Dane z Poznania - Maj 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według maj 2021 kwiecień 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 5 763 1 187
Małżeństwa 383 78
Małżeństwa cywilne 288 48
Małżeństwa konkordatowe 94 30
Śluby poza lokalem USC 14 1
Zgony 4 788 1 148
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Maja 27 Zofia 26 Zuzanna 23 Maria 23 Helena 21 Lena 20 Zofia 34 Julia 18 Maja 18 Oliwia 16 Hanna 15 Laura 14
Najczęściej nadawane imiona męskie Ignacy 27 Aleksander 24 Stanisław 24 Jan 22 Leon 21 Jakub 20 Stanisław 37 Antoni 28 Leon 23 Jan 23 Mikołaj 22 Aleksander 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 19
Przybyłe koty do schroniska 17
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 15
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 31
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 94
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 123
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7 635
Liczba osób pobierających zasiłek 1 235
Liczba osób do 25 roku życia 537
Liczba osób powyżej 50 roku życia 2 046
Stopa bezrobocia 2,1
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
Mieszkania oddane do użytkowania
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 18
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 12
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 91
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 52
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 173
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 33 34
Liczba przyjętych depozytów 10 18
Liczba wydanych depozytów 4 4
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 12 686
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 209 0
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 36 0
Liczba wystawionych mandatów 136 0
Liczba pouczeń 22 0
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 62 59
Liczba wyjazdów OSP do akcji 5 6
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 19 9
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 7 0
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 24 8
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 118 159
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 428 613
Pozostałe naruszenia 390 361
Zagrożenia pożarowe 2 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 724 2 922
Zagrożenia życia i zdrowia 289 286
Zakłócenia porządku 403 346
Zwierzęta 1 091 810

Ruch rowerowy

maj 2021 kwiecień 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne
Liczba wypożyczeń
Wypożyczenia 3G (na stacjach)
Wypożyczenia 4G (na stacjach)
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach)
Wypożyczenia rowerków dziecięcych
Wypożyczenia rowerów z fotelikami
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 22 995
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 18 161
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 27 440
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 14 467
 

Kultura i turystyka

 
według  maj 2021  kwiecień 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 2 516 0
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 49 14
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4 1
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 108891 1 753
na zewnątrz 108400 1 752
na miejscu 491 1
Liczba uczestników wydarzeń 3314 7749
Liczba wydarzeń 10 11
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 0
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według maj 2021 kwiecień 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony
Liczba wizyt na stronie
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 66 027 66 951
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 4 376 15 170
Liczba wydanych Kart Seniora 75 61
Liczba klientów 2 757 2 786
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 11 005 11 137
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5 646 5 236