Tradycyjna działalność miejskich instytucji kultury w 2020 r. została ograniczona i zmieniona na skutek pandemii COVID-19. Wiele realizowanych corocznie zadań i projektów cieszących się popularnością widzów i uczestników zostało przeniesionych do Internetu, część projektów została całkowicie odwołana lub przeniesiona na kolejne lata. Imprezy, spotkania, wystawy, które mogły odbyć się w tradycyjnej, stacjonarnej formie, musiały zostać dostosowane do wymagań sanitarnych oraz nałożonych ograniczeń. Pojawiły się także nowe, interesujące projekty, które wzbogaciły poznańską ofertę kulturalną, a dzięki realizacji w formie online niejednokrotnie uczyniły ją łatwiej dostępną dla szerszego grona odbiorców.

Biblioteka Raczyńskich

W 2020 r. Biblioteka Raczyńskich zorganizowała 732 wydarzenia kulturalne. Bezpośrednio uczestniczyło w nich 18,9 tys. osób, a online wyświetlono je 200,9 tys. razy. Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 59,3 tys. osób.

Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia m.in. w działalności instytucji kultury większość zadań z zakresu działalność kulturalnej i edukacyjnej realizowanych przez Bibliotekę Raczyńskich przeniesiono do Internetu.

W wersji online na stronie internetowej instytucji, w mediach społecznościowych (na profilach Facebook biblioteki i muzeów literackich), kanale YouTube biblioteki udostępniono m.in.:

 • podcasty m.in. w ramach „Kanonu lektur nieczytanych” (np. „Wesele”, „Lalka”, „Chłopi”, „Potop”, „Dziady”, „Pan Tadeusz”, „Cierpienia młodego Wertera”, „Nad Niemnem”, „Ludzie bezdomni”, „Granica”), klasyki kryminału, a także nt. wyboru książek do czytania;
 • spotkania online i prelekcje live wykładów i prezentacji o twórczości i historiach życia bohaterów muzeów literackich Biblioteki Raczyńskich w ramach projektu „Muzea Biblioteki Raczyńskich online” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • spotkania online z blogerami, vlogerami, influencerami, którzy są również autorami tradycyjnych książek w ramach cyklu „Mól w sieci” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • wykłady i koncerty online w ramach cyklu „Biblioteka Raczyńskich dla seniora”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • wykłady dla Polonii – „Skarby rękopiśmienne Biblioteki Raczyńskich” – wykład Magdaleny Bugajewskiej z Działu Zbiorów Specjalnych oraz „Konserwacja zabytkowych atlasów z XVI do XIX w ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich” – wykład Krzysztofa Grochowskiego z Działu Zbiorów Specjalnych; w projekcie wzięli udział słuchacze z całego świata;
 • Wirtualną Galerię Atanazego, w której prezentowane są wystawy online, m.in. Posnaniana 2019 (10 książek nominowanych w konkursie o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza), „Jerzy Pertek. Morski Sienkiewicz”, „Ze starego słownika, czyli rzecz o naprawdę zapomnianych słowach”;
 • XXIX Spotkanie z Arcydziełem – online, w ramach którego wykład o „Liber Chronicarum”, czyli „Kronice Świata” Hartmanna Schedla – inkunabule wydanym w Norymberdze w 1493 r. wygłosiły prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss i prof. UAM dr hab. Ewa Syska, a arcydzieło zaprezentował prof. Piotr Pokora z Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich;
 • słuchowisko „Dzieje grzechu – głośne zbrodnie przedwojennej Wielkopolski” i prezentacja graficzna na podstawie wystawy o tym samym tytule;
 • prezentacje utworów I. Krasickiego i A. Fredry w ramach cyklu „Braczytanki”;
 • filmy dla dzieci w ramach wirtualnej AKCJI LATO – „Lato Małych Przyrodników”; filmy inspirowane były książkami dla dzieci, zawierały zadania plastyczne lub łamigłówki; były to m.in. adaptacja „Tajemniczego Ogrodu” oraz filmiki o żubrach, drzewach, sytuacji braku prądu w mieście, pająkach, motylach, ekologii.

W okresie poprawy sytuacji epidemicznej część projektów realizowano stacjonarnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydarzenia odbywały się w Galerii Atanazego (wystawy), Herbaciarni, na tarasie Biblioteki Raczyńskich oraz w wybranych filiach instytucji. Niektóre można było obejrzeć (transmisja live) na kanale YouTube biblioteki. Wśród projektów zorganizowanych stacjonarnie znalazły się m.in.:

 • inicjatywy adresowane do dzieci:
  • spotkania dla dzieci i rodziców z cyklu CZYTATY4, które odbywały się na tarasie Biblioteki Raczyńskich;
Spotkanie z cyklu CZYTATY4

na zdjeciu Spotkanie z cyklu CZYTATY4

ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
  • wystawy w Galerii Atanazego: wystawa poświęcona postaci Pippi Pończoszanki z okazji jej 75. urodzin, przygotowana przez Astrid Lindgren Company, Instytut Szwedzki i Ambasadę Szwecji w Polsce; wystawa grafik i rzeźb Józefa Wilkonia „Józef Wilkoń. Lektury obowiązkowe” w ramach organizowanego w Poznaniu Festiwalu Literatury dla Dzieci oraz finisaż wystawy na tarasie Biblioteki Raczyńskich;
  • zajęcia w ramach projektu „Jesień w świecie mitów” skierowanego do dzieci szkolnych; zajęcia w reżimie sanitarnym odbywały się w: Filii Naramowickiej (ul. Rubież), Filii nr 15 (ul. Fabianowo), Filii nr 20 (ul. Słowackiego), Filii nr 46 (ul. Arciszewskiego), Filii nr 53 (ul. Robocza);
 • wystawy „Leśne impresje” – ekslibrisy i grafiki ze zbiorów Ryszarda Wagnera oraz „Rok 1989 – Aksamitna rewolucja i to, co ją poprzedziło” w Galerii Atanazego, a także „Dzieje grzechu – głośne zbrodnie przedwojennej Wielkopolski” – wystawa towarzysząca Festiwalowi Granda, w holu głównego budynku biblioteki;
 • wydarzenia i spotkania zorganizowane z udziałem publiczności na tarasie Biblioteki Raczyńskich:
  • Narodowe Czytanie – wydarzenie z udziałem zaproszonych gości i czytelników;
Narodowe Czytanie w Bibliotece Raczyńskich

na zdjeciu wydarzenie Narodowe Czytanie w Bibliotece Raczynskich

ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
  • Posnaniana 2019 – uroczyste wręczenie Nagród im. Józefa Łukaszewicza pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania;
  • XXVIII Spotkanie z Arcydziełem – prezentacja dzieła i wykład pt. „Jak wychować idealnego władcę. Uwagi o traktacie De institutione regii pueri”;
  • promocja tomiku „Przedostatnie wiersze” Mariana Grześczaka – spotkanie wokół poezji z zaproszonymi gośćmi;
  • pokaz filmu dokumentalnego „Kazimiera Iłłakowiczówna” w związku z jego digitalizacją; wydarzenie zorganizowane we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Zbiorów Programowych TVP, częściowo transmitowane przez poznański ośrodek TVP;
 • Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie” – spotkania odbyły się w Herbaciarni Biblioteki Raczyńskich, pokaz mody zorganizowano w namiocie, a całość była transmitowana na profilu Facebook Biblioteki Raczyńskich; w ramach wydarzenia zorganizowano spotkanie z Kaliną Olejniczak (jedną z założycielek poznańskiej Podzielni) i Jackiem Karczewskim (autorem m.in. książek „Noc sów”, „Jej wysokość gęś”) oraz RE-SET, czyli pokaz mody wykorzystującej surowce wtórne i odpady (stroje zaprojektowane zostały przez studentów i wykładowców z katedry Ubiorów Uniwersytetu Artystycznego na żywo);
 • Dni Kultury Czeskiej – prelekcja dr Urszuli Kowalskiej-Nadolnej „O kilku różnicach, czyli dlaczego nie należy mylić Morawian z Czechami”.

Ważnym przedsięwzięciem Biblioteki Raczyńskich zrealizowanym w 2020 r. było uruchomienie elektronicznych zamówień magazynowych do czytelni w gmachu głównym. Dzięki temu czytelnik 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu może elektronicznie zamówić z poziomu katalogu online materiały biblioteczne (książki i czasopisma) znajdujące się w magazynie, udostępniane tylko na miejscu w czytelni. Zrealizowane zamówienie oczekuje w czytelni, a czytelnik zostaje o nim powiadomiony komunikatem na jego koncie bibliotecznym dostępnym w katalogu online. Usługa zdalnego zamawiania znacząco skróciła czas oczekiwania na materiały udostępniane w czytelni oraz spowodowała wzrost liczby czytelników i zamawianych przez nich materiałów w miesiącach przed ograniczeniami związanymi z pandemią.

Ponadto w 2020 r. uruchomiono system wysyłania przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczeń – jeżeli czytelnik wyrazi zgodę, 7 dni przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, może otrzymać na swój adres mailowy przypomnienie o terminie zwrotu.

Centrum Kultury ZAMEK

W 2020 r. Centrum Kultury ZAMEK zorganizowało 875 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 173,4 tys. osób.

Wśród zrealizowanych działań znalazły się m.in.:

Ethno Port Poznań

na zdjęciu Ethno Port Poznań

arch. Centrum Kultury ZAMEK, fot. M. Kaczyński

Film Ethno Port Poznań

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA

na zdjęciu Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA

arch. Centrum Kultury ZAMEK, fot. M. Kaczyński

Film OFF CINEMA

Festiwal Fabuły

na zdjęciu Festiwal Fabuły

arch. Centrum Kultury ZAMEK, fot. M. Kaczyński

Film Festiwal Fabuły

 • akcje okolicznościowe: „Imieniny ulicy Święty Marcin – jest inaczej” oraz „Razem w pandemii”– zamiast corocznie organizowanego korowodu 11 listopada zainicjowano akcję skupiającą się na pomocy osobom starszym narażonym na skutki pandemii COVID-19; przez zamkiem ustawiono rzeźbę „Razem w pandemii” – znany z historii symbol zwycięstwa ubrany w antywirusową niebieską rękawiczkę; akcja objęła prezentację na Facebooku Centrum Kultury ZAMEK osób i organizacji niosących pomoc innym w czasie pandemii oraz rzeźby ustawionej przed budynkiem; inicjatywa była ważnym sprawdzianem na społeczne zaangażowanie instytucji kultury i pokazała jeden z istotnych kierunków działalności ZAMKU w przyszłości;
 • przyznanie Poznańskiej Nagrody Literackiej: Nagrody im. Adama Mickiewicza dla Krystyny Miłobędzkiej, Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla Moniki Glosowitz; ogłoszenie laureatek nagrody odbyło się online 20 listopada 2020 r.;
 • projekty realizowane przez Centrum Praktyk Edukacyjnych Centrum Kultury ZAMEK z zakresu poszerzania wiedzy nt. edukacji i animacji kulturowej, pracy z osobami zależnymi, osobami z niepełnosprawnościami, kobietami z doświadczeniem przemocy, m.in.: „Dwulatka. Szkoła Praktyk Animacyjnych”, „(nie)nowe publiczności”, „Seniorzy zależni. Użyteczne szkolenia dla kadr kultury”, Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!, „Edukacja kulturowa dorosłych potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego”, realizowane w większości online;
 • prowadzenie pracowni artystycznych, do których należały 563 osoby (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy).

Bardzo ważnym punktem działalności podejmowanej przez Centrum Kultury ZAMEK w związku z pandemią COVID-19 była realizacja projektów o cechach innowacji społecznej skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, seniorów o ograniczonej samodzielności. Do zrealizowanych w 2020 r. projektów o takim charakterze należały:

 •  „Sztuka w ciemno. Zdalne warsztaty sensualne” – projekt był w całości realizowany online; adresowany był przede wszystkim do osób wykluczonych z wizualnych doświadczeń wirtualnego świata i obejmował prowadzenie zdalnej edukacji kulturowej – nie były to zwykłe lekcje sztuki, a raczej zachęty do tego, by traktować prace artystyczne jako pretekst do refleksji nad różnymi zjawiskami, kategoriami i problemami społecznymi; niezwykle istotnym założeniem przedsięwzięcia było wyłączenie wzroku; zwracanie w „Sztuce w ciemno” uwagi na audialność pozwalało docierać do rożnych grup osób, w tym osób z dysfunkcjami wzroku oraz wszystkich dorosłych zainteresowanych sztuką, zmuszonych do ograniczenia kontaktów osobistych z innymi ludźmi; projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Kultura w sieci”;
 • Zamek OTWARTY. Kultura dla seniorów zależnych. Kultura z dostawą do DOM-u” oraz „Zamek OTWARTY. Kultura dla seniorów zależnych. Wersja stacjonarna” – działania realizowane były przede wszystkim w okresie letnim i opierały się na włączaniu starszych osób (głównie zależnych) oraz osób z niepełnosprawnościami do głównego obiegu życia kulturalnego poprzez ich udział w warsztatach (pomoc w dotarciu na miejsce, zwolnienie z opłat, dostosowanie oferty do potrzeb i możliwości seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami) oraz wzmocnieniu ich miejsca i roli w strukturze społecznej jako ważnych depozytariuszy historii i wiedzy o życiu codziennym; w miesiącach letnich oprócz stałego programu w instytucji zorganizowano kilkanaście wydarzeń odbywających się w miejscach pobytu seniorów zależnych, czyli w Domu Pomocy Społecznej (Ugory), mieszkaniach prywatnych oraz siedzibie jednego dziennego domu pomocy;
 • Obrazy wrażliwe. Awaria znaczy działanie” – projekt objął włączenie do edukacji filmowej osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby głuche); w ramach projektu prezentowano kino społeczne, poruszające lokalne i globalne problemy świata, w którym żyjemy; w ramach spotkań z zaproszonymi gośćmi poruszone zostały tematy obywatelskiego zaangażowania, różnorodności kulturowej, ekologii i nierówności społecznych; wszystkie pokazy filmowe były z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących, każdy film poprzedzało wprowadzenie tłumaczone na polski język migowy; pokazy i dyskusje odbywały się w miesiącach letnich (lipiec-sierpień) na zamkowym dziedzińcu; projekt uzyskał dofinansowanie ze środków w ramach Narodowego Centrum Kultury („Kultura interwencje”);
Projekt „Obrazy wrażliwe. Awaria znaczy działanie”

na zdjęciu Projekt "Obrazy wrażliwe. Awaria znaczy działanie"

arch. Centrum Kultury ZAMEK, fot. M. Kaczyński
 • „Nie widać” – projekt kierowany do osób dorosłych z niewidocznymi niepełnosprawnościami.

W 2020 r. Centrum Kultury ZAMEK prowadziło także „Telefoniczny poradnik” – dyżury ekspertek i ekspertów oferujących konsultacje w zakresie swojej dziedziny. Z „telefonu” mogły skorzystać: nauczycielki/nauczyciele, edukatorzy/edukatorki, animatorki/animatorzy, aktywiści/aktywistki, potrzebujący porad oraz wsparcia w zaproponowanych obszarach tematycznych (np. radzenie sobie ze stresem, dialog z uczniem, komunikacja w mediach społecznościowych).

Film – raport z działalności Centrum Kultury ZAMEK w 2020 r.

Centrum Sztuki Dziecka

W 2020 r. Centrum Sztuki Dziecka przygotowało 13 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 62 tys. osób. Większość wydarzeń realizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka ma charakter międzypokoleniowy, uczestniczą w nich dzieci, młodzież, seniorzy i całe rodziny.

Największymi wydarzeniami zorganizowanymi w 2020 r. były:

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO!

na zdjęciu Miedzynarodowy Festiwal Filmow Mlodego Widza ALE KINO fot. M.Zakrzewski

arch. Centrum Sztuki Dziecka, fot. Maciej Zakrzewski
Biennale Sztuki dla Dziecka

na zdjęciu Biennale Sztuki dla Dziecka M.Zakrzewski

arch. Centrum Sztuki Dziecka, fot. Maciej Zakrzewski
 • spektakle w ramach Sceny Wspólnej dla dzieci, młodzieży szkolnej, rodzin;
 • Animator dla dzieci – częściowo online;
 • Letnie Pogotowie Sztuki.

Cześć działań Centrum Sztuki Dziecka adresowana była także do studentów i kadry uczelni artystycznych oraz środowiska teatralnego i profesjonalistów. Były to m.in.:

 • warsztaty „Kieszeń Vincenta” dla studentów i kadry uczelni artystycznych oraz dzieci szkolnych;
 • Nowa Dramaturgia, Nowy Teatr, Nowe Sztuki dla środowiska twórczego i profesjonalistów teatru.

Dom Kultury Stokrotka

W 2020 r. Dom Kultury Stokrotka przygotował 140 projektów kulturalnych, z tego 45 w wersji stacjonarnej oraz 95 w wersji online. Ze względu na pandemię COVID-19 liczba imprez stacjonarnych w porównaniu z rokiem wcześniejszym zmniejszyła się o ponad 60%. W wydarzeniach zorganizowanych podczas działalności otwartej uczestniczyło 8,3 tys. osób. Filmiki w Internecie odtworzono 4,4 tys. razy.

Grafika promocyjna Domu Kultury Stokrotka

grafika promocyjna domu Kultury Stokrotka

arch. Domu Kultury Stokrotka

 

Najważniejsze działania podjęte przez Dom Kultury Stokrotka w 2020 r. to:

 • organizacja wycieczek, imprez, koncertów, m.in. wycieczki „Pod parą”, objazdowego kina plenerowego, koncertów organowego oraz świątecznego;
 • współpraca z radami osiedli przy przygotowaniu projektu „Zielone FYRTLE”. Niech połączą nas DRZEWA” do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021; projekt obejmuje m.in. stworzenie „zielonej ściany” – innowacyjnego w skali Osiedla Kwiatowego elementu krajobrazu, który stanowić będzie przyjazne miejsce dla uczestników zajęć kulturalno-artystycznych oraz wpłynie pozytywnie na redukcję zanieczyszczeń powietrza;
 • przygotowanie pakietu informacyjnego o Domu Kultury Stokrotka w ramach kampanii „Siła w nas” promującej poznańskie instytucje kultury; celem wspólnej inicjatywy poznańskich miejskich instytucji kultury jest zwrócenie uwagi na ich działalność w czasie pandemii – mimo zawieszenia stacjonarnej działalności instytucje pracują, utrzymują kontakt z odbiorcami i realizują szereg zadań, dopasowując je do zastanej rzeczywistości;
 • przygotowanie patriotycznej dekoracji lokalu wyborczego nawiązującej do ważnych wydarzeń historycznych – Dom Kultury Stokrotka od wielu lat jest siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej na Osiedlu Kwiatowym.

Ponadto Dom Kultury Stokrotka organizował wiele projektów i wydarzeń skierowanych do różnych grup odbiorców:

 • sekcje artystyczne (muzyczną, plastyczną, teatralną, brydżową) dla dzieci i młodzieży – uczestnictwo w zajęciach artystycznych pomaga odkrywać własne możliwości twórcze oraz rozwija umiejętności realizowania własnych pomysłów;
 • Klub Seniora – osoby starsze aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, spotykają się z uznanymi artystkami i artystami, podróżnikami;
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w ramach akcji „Zima z Kulturą” – zajęcia organizowane są w formie jednotygodniowych turnusów; dzieci i młodzież, oprócz zorganizowanych wyjazdów do ciekawych miejsc znajdujących się na terenie Poznania i w jego okolicach, rozwijają swoje zainteresowania.

Estrada Poznańska

W 2020 r. Estrada Poznańska zorganizowała 12 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 70,5 tys. osób.

Do najważniejszych działań Estrady Poznańskiej w 2020 r. należały:

Kino Muza współtworzyło jedną z pierwszych platform kin studyjnych na świecie – MOJEeKINO.PL (platforma VOD utworzona w maju 2020 r. w wyniku zamknięcia kin w związku z pandemią COVID-19). Na MOJEeKINO.PL działa ponad 40 kin, które na swoich podstronach oraz poprzez Facebooka i Instagram oferują swoim widzom repertuar kina artystycznego oraz dodatkowy kontent w postaci rozmów, wprowadzeń krytyków i artystów oraz dyskusji. MOJEeKINO.PL umożliwiło Kinu Muza realizację seansów online i projektów dotychczas realizowanych tylko stacjonarnie (Dyskusyjny Klub Filmowy Kamera). Dało również możliwość komunikacji z widzami.

Galeria Miejska Arsenał

W 2020 r. Galeria Miejska Arsenał zorganizowała 33 projekty kulturalne, w których uczestniczyło 549 tys. osób. Do ważniejszych działań instytucji podjętych w 2020 r. należała realizacja projektu interwencyjnego wynikającego z sytuacji pandemicznej, czyli zakup prac autorstwa poznańskich twórczyń i twórców do kolekcji galerii. W ramach realizacji projektu pozyskano 10 nowych realizacji, wśród których znalazły się następujące pozycje:

 • Liliana Zeic (Piskorska), Public displays of affection, wideo;
 • Magdalena Łazarczyk, Skrzydło poruszane palcami, zestaw prac;
 • Ula Lucińska, Michał Knychaus, Get down, get down, little Henry Lee, obiekt;
 • Tomasz Mróz, Untitled, obiekt/rzeźba;
 • Tomasz Partyka, SSS, kolaż;
 • Ada Karczmarczyk, Blog, wideo;
 • Dawid Misiorny, Nigdy nie pracuj, fotografia;
 • Dominika Olszowy, Laurka dla Ossowieckiego, wideo;
 • Justyna Górowska, Corposhiva, fotografia + wideo + AR;
 • Przemysław Branas, Colossus, obiekt/rzeźba.

Wśród wystaw zorganizowanych w 2020 r. przez instytucję znalazły się:

 • wystawa „Nowa kolekcja” pokazująca fragment odnowionego zbioru sztuki współczesnej galerii; ideą kolekcji jest przedstawienie sztuki współczesnej poprzez powiązanie jej z historią niezależnych działań twórczych w Poznaniu; na wystawie prezentowano prace: Izabelli Gustowskiej, Jarosława Kozłowskiego, Rafała Jakubowicza oraz Jany Shostak, Franciszka Orłowskiego, Jana Domicza, Pawła Matyszewskiego, Martyny Miller i Katarzyny Wojtczak, Marii Ornaf, Rafała Żarskiego, Tytusa Szabelskiego i Kuby Borkowicza;
 • wystawa „Brzeginki” Justyny Górowskiej;
 • wystawa „Magiczne zaangażowanie” – wystawę można było przemierzać, wybierając jeden ze szlaków: aktywizmu, animacji lub ścieżkę magicznego zaangażowania poprzez sztukę; wydarzenia, które towarzyszyły wystawie miały na celu zdejmowanie „zaklęć kapitalizmu codziennego”; ze względu na pandemię występy na żywo zostały przeniesione do Internetu;
 • wystawa „Transmisje z rzeczywistości” Antoniego Mikołajczyka – wystawa prezentowała fragment najbardziej znanego cyklu fotograficznego w dorobku artysty – „Partytury Miast”, który realizowany był w latach 80. w Polsce i w Niemczech; był to niepokazywany dotąd materiał przekazany przez niemieckiego artystę Michaela Wittasska;
 • wystawa „Tymczas” – Letnia Rezydencja Galerii Sandra – wystawa była finalną odsłoną działalności poznańskiej Galerii Sandra w 2019 r.; funkcjonująca bez stałej siedziby galeria współpracuje, wspiera i zrzesza młode artystki związane z Poznaniem (studentki i niedawne absolwentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu); wystawa odnosiła się do kwestii tymczasowości, rozproszenia i niepewności, które potęgowane są obecnym kryzysem pandemicznym oraz klimatycznym; format wystawy opierał się na formule otwartej pracowni i wystawy w procesie – na miejscu realizowano przestrzenne i wystawiennicze eksperymenty; na wystawie, obok nowo powstających prac, pojawiły się również archiwalne materiały Galerii Sandra.

Muzeum Archeologiczne

W 2020 r. Muzeum Archeologiczne zorganizowało 25 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 23,7 tys. osób. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 działalność wystawienniczą i edukacyjną instytucja przeniosła do Internetu.

Do najważniejszych działań podejmowanych w 2020 r. przez muzeum należały:

 • wzbogacenie ekspozycji Rezerwatu Archeologicznego Genius loci w ramach projektu „Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu; nową wystawę zobaczyło 10,5 tys. osób;
 • organizacja wystaw plenerowych przy Rezerwacie Archeologicznym – przygotowano 3 wystawy plenerowe, które pozwoliły przenieść działalność wystawienniczą instytucji do przestrzeni otwartej, bezpiecznej pod względem epidemicznym oraz z nieograniczonym dostępem czasowym;
 • realizacja działań z zakresu edukacji kulturalnej i historycznej online – rozpoczęto działalność popularyzującą archeologię i historię oraz promującą działalność muzeum i Rezerwatu Archeologicznego w Internecie (strona internetowa muzeum, profil Facebook oraz Instagram); prowadzono lekcje muzealne dla szkół oraz warsztaty i zajęcia dla dzieci online (m.in. lekcja o chrzcie Polski, kącik dla najmłodszych);
 • organizacja wystaw online: „Archeologia i Sztuka. Badania nie tylko powierzchniowe w Muzeum” oraz „Kordoba, Akwizgran, Konstantynopol – śladami Geniusza” – wystawa w Rezerwacie Archeologicznym, po którym możliwe były wirtualne spacery;
 • współorganizacja XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w wersji online.
XVI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą – online

na zdjęciu XVI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w wersji online

arch. Muzeum Archeologicznego, fot. Bogdan Walkiewicz

Poznański Chór Chłopięcy

W 2020 r. Poznański Chór Chłopięcy zorganizował 12 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 1 mln osób. Największą popularnością cieszyły się XIII Poznańskie Kolędowanie w czasach zarazy, w którym uczestniczyło 900 tys. słuchaczek i słuchaczy, oraz „Chór w czasach zarazy”, który wysłuchało i obejrzało 100 tys. osób.

Projekt „Chór w czasach zarazy” był odpowiedzią na potrzeby zarówno publiczności, jak i poznańskich artystów, którzy nagrali 2 teledyski w poznańskiej Farze oraz cały koncert w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Było to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju pod względem artystycznym i organizacyjnym, a jego pomysłodawca – Jacek Sykulski stał się niejako pionierem tego typu działań w Poznaniu. Projekt zintegrował środowisko chóralne, pozwolił artystom na uczestniczenie w życiu kulturalnym i zaspokoił potrzebę spotkania z publicznością. Przejście do formuły online zwiększyło liczbę odbiorców działań chóru w mediach społecznościowych. Projekt był szeroko komentowany w mediach ogólnopolskich i wzbudził zainteresowanie nie tylko miłośników chóralistyki, ale także nowej publiczności.

W 2020 r. Poznański Chór Chłopięcy podejmował także inne działania kierowane do dzieci, seniorów i obywateli innych państw. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • program „Muzyczna podróż przez pokolenia” skierowany do mieszkańców domów pomocy społecznej – w ramach programu najmłodsi chórzyści odwiedzali osobiście mieszkańców domów pomocy społecznej z ofertą kulturalną; wartością projektu była międzypokoleniowa wymiana emocji, doświadczeń, wspomnień; po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią zamiast osobistych odwiedzin przygotowano teledysk bożonarodzeniowy – „Pastorałkę dla seniora”;
 • teledysk „Tri Angela” dla obywatelek i obywateli Białorusi – realizacja teledysku była gestem wsparcia dla Białorusinów w obliczu aktualnych wydarzeń w tym kraju; utwór „Tri Angela” to białoruska pieśń religijna, którą instytucja zaadaptowała dla chóru chłopięco-męskiego;
 • interdyscyplinarne warsztaty artystyczno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zorganizowane w czasie wakacji warsztaty rozbudziły w uczestnikach kreatywność, pozwoliły twórczo pracować nad swoimi talentami i odbudować relacje społeczne.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Najważniejsze działania Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w 2020 r. opisano w rozdziale Oferta turystyczna Poznania.

Teatr Animacji

W 2020 r. Teatr Animacji zorganizował 20 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 6 tys. osób. Łącznie z oferty instytucji korzystało 15 tys. osób. Działania podejmowane przez instytucję w 2020 r. były podporządkowane przede wszystkim takim założeniom związanym z pandemią COVID-19, jak: pomoc dla pracowników instytucji, utrzymanie stanu zatrudnienia, zwrócenie uwagi na osoby najbardziej poszkodowane przez pandemię oraz utrzymanie kontaktu z widzami.

W 2020 r. instytucja zorganizowała „Teatr Animacji Latem”, na który złożyły się prezentacje spektakli:

 • w ramach projektu „Teatr Animacji nad Rusałką”: „Nie bój się, Tygrysie”, „Baśń o Rycerzu bez Konia”, „Śpiąca Królewna”, „Misja Poznań”;
 • w Bajkowozie na Dziedzińcu Różanym: „Wesoły Ryjek”, „Baśń o Rycerzu bez Konia”, „Śpiąca Królewna”, „Misja Poznań”.

Spektakle teatralne, które ze względu na pandemię zostały odwołane, nagrano i udostępniono na platformie VOD Teatru Animacji. Na stronach internetowych i Facebooku instytucji prezentowano także przygotowane słuchowiska oraz „Wirtualny spacer po Teatrze Animacji” zrealizowany w technologii skanów 3D.

Spektakl „Misja Poznań”

na zdjeciu spektakl Misja Poznan Dziedziniec fot. Dawid Majewski

arch. Teatru Animacji, fot. Dawid Majewski

 

Spektakl „Śpiąca królewna”

na zdjeciu spektakl Spiaca krolewna Rusalka fot.Zdzislaw Radkowski

arch. Teatru Animacji, fot. Zdzisław Radkowski

 

Teatr Muzyczny

W 2020 r. Teatr Muzyczny zorganizował 20 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 200 tys. osób. Do ważnych wydarzeń należała premiera musicalu o I.J. PaderewskimVirtuoso”, który obejrzało 2 tys. osób.

W ramach działań skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin Teatr Muzyczny przygotował:

 • premierę „Księgi Dżungli”;
 • koncerty online: „Paddymania” o I.J. Paderewskim oraz Bajkowy Teatr Muzyczny z okazji Dni Rodziny;
 • letnie spektakle dla dzieci;
 • Bajkę Samograjkę „Jaś i Małgosia” online;
 • film promocyjno-edukacyjny „Mikołajki”.

Do osób dorosłych i seniorów adresował takie wydarzenia, jak:

 • cykl Salon Poezji 2020;
 • koncerty online: Zaduszkowy Orkiestry Św. Marcina oraz Kolęda po Sąsiedzku.

Teatr Ósmego Dnia

W 2020 r. Teatr Ósmego Dnia zorganizował 40 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 245,4 tys. osób. Część spektakli teatralnych, które ze względu na pandemię zostały odwołane, zarejestrowano i udostępniono na platformie VOD. Część wydarzeń prezentowano na profilu Facebook instytucji.

Najważniejsze działania teatru w 2020 r. to:

 • premierowy pokaz online czytania performatywnego „Niewidzialne kobiety” w reżyserii Janusza Stolarskiego; scenariusz oparty został na tekście Caroline Criado Perez „Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn”; w realizację projektu zostały zaangażowane kobiety pracujące w Teatrze Ósmego Dnia;
Pokaz online czytania performatywnego „Niewidzialne kobiety”

na zdjęciu Pokaz online czytania performatywnego „Niewidzialne kobiety”

arch. Teatru Ósmego Dnia, fot. Zdzisław Orłowski
 • przygotowanie prezentacji spektakli: „Ludzie swobodni w świetle badań empirycznych” Grupy Teatralnej Wikingowie (online i w siedzibie teatru) oraz „Dworzec” Fundacji Banina (spektakl wybrany w ramach konkursu OFFPremiery/Prezentacje; zaprezentowany online)
 • organizacja spotkań z Ewą Zgrabczyńską pt. „Zstąpienie do piekieł, czyli samospopielenie. Głos wołającego na puszczy” oraz Przemysławem Wielgoszem pt. „Witajcie w cięższych czasach”;
Spotkanie z Ewą Zgrabczyńską

na zdjęciu Spotkanie z Ewą Zgrabczyńską

arch. Teatru Ósmego Dnia, fot. Zdzisław Orłowski
 • organizacja wykładu i pokazu filmów Marka S. Bochniarza „Piękny żywot tandeciary. Rzecz o Leni Riefenstahl”.

Na uwagę zasługują także działania teatru adresowane do wybranych grup odbiorców:

 • dzieci, uczniów, młodzieży: warsztaty teatralne dla podopiecznych domów dziecka, „Opowiem Ci bajeczkę” – cykl bajek Leszka Kołakowskiego (słuchowisko w wersji online), Dni Dziecka w Teatrze Ósmego Dnia – cykl bajek Stanisława Jachowicza (w wersji online);
 • cudzoziemców: „Wykluczone” – warsztaty teatralne i pisania scenariuszy teatralnych dla osób z Białorusi (org. wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Twórców „Ku Teatrowi” w wersji online);
 • osób z wykluczeniami: warsztaty teatralne Teatru Łapaczy Snów.

Teatr Polski

W 2020 r. Teatr Polski zorganizował 118 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 33,5 tys. osób. Całkowite zamknięcie instytucji oraz brak możliwości podejmowania działań artystycznych na początku pandemii, a także wprowadzane wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej ograniczenia dotyczące liczby uczestników/widzów, przełożyły się na znaczne zmniejszenie zainteresowania widzów wydarzeniami organizowanymi przez teatr z bezpośrednim udziałem publiczności.

Do najważniejszych działań Teatru Polskiego podjętych w 2020 r. należały:

 • XIII Spotkania Teatralne „Bliscy Nieznajomi”: Ukraina – zorganizowane w formule hybrydowej, adresowane do osób narodowości ukraińskiej mieszkających w Polsce;
 • wystawienie spektaklu „Hamlet” w reż. Mai Kleczewskiej;
 • wydarzenia zrealizowane w Internecie ze względu na brak możliwości prowadzenia działalności artystycznej z bezpośrednim udziałem publiczności:
  • premiera „DON JUANA” w reż. Wiktora Bagińskiego;
  • „Teatranki w sieci”, czyli wirtualne zabawy teatralne dla dzieci i rodziców;
  • cykl „U Króla Stasia”;
  • koncert Orkiestry Antraktowej;
  • projekt „Poznańczycy, do pieśni!”;
  • projekt Planeta Beckett;
  • audiobook „Nana”;
  • cykl filmowy „Zaraz, zaraz”
  • #Ulica27Grudnia.

Spektakle Teatru Polskiego przygotowano z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy, dostosowując je do potrzeb osób głuchoniewidomych, niewidomych i głuchych.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

W 2020 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zorganizowało 11 projektów kulturalnych, w których uczestniczyło 50,2 tys. osób.

W 2020 r. muzeum zorganizowało m.in.:

 • wystawy czasowe: „Katyń – pamięć ocalona. Wystawa w 80. rocznicę zbrodni na ludziach i prawdzie” (Muzeum Armii Poznań), „Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach jego żony i córki” (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), „Dragoni Generała Maczka. Rzeszów 1938 – Świętoszów 2020″ (Muzeum Uzbrojenia), „Virtuoso. Ignacy Paderewski na nieznanych zdjęciach z zapomnianego albumu” (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości);
 • imprezy okolicznościowe: Piknik militarny – Poznań 1945 w 75. rocznicę zakończenia walk o Poznań; „Witaj majowa jutrzenko” – śpiew pieśni historycznych z okazji Święta 3 Maja w wersji online);
 • prezentację eksponatów, filmów i wystaw w Internecie (m.in. wystawa „Stąd upomniano się po raz pierwszy” – Poznań, 28 czerwca 1956);
 • wirtualny spacer po Nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego (uruchomiono nowy portal internetowy).
Wystawa „Katyń – pamięć ocalona. Wystawa w 80. rocznicę zbrodni na ludziach i prawdzie”

na zdjęciu Wystawa „Katyń – pamięć ocalona. Wystawa w 80. rocznicę zbrodni na ludziach i prawdzie”

arch. Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
 
Wystawa „Virtuoso. Ignacy Paderewski na nieznanych zdjęciach z zapomnianego albumu”

na zdjęciu Wystawa "Virtuoso. Ignacy Paderewski na nieznanych zdjęciach z zapomnianego albumu"

arch. Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości kierowało swoje działania do określonych grup odbiorców:

 • młodzieży, m.in.: prelekcje popularyzatorskie nt. historii obozu koncentracyjnego i jeńców wojennych w Forcie VII (Muzeum Martyrologii Wielkopolan), II Test wiedzy o Poznańskim Czerwcu’56 (online), IV Ogólnoszkolna Konferencja „Rozprawa młodych nad Czerwcem’56” (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956);
 • uczniów: „Namaluj wizytę w muzeum” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z klas 0-3 oraz przedszkolnych (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), „Patriotyczne rękodzieło dla najmłodszych – wirtualna majówka w muzeum” – szablony flagi oraz rozety patriotycznej wraz z instrukcją do wykonania w domu dostępne online (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), „Powstanie wielkopolskie w oczach dzieci i młodzieży” – konkurs plastyczny dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), interaktywna aplikacja edukacyjna Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego „Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej” (Muzeum Uzbrojenia);
 • rodzin, dzieci, młodzieży: „Odkrywcy-Zdobywcy na szlaku powstania wielkopolskiego– gra terenowa online przygotowana w ramach Poznańskich Dni Rodziny (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956);
 • młodzieży, dorosłych, seniorów: VI Noc Fortyfikacji w Schronie Przeciwatomowym dla Władz Miasta Poznania (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956), VIII Dni Twierdzy Poznań w Muzeum Uzbrojenia i Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Forcie VII (Muzeum Martyrologii Wielkopolan), Piknik militarny Poznań 1945 – 75. rocznica zakończenia walk o miasto i okupacji niemieckiej, rocznica bitwy warszawskiej 1920 r.

Wydawnictwo Miejskie Posnania

W 2020 r. Wydawnictwo Miejskie Posnania zorganizowało 153 wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyło 772,2 tys. osób.

Wydawnictwo Miejskie Posnania, realizując plan wydawniczy w zakresie publikacji periodycznych i nieperiodycznych, wydało:

 • 12 numerów miesięcznika „IKS” (z uwagi na odwołanie wydarzeń kulturalnych nastąpiła zmiana charakteru pisma – dotychczasowe relacje zastąpiły materiały publicystyczne);
 • 4 numery kwartalnika „Kronika Miasta Poznania”;
 • 12 numerów miesięcznika „Senioralny Poznań” (9 numerów drukowanych, 3 online);
 • publikacje nieperiodyczne: 11 tytułów książek (w tym 3 także jako e-booki), 1 audiobook, 5 dodruków publikacji, 8 publikacji przygotowanych we współpracy z innymi podmiotami.

Oprócz działalności wydawniczej Wydawnictwo Miejskie Posnania realizowało wiele zadań z zakresu działalności kulturalnej i edukacyjnej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 • realizacja projektu digitalizacyjnego CYRYL – Cyfrowe Repozytorium Lokalne i jego strony internetowej (tworzenie zasobów cyfrowych obiektów ważnych dla dziejów Poznania, m.in. fotografii, dokumentów, map); w 2020 r. z repozytorium skorzystało 85 tys. osób;
 • realizacja projektu „Poznańskie Archiwum Historii Mówionej” i jego strony internetowej (tworzenie zasobów audiowizualnych ważnych dla dziejów Poznania, m.in. relacji świadków wydarzeń historycznych, wspomnień); w 2020 r. z archiwum skorzystało 6,7 tys. osób;
 • prowadzenie portali biuletyn.poznan.pl (Poznański Biuletyn Miejski), który w 2020 r. odwiedziło 142 tys. osób, oraz kulturapoznan.pl, który w 2020 r. odwiedziło 310,8 tys. osób;
 • organizacja wystaw:
  • „Poznań stereo” oraz „Tatry Zimą” w Fotoplastykonie Poznańskim;
  • fotografii artystyczno-reporterskich z Łazarza autorstwa Jana Kurka w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki;
  • pokonkursowej Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową;
  • plenerowej „Janowi Pawłowi II w stulecie jego urodzin”;
  • online („Przebłyski wolności” – pokaz stereofotografii z czasu I wojny światowej; „Misja na Księżyc” – zdjęcia z wypraw na Księżyc; „Poznań na przełomie wieków”– stereofotografie z XIX i XX w.; „Tatry zimą” – zdjęcia archiwalne).
 • organizacja i współorganizacja konkursów i plebiscytów:
  • VI edycji Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową;
  • plebiscytu „IKS-a” oraz portalu „kulturapoznan.pl” na Wydarzenie kulturalne i Człowieka kultury sezonu 2019/2020, w którym oddano 2,5 tys. głosów;
  • II edycji konkursu „Ciąg dalszy nastąpi…” dla twórców i kolektywów twórczych, które z powodu epidemii COVID-19 znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (wspólnie z Miastem);
  • konkursu literackiego „Którędy na Targi Poznańskie?” (wspólnie Grupą MTP);
 • organizacja i współorganizacja imprez:
  • XXIII Dnia Judaizmu;
  • Poznańskich Targów Książki, w których uczestniczyło 30 tys. osób;
 • organizacja warsztatów dla dzieci („Legenda o księciu mnichu i kościele na tumskiej wyspie” oraz „Co za słowa! Nie do wiary, to jest właśnie język gwary” z cyklu „(Nie)znane legendy Poznania”), a także zajęć online w ramach Poznańskich Dni Rodziny oraz zajęć dla dzieci z zespołem Downa „Budujemy Gród”;
 • przygotowanie wycieczek i prelekcji w ramach cyklu „Śladami Kroniki” oraz wycieczki z przewodnikiem „Śladami powstania wielkopolskiego” w ramach akcji „Senioralny Poznań”, a także spotkania dot. Jeżyc w ramach cyklu „Zez Fyrtla” (we współpracy z Poznańskim Centrum Dziedzictwa);
 • organizacja wykładów online z miłośnikami stereofotografii i osobami związanymi z Fotoplastykonem Poznańskim;
 • promocja stacjonarna i online wybranych tytułów (czytanie fragmentów książek i udostępnienie ich w formie ilustrowanych materiałów audio na profilu wydawnictwa na portalu Facebook i kanale YouTube);
 • modernizacja strony internetowej wydawnictwa (wmposnania.pl), rozwijanie kanałów instytucji na Facebooku, Instragramie i YouTube, przygotowywanie anglojęzycznej edycji portalu kulturapoznan.pl.

Poznańskie organizacje pozarządowe

W 2020 r. organizacje pozarządowe funkcjonujące w Poznaniu zorganizowały wiele wydarzeń o charakterze:

 • międzynarodowym: XVII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, 10 lat Enter Music Festival, Spring Break Showcase Festival & Conference 2020, XIII Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna” 2020;
 • ogólnopolskim: Wokół Wieniawskiego – przygotowania do Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego i bieżąca działalność konkursowa, #SpeakingConcerts 2020, Poznań Design Festiwal, Festiwal Literatury dla Dzieci w Poznaniu, Blue Note Poznań Competition 2020, Poznań Art Week 2020, Jazz Top w Blue Note, Muzyka w Dobrym Smaku podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu, Poznański Festiwal Kryminału Granda 2020, Malta Festival Poznań 2020, Short Waves Festival 2020;
 • miejskim: koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem w ramach II edycji projektu Długa Warta Poznania.

Działania adresowane do mieszkańców miasta prowadziły: Republika Sztuki Tłusta Langusta, Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza, Społeczna Pracownia Dokumentu Pix.house.

Działania organizacji pozarządowych kierowane były do wybranych grup odbiorców:

 • dzieci i młodzieży, uczniów i studentów: „Nie boję się muzyki”, „Edukacja i Kultura – dwa Fundamenty rozwoju dzieci i młodzieży”, DANCING fairPlayce POZNAŃ 2020;
 • rodzin z małymi dziećmi: „Sztuka Szuka Malucha”, „Roztańczone Rodziny 2020”;
 • seniorów: „Teatr bez wieku 2020”, „Bliżej kultury, bliżej siebie”, „Senior w kulturze”;
 • wielu grup wiekowych (integracja międzypokoleniowa): „Dzień z Elvisem”, „Łazarska uczta kulturalna”, „Festiwal Dobrego Słowa”, Ogólnopolski Konkurs im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Międzynarodowy Listopad Poetycki;
 • mniejszości narodowych: XIII Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna” 2020, „Ja, mężczyzna” – kontynuacja działań Teatru Biuro Podróży z mniejszością ukraińską w Poznaniu, XIII Spotkania Teatralne „Bliscy Nieznajomi”: Ukraina (razem z Teatrem Polskim), XIII Światowe Spotkania z Kulturą Romską, Międzynarodowy Dzień Romów;
 • osób z niepełnosprawnościami: „Up&Down” – zajęcia taneczne dla dzieci z zespołem Downa, XXI Festiwal Sztuki Naszych Dzieci, „Urodziny prawie wszystkich, czyli piękno różnorodności”, „5 zmysłów X”, „Sięgając, gdzie wzrok nie sięga”, wystawa fotograficzna „Granice barw”;
 • osób z wykluczeniami oraz wszystkich zainteresowanych ich sytuacją: „Safe Place”, „Ludzie swobodni w świetle badań empirycznych” Grupy Teatralnej Wikingowie;
 • środowiska osób LGBT+ i ich sympatyków: Poznańska społeczność LGBT+. Reportaż literacki, „Koleżanki non-fiction”.

 

na badam.poznan.pl więcej o:

Poznański Program dla Kultury
Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu