W 2020 r. Miasto Poznań prowadziło działania promocyjne na rynku usług turystycznych i przemysłu spotkań. 

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Miasto Poznań powierzało znaczną część działań związanych z promocją i rozwojem turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), którego jest członkiem. Stowarzyszenie skupiało ponad 70 członków, którymi poza Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim w 2020 r. było: 14 gmin tworzących Metropolię Poznań, 3 samorządowe jednostki organizacyjne transportu oraz sportu i rekreacji, 17 hoteli, 1 sieć hotelowa, 5 restauracji, 15 instytucji kultury, 1 biuro podróży, 2 izby samorządu gospodarczego, 3 fundacje i stowarzyszenia oraz 8 przedsiębiorstw prywatnych.

Celem działalności PLOT jest w szczególności:

 • wspieranie rozwoju i integrowanie rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej;
 • promocja krajowa i międzynarodowa Poznania oraz innych miast i gmin aglomeracji jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym informowanie o dostępnych atrakcjach, ciekawych obiektach, produktach turystycznych czy organizowanych wydarzeniach;
 • inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych;
 • wspieranie i rozwój informacji turystycznej o Poznaniu i aglomeracji poznańskiej;
 • wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz podnoszenie kwalifikacji osób związanych z branżą turystyczną.

Branża turystyczna należy do najbardziej dotkniętych skutkami pandemii Covid-19. W 2020 r. PLOT:

 • udzielał wsparcia dla lokalnej branży turystycznej, poprzez organizację szkoleń i webinariów wyjaśniających możliwości o ubieganie się o rządowe wsparcie, jak również promocję ofert, które można opłacić Polskim Bonem Turystycznym;
 • monitorował rynek turystyczny Poznania dostarczając aktualnych informacji na temat otwieranych i zamykanych obiektów: hoteli lokali gastronomicznych oraz atrakcji turystycznych.

Działania promocyjne realizowane przez PLOT samodzielnie lub we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi odpowiedzialnymi za rozwój i promocję turystyki w 2020 r. obejmowały w szczególności:

 • promocję oferty kulinarnej Poznania, jako turystycznego wyróżnika miasta poprzez bezpłatną aplikację mobilną „Gdzie zjeść w Poznaniu?” – prezentującą ofertę poznańskich lokali gastronomicznych, współpracę z polskim dziennikarzem, krytykiem kulinarnym Robertem Makłowiczem, w tym: produkcję i umieszczenie na kanale YouTube Roberta Makłowicza 3 filmów: Poznań klasycznie, Poznań nieoczywisty, Poznań wielokulturowy oraz opracowanie przewodnika odwiedzanych przez dziennikarza miejsc;
 • promocję Poznania we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną poprzez stworzenie nowego filmu promocyjnego Poznań – Everything you want;
 • redakcję portalu tematycznego poznan.travel, prezentującego treści turystyczne;
 • prowadzenie w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) kanałów skierowanych do różnych grup osób takich, jak: @poznan.travel (dla turystów i turystek), @PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna (dla branży turystycznej i mediów), @PoznanConvnentionBureau (dla sektora turystyki biznesowej), @polceny (profil akcji „Poznań za pół ceny), @DniTwierdzyPoznan (profil akcji „Dni Twierdzy Poznań”);
 • prowadzenie kampanii promujących wydarzenia Poznań za pół cenyDni Twierdzy Poznań;
 • współpracę z mediami, blogerkami, blogerami, influencerkami i influencerami w zakresie wsparcia ich w gromadzeniu materiałów, redakcji artykułów, dostarczania ilustracji z Poznania, dystrybucji komunikatów prasowych i organizacji konferencji prasowych, artykuły „Turystyczne PLOTKI” (publikowane w Naszym Głosie Poznańskim i dodatku do Głosu Wielkopolskiego – “Prasowej Powiatowej 17.”);
 • prowadzenie audycji radiowej „Poznań na weekend” w Radiu Emaus;
 • kampanie #CityWillWait i #WeAreReady, Poznań wraca do gry promujące atrakcje i obiekty turystyczne największych polskich miast, w tym Poznania na rynkach krajowym i zagranicznych;
 • przygotowanie pozycji wydawniczych, w różnych językach, m.in.: folderów „Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania” oraz „Poznań najkrócej”;
 • przygotowanie założeń oraz współtworzenie treści cyklu „Niedzielnych Przewodników Powiatu Poznańskiego – Przewodnik Niedzielnego Rowerzysty”;
 • rozszerzenie kanałów sprzedaży pamiątek i gadżetów z Poznania w przestrzeni wirtualnej: na platformie Allegro oraz OLX;
 • promocję filmu familijnego „Tarapaty 2”, którego akcja rozgrywa się w atrakcyjnych turystycznie miejscach Poznania i okolic;
 • współpraca, w ramach rozwoju i promocji turystyki, z innymi miastami europejskimi zrzeszonymi w European Cities Marketing (ECM) – profesjonalnej sieci skupiającej ponad 100 miast z ponad 30 krajów Europy, promującej i łączącej ich interesy dotyczące turystyki miejskiej. Celem ECM jest wzmocnienie i rozwój turystyki miejskiej poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, a także współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami. PLOT reprezentuje Poznań w European Cities Marketing (ECM), której celem jest wzmocnienie i rozwój turystyki miejskiej.

więcej na temat działań Poznania w European Cities Marketing znajdziesz na badam.poznan.pl

W 2020 r. pomimo, że wiele z zaplanowanych wydarzeń nie odbyło się, przedstawiciele PLOT-u promowali ofertę turystyczną Poznania i okolic na międzynarodowych wydarzeniach targowych takich, jak:

 • Tour Salon – Targi Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu;
 • Targi turystyczne Regiontour w Brnie;
 • Warsztaty Travel Match w Oslo;
 • Warsztaty i targi turystyczne Utforsk Verden, Oslo (Norwegia);
 • Targi Ferie For Alle, Herning, Dania;
 •  Targi turystyki biznesowej IBTM Virtual – wydarzenie online;
 •  Travel Weekly Road to Recovery – wydarzenie online;
 • WTM, Londyn – wydarzenie online;
 • Targi turystyki biznesowej IBTM Virtual – wydarzenie online.

W 2020 r. PLOT zorganizował lub współorganizował w Poznaniu 15 wizyt studyjnych i prasowych, w których wzięło udział około 75 osób, przede wszystkim z Polski i Niemiec, ale również z Danii, Czech, Izraela, Szwecji, Węgier i Włoch. Jednak trwająca pandemia i wprowadzane obostrzenia utrudniające przemieszczanie się oraz skutkujące zamykaniem hoteli uniemożliwiły organizację tego typu wizyt przez ponad połowę 2020 r.

PLOT brał udział w projekcie badawczym „Role of city marketing in the development of smart tourism destination” prowadzonym przez Breda University of Applied Sciences dotyczącym rozwoju turystyki inteligentnej (smart tourism).

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Poznańskie Centrum Dziedzictwa (Centrum), do 2020 r. funkcjonujące pod nazwą Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, jako miejska instytucja kultury, ma na celu przede wszystkim popularyzację i prezentowanie dziedzictwa kulturowego Poznania. Szczególną uwagę poświęca obszarowi Ostrowa Tumskiego uznawanego za kolebkę państwowości i chrześcijaństwa w Polsce oraz zabytkowych miejsc, które jako „Historyczny zespół miasta” zostały w 2008 r. przez Prezydenta RP wpisane na listę Pomników Historii, skupiającej zabytki o wyjątkowej wartości historyczno-kulturowej. W podejmowanych pdziałaniach Centrum łączyło turystykę, historię, edukację i animację społeczną.

W 2020 r. wraz ze zmianą nazwy, opracowana została strategia promocyjna i komunikacyjna oraz pełna architektura marek zarządzanych przez Centrum, w tym najbardziej znanych: Brama Poznania, Trakt Królewsko-Cesarski, Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza, Fest Fyrtel. Wdrożenie nazwy oraz strategii komunikacyjnej zaplanowane jest na 2021 r. 

więcej na temat produktów turystycznych Poznania znajdziesz na badam.poznan.pl

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Centrum w 2020 r. obejmowały:

 • przygotowanie oferty w ramach prowadzonych marek turystycznych tj.: Traktu Królewsko-Cesarskiego, Bramy Poznania, Fest Fyrtel, Centrum Szyfrów Enigma oraz Galerii Śluza, w tym m.in.:
  • prowadzenie działalności online: filmy po Trakcie Królewsko-Cesarskim, warsztaty “Witaj w Poznaniu”, oferta zajęć dla szkół;
  • przygotowanie i realizowanie cyklu bezpłatnych, ogólnodostępnych spacerów po Trakcie Królewsko-Cesarskim “Lato na Trakcie”, obejmujących interpretacyjne spacery po obszarach Traktu Królewsko-Cesarskiego (Ostrów Tumski, Stare Miasto, Śródmieście) oraz spacery tematyczne (Zielone Wyspy Poznani: „Parki”, „Rzeki”), również przygotowany został spacer w języku ukraińskim;
  • rozpoczęcie prac nad projektem “Brama otwarta na rzekę”, którego celem jest dostosowanie istniejącej przestrzeni w otoczeniu Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną;
  • zorganizowanie wystaw czasowych: “W księgach boskich i ludzkich. Świat Jana Lubrańskiego”  – dotyczącej biskupa Jana Lubrańskiego,  jednej z najwybitniejszych postaci związanych z Ostrowem Tumskim  – oraz „Miasto (Re)konstruowane. Powojenna odbudowa reprezentacyjnych gmachów Poznania” – prezentującej kwestię powojennej odbudowy wybranych obiektów z przestrzeni zabytkowej Poznania;
  • konsultowanie prac zarówno projektowych, jak i dotyczących ekspozycji  Centrum Szyfrów Enigma;
 • realizowanie Wikiprojekt GLAM (przy współpracy ze stowarzyszeniem Wikimedia Polska), w celu uzupełniania haseł polskiej Wikipedii w zakresie wiedzy o zabytkach Poznania;
 • współpracę z Narodowym Instytutem Dziedzictwa przy internetowym portalu edukacyjnym na rzecz upowszechniania i edukacji o interpretacji dziedzictwa; w 2020 r. opracowano treści edukacyjne dotyczące oferty Bramy Poznania, Traktu Królewsko-Cesarskiego oraz działalności na rzecz popularyzacji interpretacji dziedzictwa; Centrum zostało oficjalnym partnerem portalu;
 • włączenie się w inicjatywy dotyczące adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu:
  • przystąpienie do międzynarodowej Sieci Dziedzictwa Klimatycznego Climate Heritage Network – sieć skupia partnerów, którzy projektują, planują i wdrażają strategię na rzecz klimatu w swoich społecznościach, zwłaszcza w celu realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego z 2015 r.; Centrum jest drugim podmiotem z Polski (i pierwszą instytucją kultury), który uczestniczy w pracach Sieci;
  • #DlaPlanety. Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie – akcja promocyjno-informacyjna we współpracy z UMP 
  • plener #Sztuka dla klimatu w ramach akcji #Dziedzictwo dla klimatu organizowany przez Koło Naukowe Rzeźby UAP – symboliczne wykonanie #Pachworków dla dobra wspólnego, dla dobra klimatu, w myśl zasady, że żaden skrawek materiału nie może się zmarnować;
  • Rzeka żywa 2020 / cykl kulturalno-przyrodniczy / Gdzie jest rzeka żywa? – wystawa czasowa dotycząca antropopresji na tereny nadrzeczne Poznania, zanikania rzek,  zmian klimatycznych oraz działań jakie mogą podejmować mieszkańcy;
  • REQUIEM DLA WARTY wykonane przez Poznańską Orkiestrę Improwizowaną w ramach programu Generatora Malta podczas Malta Festival Poznań 2020 „w czasie zarazy” zwraca uwagę na problem antropopresji i zmian klimatycznych na dolinę Wary;
 • popularyzację wiedzy o kulturze żydowskiej i historii Poznania poprzez spektakl plenerowy w Amfiteatrze Bramy Poznania – RABIN MAHARAL I GOLEM – czyli prawda i śmierć – spektakl plenerowy w ramach Malta Festival;
 • popularyzację muzyki klasycznej MUZYKA W RAJU. KONCERTY FESTIWALOWE – POKAZ PLENEROWY – z uwagi na pandemię COVID-19 zmieniono program wydarzeń z koncertów na żywo na pokazy nagrań z koncertów, które odbyły się w ramach wcześniejszych edycji festiwalu;
 • popularyzacja wiedzy o Poznańskim Szlaku Legend poprzez zorganizowanie gry miejskiej dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, przygotowanie postów na temat legend z Poznańskiego Szlaku Legend w ramach edukacji online dla rodzin w czasie pandemii;
 • Alfabet Tradycji – program edukacji regionalnej obejmujący szeroki zakres działań na rzecz budowania w dzieciach pozytywnego obrazu tradycji i pogłębiania znajomości kultury swojego regionu;
 • zorganizowanie kolejnej konferencji z cyklu „Odbiorcy instytucji kultury” , z tematem przewodnim „Sąsiadki i Sąsiedzi”, której celem była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk płynących z działalności pracowników(-czek) instytucji kulturalnych i naukowych, podniesienie kompetencji w zakresie diagnozy otoczenia sąsiedzkiego, badania potrzeb oraz budowania, wzmacniania i utrzymywania relacji w ramach społeczności lokalnej; z powodu obostrzeń epidemiologicznych, konferencja obywała się w przestrzeni wirtualnej; prelegentami i prelegentkami seminarium byli m.in. pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • przygotowanie 2 seminariów: „Współczesne trendy w interpretacji dziedzictwa” z referatem prof. Marka Nowackiego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz „Polskie korzenie interpretacji dziedzictwa” z referatem prof. Michała Mencfela (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w ramach konferencji online „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa”;
 • redakcja numeru tematycznego 03/2020 czasopisma naukowego „Turystyka kulturowa” – „Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa”;
 • przygotowania do wydania książki „Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej”.

W 2020 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa popularyzowało historię Poznania i jego walory turystyczne, przygotowując różnego rodzaju wydawnictwa, które dostępne były zarówno w formie drukowanej, jak i online. Wśród pozycji wydawniczych znalazły się m.in.:

 • publikacje poseminaryjne z cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”, będące podsumowaniem spotkań z lat 2018 i 2019 w Bramie Poznania: „Obcokrajowcy – turyści zagraniczni, migranci/ 2018 w instytucji kultury” oraz „Młodzież/ 2019 w instytucji kultury” – publikacje online;
 • folder „Poznański Szlak Zieleni i Wody” – folder turystyczny poświęcony tematyce zieleni miejskiej i wody w mieście na Trakcie Królewsko-Cesarskim – publikacja online i drukowana;
 • magazyn DZIKHI BIT – tematem numeru było #DziedzictwoDlaKlimatu.