W 2018 r. wydatki na promocję inwestycyjną Poznania wyniosły 2,6 mln zł.

Udział Miasta Poznania w międzynarodowych imprezach


W 2018 r. Miasto Poznań wzięło udział w międzynarodowych imprezach promujących potencjał inwestycyjny i przedsiębiorczość miast, jak m.in.:

 • Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes – Miasto Poznań, w ramach własnego stoiska, prezentowało potencjał miasta i ofertę inwestycyjną swoją i partnerów. Prezentowane były także oferty inwestycyjne gmin metropolii, przygotowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Ponadto, dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Kijowie Prezydent Miasta Poznania wziął udział w dyskusji w panelu z merem Kijowa,
 • Targi nieruchomości EXPO REAL w Monachium – największe europejskie targi nieruchomości. Miasto Poznań na własnym stoisku prezentowało ofertę nieruchomości dla inwestorów,
 • “CEE Shared Services and Outsourcing Awards Gala 2018” – doroczna konferencja oraz gala przyznania nagród w branży outsourcingu i inwestycji dla biznesu, organizowana przez BiznesPolska.pl,
 • Innotech Summit 2018 Destination Nordics Emerging Europe w Sztokholmie – wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie Emerging Europe,
 • 1st Polish IT Summit w Londynie – konferencja branżowa IT organizowanej przez Brytyjsko-Polską Izbę Gospodarczą BPCC.

Miasto Poznań uczestniczyło także w targach związanych z nowoczesnymi technologiami, a w szczególności sektorem game development, który uznawany jest za perspektywiczny dla rozwoju poznańskiego rynku IT, w tym:

 • targi Quo Vadis w Berlinie,
 • Gamescom w Kolonii,
 • Devgamm w Mińsku,

podczas których promowano poznańskich twórców gier komputerowych oraz zachęcano firmy działające w branży nowoczesnych technologii do rozpoczęcia działalności w Poznaniu.

Współpraca Miasta Poznania z samorządem gospodarczym

Promowanie potencjału inwestycyjnego Poznania odbywało się poprzez częstą współpracę z samorządem gospodarczym, m.in.:

 • Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC),
 • Polsko-Niemiecką Izbę Gospodarczą,
 • Polsko-Skandynawską Izbę Gospodarczą,
 • Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą,
 • Wielkopolskim Klubem Kapitału,
 • Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową,
 • Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan,
 • oraz zrzeszeniami firm, m.in.:
  • lokalnym Chapterem ABSL,
  • instytucjami otoczenia biznesu.


W 2018 r. Miasto Poznań było gospodarzem i współorganizatorem najważniejszej w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji dla sektora usług nowoczesnych ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland). Konferencja była platformą wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów dla specjalistów z branży.

Materiały promocyjne

W 2018 r. w ramach działań promocyjnych i reklamowych, mających na celu wzmocnienie wizerunku Poznania w kraju i za granicą wydano następujące materiały promocyjne:

 • Raport IT „Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu” – Wspólnie z firmą Manpower, przygotowano raport o potencjale inwestycyjnym sektora IT w Poznaniu. Raport przybliża czytelnikom specyfikę poznańskiego rynku, pozwala zapoznać się z kluczowymi danymi ekonomicznymi i demograficznymi. Przedstawia również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród poznańskich firm z tego sektora, której celem było zweryfikowanie potencjału, możliwości i barier rozwojowych,
 • Move to Improve – nowy folder przedstawiający potencjał inwestycyjny Poznania dla inwestorów z sektora usług nowoczesnych. Zawiera najważniejsze informacje nt. dostępności komunikacyjnej miasta, demografii, ekonomii, szkolnictwa wyższego, gospodarki, w tym przykłady dotychczasowych inwestorów, powierzchni biurowej, jakości życia. Folder został przygotowany w związku z organizacją przez Miasto Poznań 9. Konferencji ABSL (Związku Liderów Sektora Usług,
 • Folder hotelowy – zaktualizowano folder z 2017 r., zawierający ofertę nieruchomości miejskich dla inwestorów z branży hotelowej.

Aktualne informacje dla inwestorów dystrybuowane były na bieżąco na serwisie www.poznan.pl – „Inwestuj w Poznaniu” , w mediach społecznościowych na fanpage’u „Invest in Poznań” oraz poprzez newsletter.