W 2021 r. po raz kolejny zwiększyła się liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Miasto Poznań zapewniło ponad 5 tys. miejsc w placówkach publicznych i niepublicznych. Opiekę tę świadczyły żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

Miejsca i formy opieki nad dziećmi

W 2021 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie ponad 5 tys. miejsc zorganizowanych w 155 placówkach prowadzących instytucjonalną opiekę nad dziećmi, w takich formach jak żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie. Miasto Poznań prowadziło 15 żłobków, w których znajdowało się ponad 1,3 tys. miejsc. Ponadto w Poznaniu działało 96 żłobków niepublicznych (3,3 tys. miejsc), 11 klubów dziecięcych (204 miejsca) oraz 33 dziennych opiekunów (201 miejsc).

Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 w PoznaniuWykres kolumnowy przedstawiajacy liczbę miejsca w placowkach opieki nad dziecmi do lat 3 w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Z poznańskiej oferty placówek opieki dla dzieci do lat 3 w 2021 r. skorzystało łącznie 4,2 tys. dzieci, w tym 1,3 tys. dzieci opieką objęły żłobki prowadzone przez Miasto Poznań.

Rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych odbywała się za pomocą internetowego systemu „Nabór”.

Wydatki na opiekę żłobkową w 2021 r. w Poznaniu wyniosły 43,1 mln zł, w tym 14,6 mln zł stanowiło dofinansowanie Miasta Poznania, przekazane na utrzymanie miejsc w żłobkach niepublicznych (łącznie 3,7 tys. miejsc) oraz zapewnienie trwałości projektów unijnych.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w 2021 r. wyniósł 1,6 tys. zł. Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku wyniósł 26,8%. W 2021 r. utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

W szczególnych sytuacjach Miasto Poznań, za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń, wypłacało rodzicom lub opiekunom dziecka Poznańskie Świadczenie Żłobkowe w wysokości 600 zł. W 2021 r. udzielono 1,3 tys. takich świadczeń.

Zajęcia w żłobku

zdj18 1

arch. UMP

Działania na rzecz poprawy jakości opieki żłobkowej

W 2021 r. trwały prace nad opracowaniem „Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2022-2025”, w związku z zakończeniem dotychczas realizowanego „Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020”.

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął działalność Poznański Zespół Żłobków (PZŻ), który obejmuje 15 placówek publicznych działających wcześniej w Zespołach Żłobków nr: 1, 2, 3, 4. Utworzenie PZŻ ma przyczynić się do podniesienia jakości opieki nad dziećmi.

Logo nowo utworzonego w 2021 r. Poznańskiego Zespołu Żłobków

Grafika przedstawiająca logo Poznańskiego Zespołu Żłobków. Na grafice trzy kolorowe balony latajace, żółty, fioletowy i niebieski oraz napis Poznański Zepsół Żłobków

 
arch. UMP

W 2021 r. kontynuowano proces wdrażania standardów jakości w żłobkach publicznych (prowadzonych przez Miasto Poznań) w obszarze „Edukacja i rozwój dziecka”. Opracowany dokument „Standardy jakości opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach” przedstawiono również przedstawicielom placówek niepublicznych. Ponadto na bieżąco prowadzone były konsultacje zarówno dla obecnych podmiotów, prowadzących placówki opieki nad dziećmi do lat 3, jak i przyszłych podmiotów, które takie miejsca planują utworzyć.

Miasto Poznań pozyskuje dodatkowe finansowanie na działalność żłobków, w tym zwiększanie liczby dostępnych miejsc. W 2021 r. z programu „Maluch+” prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozyskane środki finansowe pozwoliły na funkcjonowanie 400 miejsc w 15 żłobkach publicznych.

Zajęcia w żłobku
Na zdjęciu małe dzieci w ogorodzie bawiace się chustą Klanza
arch. UMP

W latach 2020-2023, na terenie Metropolii Poznań realizowany jest projekt dofinansowany ze środków unijnych „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.” Liderem projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pozostających poza rynkiem pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3. W ramach projektu zostanie utworzonych 360 miejsc opieki nad małymi dziećmi w formie instytucji opiekuna dziennego, a uczestnicy projektu będą objęci aktywizacją zawodową. 

W 2021 r. w 6 żłobkach przeprowadzono następujące prace:

  • termomodernizację budynków żłobków „Balbinka” i „Ptyś”;
  • wymianę instalacji grzewczej w budynkach żłobków: „Krecik”, „Balbinka”, „Calineczka” i „Ptyś”;
  • modernizację budynków żłobków „Przemko” i „Żurawinka”;
  • modernizację balustrad w Żłobku „Stokrotka”.