Długość sieci transportowej transportu publicznego wynosiła:

  •  sieć autobusowa: 356,0 km;
  • sieć tramwajowa: 72,7 km.

W 2023 r. 36% podróży miejskich realizowanych było przez transport publiczny.

W Poznaniu funkcjonowało 20 linii tramwajowych i 68 linii autobusowych transportu publicznego. Mieszkańcy Poznania mogli również korzystać z autobusowych linii gminnych funkcjonujących na terenie Poznania. Tabor miejski liczył 229 składów tramwajowych i 346 autobusów. Wszystkie przystanki tramwajowe dostosowane były do pojazdów niskopodłogowych, a po ulicach Poznania jeździło 79% niskopodłogowych tramwajów i 100% niskopodłogowych autobusów. Ponad 70% przystanków wyposażonych było we wiaty. Przybyło 29 tablic informacji pasażerskiej, zwiększając ich liczbę do 245 sztuk. Współczynnik punktualności tramwajów wynosił 93%, a autobusów 92%.

Z eksploatacji wycofano 33 najstarsze autobusy, spełniające najniższe normy emisji spalin.

Wprowadzono do eksploatacji 25 niskopodłogowych autobusów elektrycznych zasilanych wodorem marki Solaris Urbino 12 Hydrogen.

autobus wodorwy

 

Do floty poznańskiego przewoźnika dołączyło też 20 przegubowych autobusów Mercedes-Benz Conecto G z napędem konwencjonalnym spełniających normę emisji spalin EURO 6. Udział autobusów zeroemisyjnych na koniec 2023 r. wyniósł 24%

W trakcie realizacji były naprawy główne tramwajów Siemens Combino – pilotażowo na dachu jednego pojazdu zamontowano panele fotowoltaiczne.

Ważniejsze inwestycje prowadzone w 2023 r. obejmowały m.in. takie projekty, jak:

  • „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”;
  • „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”;
  • „Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego” – w 2023 r. prowadzono prace polegające m.in. na przebudowie tras tramwajowych w ul. Fredry i ul. Mielżyńskiego, przebudowano torowisko tramwajowe w ul. Głogowskiej (od Hetmańskiej do Dalekiej), przejazd tramwajowy na skrzyżowaniu Hetmańska/Dmowskiego, a także węzeł rozjazdowy pętli na pl. Wielkopolskim, wymieniono zwrotnice oraz układ torowy węzła rozjazdowego Kórnicka od strony os. Lecha, zmodernizowano estakadę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) nad doliną Bogdanki, przebudowano torowisko pomiędzy przystankami Szymanowskiego i pętlą Sobieskiego, a także przystanki autobusowe: Dziedzicka, Robocza, Prząśniczki i Gospodarska;
  • „Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju”;
  • „Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku”;
  • „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”.

Zbudowano także nowoczesną halę warsztatową w zajezdni przy ul. Warszawskiej, przystosowaną do obsługi autobusów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów zeroemisyjnych (wodorowych i bateryjnych).

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. (MPK) prowadziło przewóz osób kolejką wąskotorową Maltanka. Od wiosny do jesieni w weekendy i święta uruchamiano także linie turystyczne: tramwajowe linie nr 0, 20 i H oraz autobusowe linie nr 100 i 102.

W ramach rozwoju sieci transportowej od września 2023 r. uruchomiono nowe linie minibusowe nr 416, 122 i 123.

Minibus 

minibus

Źródło: UMP (fot. MPK)

Dla poprawy płynności ruchu komunikacji miejskiej zmodyfikowano sterowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Święty Marcin/Niepodległości/Towarowa, Grunwaldzka/Ostroroga, Jana Pawła II/Kórnicka, na rondzie Starołęka, wzdłuż trasy tramwajowej Wilczak–Błażeja. Dodatkowo wyznaczono buspasy w ciągu al. Niepodległości (na odcinku od ul. Libelta do przystanku Zamek). W 2023 r., łączna długość buspasów wynosiła 23 km.

W Poznaniu działało 309 punktów sprzedaży biletów, 131 biletomatów w przestrzeni publicznej oraz 608 w pojazdach transportu publicznego. Na koniec 2023 r. liczba wydanych kart PEKA będących nośnikiem opłat za przejazdy wyniosła 976,0 tys.

W 2023 r. kompleksowo zmodernizowano System PEKA przechodząc na system opierający się na koncie użytkownika. Udostępniono bezpłatną mobilną Aplikację PEKA, w której m.in. można było kupić i natychmiast okazać bilet okresowy bez konieczności posiadania plastikowej karty PEKA. Modernizacja zwiększyła także możliwości zdalnego załatwienia spraw związanych z biletami, a także rejestracji w systemie PEKA online, bez konieczności osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Ponadto posiadając tzw. „profil zaufany” można było skorzystać z autoryzacji przez login.gov.pl. Nowym rozwiązaniem była również integracja systemów PEKA i ID Poznań, która umożliwiała skorzystanie ze zniżki metropolitalnej przy zakupie biletów okresowych. Aplikację można było pobrać na smartfony z systemami Android oraz iOS.

Aplikacja PEKA

aplikacja peka fot. ZDM

Źródło: UMP (fot. ZDM)

Zmodernizowany system PEKA otrzymał nagrodę w kategorii „Transport” podczas branżowych targów Smart City Expo Poland 2023 w Łodzi.

Podział stref biletowych oraz cennik opłat w ciągu całego roku nie uległ zmianie. Nadal funkcjonował zniżkowy Bilet Metropolitalny dla osób, które mieszkały i rozliczały podatek dochodowy w Poznaniu lub w jednej z 19 jednostek samorządu terytorialnego objętych transportowym porozumieniem międzygminnym. W 2023 r. ze zniżki wynikającej z tego uprawnienia skorzystano 204,1 tys. razy. Pasażerowie posiadający na karcie PEKA bilet sieciowy strefy „A” mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów kolejowych w granicach Poznania.

W 2023 r. w pojazdach MPK kontynuowano montaż terminali do sprzedaży biletów za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych. Uruchomiono System OPS (Open Payment System) umożliwiający podróżującym zakup jednorazowego biletu czasowego lub 24-godzinnego przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub smartfonu posiadającego tego typu funkcjonalność.

We wszystkich tramwajach zostały już zamontowane terminale, które umożliwiają zakup jednorazowych biletów czasowych

płatność kartą w tramwajach

Źródło: UMP