fbpx

Dane z Poznania - Luty 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według luty 2020 styczeń 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1120 1352
Małżeństwa 72 54
małżeństwa cywilne 59 49
małżeństwa konkordatowe 13 5
Śluby poza lokalem USC 1 0
Zgony 637 692
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Maja 23
Zofia 23
Hanna 23
Julia 21
Pola 17
Zofia 41
Maria 25
Hanna 24
Zuzanna 21
Julia 21
Najczęściej nadawane imiona męskie Franciszek 29
Jan 27
Antoni 24
Stanisław 23
Wojciech 20
Stanisław 29
Jan 29
Aleksander 28
Mikołaj 24
Franciszek 24
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 35 48
Przybyłe koty do schroniska 14 24
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 43 16
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 39 53
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 103 144
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 132 168
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4211 4000
liczba osób pobierających zasiłek 908 908
liczba osób do 25 roku życia 295 268
liczba osób powyżej 50 roku życia 1226 1180
Stopa bezrobocia 1,2 1,1
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw b/d b/d
Mieszkania oddane do użytkowania b/d b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego b/d 25
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego b/d b/d
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy b/d 105
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy b/d 83
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych b/d 222
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 53 60
liczba przyjętych depozytów 28 35
liczba wydanych depozytów 8 13
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów b/d b/d
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 195 49
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 79 15
Liczba wystawionych mandatów 125 17
Liczba pouczeń 13 0
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 199 76
Liczba wyjazdów OSP do akcji 11 8
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 18 10
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 14 6
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 12 7
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania awarie techniczne b/d 182
ochrona środowiska i gospodarka odpadami b/d 961
pozostałe naruszenia b/d 327
zagrożenia pożarowe b/d 3
zagrożenia w ruchu drogowym b/d 6138
zagrożenia życia i zdrowia b/d 405
zakłócenia porządku b/d 283
zwierzęta b/d 405
 

Kultura i turystyka

według luty 2020 styczeń 2020
Teatr Animacji Liczba widzów 5060 4105
Liczba wydarzeń 43 29
Teatr Polski Liczba widzów 2023 2326
Liczba spektakli 22 28
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d 362
Liczba wydarzeń b/d 7
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 499 427
Liczba uczestników 19309 24 191
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 45 41
Liczba uczestników 7132 6 908
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 22 9
Liczba uczestników 1156 391
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 6208 3 293
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 2601 3 555
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 26 581
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 121 243
Liczba wydarzeń 3 3
Liczba zwiedzających 2703 1 850
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń b/d 13108
Liczba wydarzeń b/d 172
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 3981 5322
Liczba wydarzeń 18 4
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 143117 163004
na zewnątrz 129058 149643
na miejscu 14059 13361
Liczba uczestników wydarzeń 4050 3779
Liczba wydarzeń 201 267
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 205 125
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4 3
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 25832 20121
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 5672 3489
 

Kanały komunikacji z UMP

według luty 2020 styczeń 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony b/d b/d
Liczba wizyt na stronie b/d b/d
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 57295 58809
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 678 839
Liczba wydanych Kart Seniora 748 856
Liczba klientów 3892 5237
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 4579 4782
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 2529 2656