

874 361

1 084 514 124,0
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 152 

139

91,5
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek 147 138 93,9
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku 17 19 111,8
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku 11 15 136,4
 Muzea publiczne
Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 
Liczba muzeów 19 20 105,3
Liczba zwiedzających 216 135 351 828 162,8
 Publiczne teatry i instytucje muzyczne
Wyszczególnienie 2021  2022 2021=100 
Liczba instytucji artystycznych 10 10 100,0
Liczba przedstawień i koncertów w stałych salach 715 1 172 163,9
Liczba osób oglądających i słuchających w stałych salach 103 120 208 746 202,4
 Kina stałe
Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100 
Liczba kin stałych 11 11 100,0
Liczba miejsc na widowni 15 369 15 411 100,3
Liczba seansów 68 291 111 679 163,5
Liczba widzów 1 140 286 2 196 170 155,7
 Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 (najnowsze dostępne dane)
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 24 24 100,0
Liczba imprez 1 618 1 509 93,3
Liczba uczestników i uczestniczek imprez 195 625 194 974 99,7
Liczba grup artystycznych 86 65 75,6
Liczba kół/klubów/sekcji  326 300 92,0
Imprezy sportowe
Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Liczba imprez sportowych ogółem, w tym:  84 159 189,3
 międzynarodowych 21 29 138,1
Turystyka
Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Liczba miejsc noclegowych, w tym:  8 817 9 255 105,0
 w hotelach  7 157 7 837 109,5
Noclegi udzielone ogółem, w tym: 872 885 1 374 808 157,5
 turystom zagranicznym  151 140 312 327 206,7
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: 518 536 807 601 155,8
 turyści zagraniczni 77 516 147 927 190,8

 

źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, UMP