Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. W 2023 r. swoją siedzibę posiadały tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum).

W roku akademickim 2022/2023 w mieście studiowało 101,1 tys. osób, w tym ponad 64 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad 69 tys. studentów pobierało naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiowało prawie 32 tys. osób. Blisko 80% studentów to osoby spoza Poznania, a ok. 35% pochodziło spoza województwa wielkopolskiego.

Poznańskie uczelnie oferowały ok. 300 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA).

Największą liczbę studentów gromadziły profile: biznesu i administracji, medyczne, językowe, społeczne, pedagogiczne, inżynieryjno-techniczne oraz technologii teleinformacyjnych.

Uczelnie poznańskie dokonywały zmian w ofercie kształcenia otwierając nowe specjalności i kierunki nauczania. Prowadzonych było ok. 80 kierunków w językach obcych.

W 2023 r. uruchomione zostały m.in. takie nowe kierunki, jak:

 • Archeometria, Chemia medyczna z projektowaniem leków, Geoslawistyka, Informatyka kwantowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
 • Protetyka słuchu (Uniwersytet Medyczny);
 • Master in International Business (Uniwersytet Ekonomiczny);
 • Energetyka jądrowa, Mechatronika (Politechnika Poznańska);
 • Inżynieria hydrotechniczna (Uniwersytet Przyrodniczy).

Największą uczelnią był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), w którym kształciło się blisko 30% poznańskich studentów. Poznańscy studenci mieli do dyspozycji 35 domów studenckich, w których przebywać mogło ponad 9,5 tys. osób.

Szkoły wyższe prowadziły nauczanie także w filiach i oddziałach zamiejscowych, gdzie kształciło się około 16 tys. osób.

Poznańskie uczelnie należały do największych pracodawców w regionie zatrudniając ponad 8 tys. nauczycieli akademickich, z których 0,9 tys. posiadało tytuł profesora.

Na poznańskich uczelniach uczyły się osoby z ok. 120 krajów świata. Studiowały one głównie na UAM-ie, Uniwersytecie WSB Merito, Uniwersytecie Medycznym oraz Politechnice Poznańskiej. W roku akademickim 2023/2024 w Poznaniu na pełnych programach studiów kształci się 6,6 tys. studentów z zagranicy, w tym najwięcej z: Ukrainy (2,5 tys.), Białorusi (1,3 tys.), Turcji (0,3 tys.), Tajwanu i Chin (po 0,2 tys.), Nigerii, Azerbejdżanu i Indii (po ok. 150 osób).

Ponad 1,2 tys. osób z zagranicy studiowało w ramach okresowych wymian typu „Erasmus+”, najwięcej z Turcji (240 osób) Hiszpanii (230 osób), Kazachstanu i Francji (po ok. 90 osób).

Ok. 1,2 tys. poznańskich studentów odbywało część nauki na uczelniach zagranicznych w ramach czasowej wymiany, głównie w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i we Włoszech.

Poznańskie szkoły wyższe w 2022 r. (najnowsze dostępne dane) ukończyło 24,5 tys. absolwentów z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, w tym 72% pobierało naukę w szkołach publicznych, a ponad 63% kończyło studia stacjonarne.

Studia podyplomowe ukończyło około 7,5 tys. osób, około 2,1 tys. osób kontynuowało naukę na studiach doktoranckich.

Pozycję Poznania jako silnego ośrodka akademickiego potwierdzają coroczne rankingi, nagrody oraz przyznane akredytacje. Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2022”:

 • UAM był 4. najlepszą uczelnią w Polsce, 3. wśród uniwersytetów akademickich;
 • Uniwersytet Przyrodniczy – zajął 2. miejsce w kategorii uczelni rolniczych;
 • Uniwersytet Ekonomiczny – zajął 3. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych;
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny z siedzibą w Warszawie (posiadający wydział zamiejscowy w Poznaniu) – zajął 2. miejsce w kategorii szkół niepublicznych nauczających na poziomie magisterskim.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał od Europejskiej Fundacji Rozwoju Zarządzania międzynarodowy certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT). Uczelnia tym samym znalazła się w elitarnym gronie 63 szkół wyższych z całego świata mających znaczący wpływ na swoje otoczenie społeczno-gospodarcze oraz kreujących wartości społecznej odpowiedzialności.

Wyższa Szkoła Bankowa uzyskała status uniwersytetu, nowa nazwa istniejącej od blisko 30 lat szkoły wyższej to: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.

Poznańskie szkoły wyższe kontynuowały inwestycje w bazę dydaktyczno-naukową:

 • Politechnika Poznańska rozpoczęła budowę nowego rektoratu na terenie Kampusu „Warta”; pięciokondygnacyjny budynek będzie miał 6 tys. m2 powierzchni użytkowej z głównym wejściem przy ul. J. Rychlewskiego;
 • Uniwersytet Medyczny zakończył budowę Collegium Pharmaceuticum przy ul. Rokietnickiej, nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego; trzy połączone ze sobą budynki mają 16 tys. m2 powierzchni; dwa pierwsze budynki oddano do użytku w 2021 r.;
 • Uniwersytet Medyczny kontynuował także budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Marcelińską i Przybyszewskiego; zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 r., jednak poszczególne moduły będą oddawane etapami – dwa pierwsze moduły nowego szpitala otwarto w kwietniu 2024 r.;
 • UAM zakończył budowę Domu Studenckiego „Meteor” na Kampusie Morasko, z 400 miejscami noclegowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 11,4 tys. m2 i kubaturze 50.1 tys. m3; w ramach Wydziału Prawa i Administracji zakończono przebudowę powojskowego „Koszarowca” przy al. Niepodległości na obiekt naukowo-badawczy oraz na siedzibę Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej;
 • Uniwersytet Przyrodniczy oddał do użytku kliniczne Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt; jest to nowoczesna siedziba Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach o łącznej powierzchni 1,9 tys. m2 i kubaturze 9 tys. m3; prowadzone były także prace projektowe Infocentrum przy Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego.