W 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 Port Lotniczy Poznań-Ławica odnotował zmniejszenie ruchu pasażerskiego o 72%.

W 2020 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica obsłużył łącznie 657 709 pasażerów, co oznacza zmniejszenie o 72% w porównaniu do 2019 r. Wielkość ruchu pasażerskiego w poszczególnych segmentach ruchu lotniczego wyniosła:

  • ruch regularny – 521 291 pasażerów (zmniejszenie o 68% w porównaniu z 2019 r.);
  • ruch czarterowy – 134 343 pasażerów (zmniejszenie o 82% w porównaniu z 2019 r.);
  • ruch General Aviation – 2075 pasażerów (zmniejszenie o 46% w porównaniu z 2019 r.).

Pomimo kryzysu w branży lotniczej związanego z pandemią COVID-19, w 2020 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica podjął starania mające na celu uruchomienie nowych kierunków, co przełożyło się na rozpoczęcie operacji lotniczych na 11 nowych trasach regularnych i jednej nowej trasie czarterowej.

W Poznaniu rozpoczęła działalność holenderska linia lotnicza KLM, która uruchomiła bezpośrednie połączenie lotnicze do Amsterdamu.

W segmencie ruchu regularnego uruchomiono 10 nowych kierunków do Podgoricy, Splitu, Dubrownika, Burgas, Barcelony – El Prat, Rzymu – Fiumicino, Palmy, Heraklionu oraz na Zakynthos – przez PLL LOT w ramach projektu #LOTnawakacje oraz do Podgoricy i Pafos – przez linie lotnicze Ryanair.

W związku z pandemią COVID-19 międzynarodowy i krajowy ruch lotniczy został istotnie ograniczony, a przez długi okres, nawet całkowicie zawieszony, co w negatywny sposób wpłynęło na kondycję finansową spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o., zarządzającej lotniskiem w Poznaniu. Na kondycję finansową spółki negatywnie wpływa także konieczność wypłacania zasądzanych przez sądy odszkodowań na rzecz właścicieli, których nieruchomości znajdują się w granicach utworzonego wokół lotniska Obszaru Ograniczonego Użytkowania. W latach 2014-2020 spółka wypłaciła ponad 118,5 mln zł odszkodowań, wraz z odsetkami i kosztami procesów sądowych. Wobec dużego spadku zmniejszenia ruchu lotniczego powodującego utratę przez spółkę przychodów z działalności lotniczej i pozalotniczej, odszkodowania stanowią dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. bardzo duże obciążenie oraz pogarszają trudną sytuację ekonomiczno-finansową.

W związku z kryzysem w ruchu lotniczym i ograniczeniem popytu na podróże lotnicze, podejmowane były decyzje o odstąpieniu od realizacji wielu zadań inwestycyjnych. 

W 2020 r. głównym celem Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o., było – oprócz optymalizacji kosztów funkcjonowania lotniska – możliwie jak najszybsze odbudowywanie siatki połączeń lotniczych, obejmujące zarówno przywracanie zawieszonych wcześniej tras, jak i uruchamianie nowych kierunków.

W wyniku podjętych działań w 2020 r. ruch pasażerski udało się odbudować na poziomie 27,6% ruchu pasażerskiego z 2019 r., a siatkę połączeń lotniczych, w ujęciu całorocznym, na poziomie 74% liczby kierunków dostępnych rok wcześniej.