Dane z Poznania - Październik 2019 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według październik 2019 wrzesień 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1338 1242
chłopcy 516 677
dziewczynki 407 579
Małżeństwa 162 329
małżeństwa cywilne 79 177
małżeństwa konkordatowe 83 b/d
Śluby poza lokalem USC 3 20
Zgony 592 591
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zuzanna 23
Julia 23
Antonina 22
Zofia 22
Amelia 19
Zofia 25
Julia 23
Antonina 21
Zuzanna 20
Amelia 19
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 38
Aleksander 34
Jakub 25
Wojciech 25
Antoni 24
Jan 31
Aleksander 31
Antoni 31
Stanisław 29
Franciszek 27
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 43 55
Przybyłe koty do schroniska 45 63
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 21 24
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 33 27
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 146 148
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 236 254
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 3799 3 921
liczba osób pobierających zasiłek 791 797
liczba osób do 25 roku życia 255 258
liczba osób powyżej 50 roku życia 1127 1185
Stopa bezrobocia 1,10% 1,10%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 605,07zł 5 533,20zł
Mieszkania oddane do użytkowania 160 469
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 25
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 24 24
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 99 89
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 70 53
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 248 247
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 55 b/d
liczba przyjętych depozytów 28 b/d
liczba wydanych depozytów 12 b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów b/d b/d
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według październik 2019 wrzesień 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Półwiejska
Kórnicka
Rondo Rataje
Kórnicka
Półwiejska
Rondo Rataje
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Dworzec Autobusowy
Węgorka
Połabska Pętla
Dworzec Autobusowy
Aleje Solidarności
Rynek Jeżycki
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Kurpińskiego
Jasna Rola
Rynek Łazarski
os. Sobieskiego
Dmowskiego/Stablewskiego
Rynek Łazarski
Liczba wypożyczeń 79 710 97 886
wypożyczenia 3G (na stacjach) 70 013 80 375
wypożyczenia 4G (na stacjach) 3403 6692
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 202 275
wypożyczenia rowerków dziecięcych 68 64
wypożyczenia rowerów z fotelikami 1401 1879
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 4623 8601
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 27 637 30 662
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 16 517 15 674
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według październik 2019 wrzesień 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 5131 1037
Liczba wydarzeń 35 11
Teatr Polski Liczba widzów 3155 3026
Liczba spektakli 38 25
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 497 106
Liczba wydarzeń 6 2
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 427 439
Liczba uczestników 17 246 16 491
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7 065 5 193
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1 603 675
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 21 18
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 230 55
Liczba wydarzeń 3 2
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 130 35
Liczba wydarzeń 4 1
Liczba zwiedzających b/d 2081
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 12 389 6168
Liczba wydarzeń 210 133
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 4819 3972
Liczba wydarzeń 21 29
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 163 184 148 907
na zewnątrz 145 155 135 040
na miejscu 18 029 13 867
Liczba uczestników wydarzeń 5818 3657
Liczba wydarzeń 257 110
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji b/d 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych b/d 175
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych b/d 5
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 19 603 14 550
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 20 654 31 069
 

Kanały komunikacji z UMP

według październik 2019 wrzesień 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 260 123 232 215
Liczba wizyt na stronie 653 061 592 365
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 65 341 56 164
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 6799 17 435
Liczba wydanych Kart Seniora 821 728
Liczba klientów 6672 8851
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 21 694 b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 1918 b/d