W 2023 r. liczba przestępstw stwierdzonych w Poznaniu zmniejszyła się o 2,8%. Większość z nich stanowiły przestępstwa kryminalne (81,2%). Udział przestępstw o charakterze gospodarczym wyniósł 12,5%, a przestępstwa drogowe stanowiły 3,3%. Nastąpił wzrost liczby przestępstw kryminalnych o 3,1% oraz spadek przestępstw gospodarczych o 32,5%.

Według danych GUS-u w Poznaniu w 2023 r. stwierdzono 14,9 tys. przestępstw.

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Poznaniu wyniósł według danych GUS-u 47,9%. W przypadku przestępstw kryminalnych wskaźnik był niższy i ukształtował się na poziomie 39,2%, podczas gdy wykrywalność sprawców przestępstw gospodarczych osiągnęła 85,3%, a drogowych 96,4%.

Policja podjęła 78,1 tys. interwencji na terenie miasta – nieznacznie mniej niż w 2022 r., nałożono 12,1 tys. mandatów karnych (dane Policji).

W 2023 r. według GUS-u odnotowano 7 tys. kolizji, tj. o 5,5% więcej niż przed rokiem. W 537 wypadkach drogowych, rannych zostało 589 osób, a 9 poniosło śmierć. W porównaniu do 2022 r. liczba wypadków spadła o 3,2%, a liczba rannych zmniejszyła się o 6,4%.

Średni czas dojazdu policji do zdarzeń pilnych wyniósł 10 minut 20 sekund, a do zdarzeń zwykłych 43 minuty 45 sekund.

Najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie Poznania w 2023 r. były:

  •  przekraczanie dozwolonej prędkości – 734 zagrożenia;
  • nieprawidłowe parkowanie – 964 zagrożenia;
  • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 618 zagrożeń.

W 2023 r. na terenie Poznania potwierdzono 418 zagrożeń, a wyeliminowano 304 zgłoszone zagrożenia.