Tramwaje w Poznaniu w latach 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Długość tras tramwajowych w granicach administracyjnych gminy (km) 68,9 65,5 69,7 69,1 67,4 62,6
Liczba tramwajów (pociągów) 222 223 230 226 228 228
w tym niskowejściowych/ niskopodłowych 128 129 178 177 179 179
Średnia prędkość (km/h) 20,6 20,7 20,4 20,7 20,5 20,5
Średni wiek tramwaju (lata) 21,5 22,3 18,0 18,7 19,8 20,8
Średnia długość tramwaju (m) 22,4 22,4 24,4 24,5 24,5 24,5
Średnia liczba miejsc stojących w tramwajach 131 131 144 144 145 145
Średnia liczba miejsc siedzących w tramwajach 36 36 38 38 38 38
Źródło danych: ZTM

Autobusy w Poznaniu w latach 2017-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Długość tras autobusowych w granicach administracyjnych gminy (km) 339,1 343,4 348,2 345 346,7 349,3
Liczba autobusów 481 475 524 509 529 525
w tym niskowejściowych/ niskopodłowych 478 472 518 506 526 521
Średni wiek autobusu (lata) 9,9 8,4 8,2 8,5 8,1 8,8
Średnia długość autobusu (m) 14,2 14,5 14,6 14,6 14,5 14,5
Średnia liczba miejsc stojących w autobusach 86 90 87 87 81 81
Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach 35 35 35 34 34 33
Źródło danych: ZTM

Liczba przewiezionych pasażerów w latach 2017–2022

Źródło danych: ZTM

Przystanki w Poznaniu w 2022 r.

Źródło danych: ZTM

Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Poznaniu a liczba mieszkańców (tys.) w latach 2014-2022

Źródło danych: GUS, UMP
Liczba wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Poznaniu w 2022 r. wyniosła 548,22 tys. To o 9,3 tys. więcej niż w roku poprzednim. Na koniec ubiegłego roku w Poznaniu było zarejestrowanych 431,18 tys. samochodów osobowych, o 7000 więcej niż w 2021 r. Na 1000 mieszkańców przypadało 797 samochodów osobowych zarejestrowanych w Poznaniu.

Dowody rejestracyjne i prawa jazdy wydane w Poznaniu w latach 2017-2022 (w tys.)

Źródło danych: UMP

Pojazdy zarejestrowane w Poznaniu wg typu (w tys.)

Źródło danych: UMP

Drogi publiczne i parkingi miejskie w Poznaniu

Łącznie drogi publiczne w Poznaniu w 2022 r. miały długość 1072 km. To o 25 km więcej niż cała rzeka Wisła.

 

Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona o 1531 miejsc oferując łącznie 14 201 miejsc postojowych.

 

Poznań posiada 9 parkingów buforowych, w ramach których dostępne są 1174 strzeżone miejsca postojowe.

 

Od 2021 roku do dyspozycji pozostają również 4 parkingi Park&Ride obejmujące łącznie 337 miejsc postojowych.

Źródło danych: ZDM