Dane z Poznania - Luty 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według luty 2020 styczeń 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1120 1352
Małżeństwa 72 54
małżeństwa cywilne 59 49
małżeństwa konkordatowe 13 5
Śluby poza lokalem USC 1 0
Zgony 637 692
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Maja 23
Zofia 23
Hanna 23
Julia 21
Pola 17
Zofia 41
Maria 25
Hanna 24
Zuzanna 21
Julia 21
Najczęściej nadawane imiona męskie Franciszek 29
Jan 27
Antoni 24
Stanisław 23
Wojciech 20
Stanisław 29
Jan 29
Aleksander 28
Mikołaj 24
Franciszek 24
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 35 48
Przybyłe koty do schroniska 14 24
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 43 16
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 39 53
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 103 144
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 132 168
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4211 4000
liczba osób pobierających zasiłek 908 908
liczba osób do 25 roku życia 295 268
liczba osób powyżej 50 roku życia 1226 1180
Stopa bezrobocia 1,2 1,1
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 014,08 b/d
Mieszkania oddane do użytkowania 726 b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 28 25
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 18
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 106 105
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 80 83
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 203 222
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 53 60
liczba przyjętych depozytów 28 35
liczba wydanych depozytów 8 13
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 142 138 138 966
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 195 49
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 79 15
Liczba wystawionych mandatów 125 17
Liczba pouczeń 13 0
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 199 76
Liczba wyjazdów OSP do akcji 11 8
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 18 10
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 14 6
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 12 7
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania awarie techniczne 215 182
ochrona środowiska i gospodarka odpadami 869 961
pozostałe naruszenia 329 327
zagrożenia pożarowe 5 3
zagrożenia w ruchu drogowym 5 318 6 138
zagrożenia życia i zdrowia 403 405
zakłócenia porządku 301 283
zwierzęta 440 405
 

Kultura i turystyka

według luty 2020 styczeń 2020
Teatr Animacji Liczba widzów 5 060 4 105
Liczba wydarzeń 43 29
Teatr Polski Liczba widzów 2 023 2 326
Liczba spektakli 22 28
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d 362
Liczba wydarzeń b/d 7
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 449 427
Liczba uczestników 19 309 24 191
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 45 41
Liczba uczestników 7 132 6 908
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 22 9
Liczba uczestników 1 156 391
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 6 208 3 293
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 2 601 581
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 26 5
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 121 243
Liczba wydarzeń 3 3
Liczba zwiedzających 2 703 1 850
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń b/d 13 108
Liczba wydarzeń b/d 172
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 3 981 5 322
Liczba wydarzeń 18 4
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 143 117 163 004
na zewnątrz 129 058 149 643
na miejscu 14 059 13 361
Liczba uczestników wydarzeń 4 050 3 779
Liczba wydarzeń 201 267
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 205 125
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4 3
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 25 832 20 121
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 5 672 3 489
 

Kanały komunikacji z UMP

według luty 2020 styczeń 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 295 749 316 072
Liczba wizyt na stronie 761 502 845 477
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 57 295 58 809
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 678 839
Liczba wydanych Kart Seniora 748 856
Liczba klientów 3 892 5 237
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 4 579 4 782
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 2 529 2 656