W trakcie trwania pandemii COVID-19 podejmowane były działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom:

 • stosowanie się do ustanowionych limitów liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
Plakat z limitem liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej

Plakat z limitem liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej

arch. UMP
 • wprowadzenie zaleceń dotyczących regularnej wymiany powietrza w pojazdach poprzez otwieranie wszystkich drzwi na przystankach;
 • regularne sprzątanie i dezynfekcja pojazdów;
 • zapewnienie możliwości dezynfekcji dłoni dla pasażerów – montaż dezynfekatorów w pojazdach;
Dezynfekator w autobusie miejskim

ezynfekator w autobusie miejskim

arch. MPK
 • stosowanie się do wymogu noszenia maseczek w pojazdach, w tym kontrole pracowników Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) ze służbami;
 • wprowadzenie strefy bezpieczeństwa biologicznego dla kierowców;
 • przygotowanie komunikatów (drukowanych i głosowych) informujących o obostrzeniach;
 • bieżące modyfikowanie rozkładów jazdy uwzględniające limity oraz popyt pasażerów, np. kursy bis, odpowiedni dobór taboru;
 • wprowadzenie ułatwień dla pasażerów przy opłacaniu należności za przejazd;
 • wprowadzenie możliwości korzystania z aplikacji mObywatel w Punktach Obsługi Klienta (POK) i Biurach Obsługi Klienta (BOK) ZTM w Poznaniu;
 • wprowadzenie w POK-ach wymogów sanitarnych: wyznaczenie miejsc oczekiwania, udostępnienie płynów dezynfekujących;
 • regularna, codzienna dezynfekcja powierzchni rowerów, ze szczególnym uwzględnieniem chwytów kierownicy, klamek hamulców z manetką zmiany biegów oraz siodełek (działania realizowane były przez operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego).


Pandemia COVID-19 wymusiła podejmowanie szybkich decyzji w zakresie organizacji transportu i dostosowania komunikacji miejskiej do bieżących potrzeb. Nagłe zmniejszenie liczby pasażerów, zamknięcie szkół czy wprowadzenie limitów w liczbie pasażerów powodowało konieczność szybkiej reorganizacji w rozkładach jazdy. Miało to swoje przełożenie na wiele aspektów funkcjonowania transportu w mieście i aglomeracji, w szczególności finansowe – zarówno dla Miasta (zmniejszenie wpływów z biletów), jak i dla operatorów (umniejszona zapłata z powodu dużych ograniczeń w kursowaniu pojazdów), ale także na jakość informacji pasażerskiej oraz zaufanie pasażerów do transportu publicznego.

Duży spadek przychodów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Poznań Sp. z o.o. w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wynika ze zmniejszenia pracy przewozowej. W związku z pandemią COVID-19 ZTM od marca 2020 r. zaczął wprowadzać ograniczenia w rozkładach jazdy zarówno w komunikacji tramwajowej, jak i autobusowej i wprowadził specjalny (umniejszony o ok. 35%) rozkład jazdy dla obu trakcji. Do dużego zmniejszenia zapotrzebowania przewozowego przyczyniły się: zamknięcia szkół i uczelni, zamknięcia placówek kulturalnych, ograniczenia w poruszaniu się mieszkańców miasta, ograniczenia w działalności handlowej, wprowadzenie pracy zdalnej.