Urząd Miasta Poznania jest partnerem towarzyszącym w projekcie CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development prowadzonym przez europejskie ośrodki specjalizujące się w tematyce zarządzania organizacjami w sektorze kultury.


Projekt wspiera innowacyjną współpracę między uniwersytetami i rynkiem pracy w obszarze kultury w Europie. Tematem są relacje organizacji kulturalnych z publicznością. W skład międzynarodowego zespołu weszło 54 badaczy, nauczycieli akademickich oraz szkoleniowców reprezentujących uniwersytety oraz organizacje eksperckie w 5 krajach UE: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii i Polski. W ramach współpracy zaprojektują oni m.in. program dydaktyczno-szkoleniowy w zakresie rozwoju publiczności. Zorganizowane zostaną kursy akademickie, cykle szkoleniowe dla praktyków, szkoły letnie oraz międzynarodowe konferencje.


Biblioteka Raczyńskich


Biblioteka Raczyńskich w 2018 r. we współpracy z biblioteką w Brnie zorganizowała Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu. W ramach wydarzenia zorganizowano: spektakle, wystawy oraz wspólne dwujęzycznie czytanie.


Galeria Miejska Arsenał


Galeria Miejska Arsenał w zakresie współpracy międzynarodowej przygotowała następujące projekty:

  • działania w przestrzeni publicznej (warsztaty, wystawy) we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej,
  • wykład i warsztaty przeprowadzone przez brytyjską artystkę we współpracy z The British Council,
  • prezentację wideo z Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z DISTRICT Berlin.

 

Muzeum Archeologiczne


Muzeum Archeologiczne w 2018 r. realizowało międzynarodowy projekt „Audio Description over the borders”. W projekcie wzięli udział eksperci z 7 krajów (Polski, Białorusi, Czech, Gruzji, Mołdawii Słowacji, Ukrainy) zajmujący się audiodeskrypcją. Projekt miał na celu ich integrację, wymianę dobrych praktyk i stworzenie formatu współpracy w zakresie audiodeskrypcji na kolejne lata. W ramach projektu została przygotowana audiodeskrypcja do 3 muzeów: Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Muzeum w Starej Lubowli i w Muzeum Historycznym – Arsenale we Lwowie. W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu objęła ona wystawę „Tu powstała Polska”.

 

Poznański Chór Chłopięcy


Poznański Chór Chłopięcy w 2018 r. występował na zagranicznych scenach. We współpracy z Shanghai Cultural Agency zrealizował 13 koncertów w Chinach. Celem koncertów była promocja polskiej i europejskiej muzyki dawnej oraz współczesnej, jak również integracja kulturalna z lokalnymi chóralnymi zespołami dziecięcymi. Natomiast we współpracy z Association ARTS ET LUMIERES EN ALSACE Poznański Chór Chłopięcy wystąpił, podczas Festiwalu Bożonarodzeniowego „Les Noelies” we Francji.


Teatr Animacji


Teatr Animacji we współpracy z Teatrem Lalek w Tampere wziął udział w międzynarodowym festiwalu lalek w Finlandii oraz we współpracy z Theater des Lachens i Das Weitere Theater wystąpił w plenerowym spektaklu „La Luna” w Niemczech.


Teatr Muzyczny


W 2018 r. Teatr Muzyczny we współpracy z Takasaki Foundation zorganizował koncert japońskiego chóru Takasaki Chorus Group i Chóru Kameralnego UAM w Auli Nova akademii Muzycznej.


Teatr Ósmego Dnia


W 2018 r. Teatr Ósmego Dnia wystąpił ze swymi spektaklami we Włoszech (Festival di Teatro all’Aperto) oraz Wielkiej Brytanii (Global Streets and Theater Ósmego Dnia – Cast in Doncaster).


Wielkopolskie Muzeum Niepodległości


W związku z budową nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości podjęło współpracę z historycznymi muzeami w Berlinie, Budapeszcie i Wiedniu. W ramach współpracy zorganizowano wyjazdy studyjne, które miały na celu zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami zastosowanymi przy tworzeniu ekspozycji muzealnych, odpowiadających potrzebom współczesnego turysty.

Ponadto 2018 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości we współpracy z miastem Brno zorganizowało Dni Kultury Polskiej w Brnie. Podczas imprezy zaprezentowana została wystawa ukazująca tematykę Powstania Wielkopolskiego.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości podjęło współpracę także z Główną Kwaterą Wojsk USA w Europie. Od 2017 r. corocznie grupy oficerów armii amerykańskiej, stacjonujących w Polsce zwiedzają Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII.


Wydawnictwo Miejskie Posnania


W ramach współpracy międzynarodowej Wydawnictwa Miejskiego Posnania z Fundacją Konrada Adenauera (przedstawicielstwo w Polsce) powstała polsko-niemiecka publikacja popularnonaukowa pod red. Jacka Kubiaka, poświęcona deportacjom II wojny światowej. Książka jest częścią projektu „Wypędzeni Wielkopolanie 1939”. Będzie dystrybuowana w Polsce i Niemczech.

Wydawnictwo Miejskie Posnania zorganizowało także stoisko miasta partnerskiego Brna na Poznańskich Targach Książki PEGAZIK 2018.