W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji.

W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. Jednak z powodu problemów z wyborem wykonawców robót oraz uwarunkowań administracyjnych i prawnych, spowodowanych pandemią COVID-19, a także wydłużających się konsultacji społecznych i protestów lokalnych wobec niektórych projektów inwestycyjnych, realizacja części inwestycji została przesunięta na lata następne. Realizowane inwestycje wpłynęły pozytywnie na jakość życia mieszkańców, w tym w szczególności na polepszenie: dostępu do opieki medycznej, jakości edukacji, warunków życia rodzin i dostępu do opieki społecznej, jakości środowiska oraz ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznej, dostępu do usług sportu i rekreacji, kultury, turystycznych, jakości przestrzeni miejskich, dostępności transportowej, bezpieczeństwa ludzi i mienia, dostępności mieszkań, jak również jakości i zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz sieci ciepłowniczej.

Prezentowane inwestycje zostały pogrupowane tematycznie ze względu na planowany efekt dla mieszkańców. Kryterium wyboru danej inwestycji stanowił przewidywany całkowity koszt inwestycji.

Poprawa dostępu do opieki medycznej

Mapka przedstawiająca kluczowe inwestycje w zakresie dostępu do opieki medycznejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje w zakresie dostępu do opieki medycznejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje w zakresie dostępu do opieki medycznejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje w zakresie dostępu do opieki medycznej

Poprawa jakości edukacji

Mapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości edukacjiMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości edukacjiMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości edukacjiMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości edukacjiMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości edukacjiMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości edukacji

Poprawa warunków życia rodzin i dostępu do opieki społecznej

Mapka przedstawia kluczowe inwestycje w zakresie poprawy warunków życia rodzin i dostępu do opieki społecznejMapka przedstawia kluczowe inwestycje w zakresie poprawy warunków życia rodzin i dostępu do opieki społecznejMapka przedstawia kluczowe inwestycje w zakresie poprawy warunków życia rodzin i dostępu do opieki społecznejMapka przedstawia kluczowe inwestycje w zakresie poprawy warunków życia rodzin i dostępu do opieki społecznejMapka przedstawia kluczowe inwestycje w zakresie poprawy warunków życia rodzin i dostępu do opieki społecznejMapka przedstawia kluczowe inwestycje w zakresie poprawy warunków życia rodzin i dostępu do opieki społecznej

Poprawa jakości środowiska oraz ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznej

Mapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska oraz ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska oraz ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska oraz ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska oraz ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska oraz ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości środowiska oraz ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznej

Poprawa dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych

Mapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług sportowo-rekreacyjnychMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług sportowo-rekreacyjnychMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług sportowo-rekreacyjnychMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług sportowo-rekreacyjnychMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług sportowo-rekreacyjnychMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych

Poprawa dostępu do usług kultury

Mapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług kulturyMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług kulturyMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług kulturyMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług kulturyMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług kulturyMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług kultury

Poprawa dostępu do usług turystycznych

Mapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług turystycznychMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług turystycznychMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług turystycznychMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępu do usług turystycznych

Poprawa jakości przestrzeni miejskich

Mapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości przestrzeni miejskichMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości przestrzeni miejskichMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości przestrzeni miejskichMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy jakości przestrzeni miejskich

Poprawa dostępności transportowej

Mapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępności transportowejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępności transportowejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępności transportowejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępności transportowejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępności transportowejMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie poprawy dostępności transportowej

Poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia

bezpieczenstwo 00bezpieczenstwo10 bezpieczenstwo01bezpieczenstwo11

Poprawa dostępności mieszkań

Mapka przedstawiająca inwestycje w zakresie mieszkalnictwa komunalnego i społeczno-czynszowegoMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie mieszkalnictwa komunalnego i społeczno-czynszowegoMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie mieszkalnictwa komunalnego i społeczno-czynszowegoMapka przedstawiająca inwestycje w zakresie mieszkalnictwa komunalnego i społeczno-czynszowego

Poprawa jakości i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Mapka przedstawiająca kluczowe inwestycje poprawiające jakości i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje poprawiające jakości i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje poprawiające jakości i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje poprawiające jakości i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje poprawiające jakości i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje poprawiające jakości i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa sieci ciepłowniczej

Mapka przedstawiająca kluczowe inwestycje w zakresie poprawy jakości i zwiększenie bezpieczeństwa sieci ciepłowniczejMapka przedstawiająca kluczowe inwestycje w zakresie poprawy jakości i zwiększenie bezpieczeństwa sieci ciepłowniczej