Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Biblioteki publiczne (Dane za lata 2016 i 2017)       
Liczba bibliotek i filii 41 41 100
Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4
Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3
Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 556 130 1 618 744 104
Wypożyczenia na 1000 mieszkańców 2 889 3 005,3 104
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników 161 162 100,6
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników 155 156 100,6
Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku 18 20 111,1
Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku 7 10 142,9
Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących 1 1 100
Muzea publiczne      
Liczba muzeów 20 20 100
Liczba zwiedzających  367 650 403 731 109,8
Publiczne teatry i instytucje muzyczne (Dane za lata 2016 i 2017)      
Liczba instytucji artystycznych 10 12 120
Liczba miejsc na widowni stałej  3 429 4 293 125,2
Liczba przedstawień i koncertów 3 041 3 426 112,7
Liczba widzów i słuchaczy  549 878 569 583 103,6
Kina stałe      
Liczba kin stałych 11 11 100
Liczba miejsc na widowni  17 790 17 280 97,1
Liczba seansów  116 808 131 633 102,7
Liczba widzów  3 131 570 3 558 291 113,6
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice      
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 28 28 100
Liczba imprez 4 325 3 762 86,7
Liczba uczestników imprez 521 024 424 990 81,6
Liczba uczestników imprez na 1000 mieszkańców 966 790 81,8
Liczba grup artystycznych 101 86 85,1
Liczba kół / klubów / sekcji 351 341 97,2
Imprezy sportowe      
Liczba imprez sportowych ogółem, z tego: 510 b.d. x
międzynarodowych 22 28 127,3
Turystyka      
Liczba miejsc noclegowych, w tym: 9 379  9 410  100,3
w hotelach 6 986  7 089 101,4
Noclegi udzielone ogółem, w tym: 1 437 617  1 484 056 103,2
turystom zagranicznym 388 350 391 402 100,8
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: 878 064 916 458 104,4
turyści zagraniczni 206 146  208 499 101,1

Źródło: UMP, GUS