W 2021 r. zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze.

W 2021 r. kontynuowano realizację, w ramach projektu „Poznań Viva Senior”, bezpłatnych usług dla osób starszych obejmujących:

 • Kartę Seniora – Poznańską Złotą Kartę, która ułatwia dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz firmy prywatne (łącznie 158 partnerów); adresatami projektu są osoby, które ukończyły 60. rok życia; w 2021 r. wydano 1,5 tys. kart, a łącznie, od początku jej funkcjonowania – 32,4 tys. kart;
Poznańska Złota Karta

Grafika Poznanskiej Złotej Karty 60 plus. Żółty napis na brązowym tle Poznańska Złota Karta 60 plus

arch. Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • „Złotą rączkę dla seniora”, czyli bezpłatną pomoc przy drobnych, domowych usterkach (np. wymianie żarówki, klamki, wbiciu gwoździ, naprawie cieknącego kranu, spłuczki); pomoc adresowana jest do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych mieszkanek i mieszkańców Poznania w wieku 65+; w 2021 r. wykonano 2,8 tys. usług;
 • „Taksówkę dla seniora”, obejmującą bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się transportem publicznym; projekt adresowany jest do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych osób w wieku 70-79 lat z widoczną niepełnosprawnością oraz osób w wieku 80+ mieszkających w Poznaniu; usługa ta ma na celu ułatwienie osobistych kontaktów z urzędami i specjalistycznymi placówkami medycznymi oraz umożliwienie odwiedzin miejsca pochówku bliskich; w 2021 r. wykonano 10,6 tys. kursów;
 • „Mobilną pielęgnację paznokci u stóp seniorów”, obejmującą pielęgnację paznokci stóp samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale chorych osób w wieku 75+; w 2021 r. wykonano 4,1 tys. usług;
 • „Poznańskie pudełko życia”, zawierające informacje mogące ułatwić służbom medycznym dostęp do najważniejszej wiedzy o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach; projekt skierowany jest do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie; łącznie wydano dotąd ponad 28,3 tys. pudełek;
 • „Książkę dla seniora”, umożliwiającą bezpłatne dostarczanie książek, audiobooków, filmów z kolekcji Biblioteki Raczyńskich osobom po 60. roku życia, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu trudno było samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni; w 2021 r. 95 osób łącznie wypożyczyło 3,5 tys. książek;
 • miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, bezpłatnie udostępniającą osobom w wieku 70+ (szczególnie będącym w trudnej sytuacji finansowej) sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, który wpływał na podniesienie ich samodzielności i poprawę funkcjonowania oraz miał zastosowanie w rehabilitacji i terapii mającej na celu poprawę jakości życia osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami, których stan zdrowia ograniczał funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym; w 2021 r. sprzęt wypożyczyło 96 osób;
 • mycie okien w domach seniorek i seniorów, czyli usługę adresowaną do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych osób w wieku 80+ mieszkających w Poznaniu; firma sprzątająca, wykonująca usługę, dysponowała własnym sprzętem i środkami czystości; w 2021 r. usługę wykonano 600 razy;
 • porządkowanie nagrobków osób bliskich na miejskich cmentarzach komunalnych w Poznaniu, czyli usługę kierowaną do osób samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych w wieku 80+ mieszkających w Poznaniu; usługa dotyczy jednego grobu/nagrobka w okresie realizacji projektu; w 2021 r. uporządkowano 289 nagrobków;
 • transport seniorek i seniorów na terenie miejskich cmentarzy, czyli projekt polegający na dowożeniu meleksami do grobów bliskich spoczywających na cmentarzach na Junikowie i Miłostowie, skierowany do osób, które ukończyły 80 lat lub 60 lat i miały widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie; koszt jednorazowej usługi wynosił 1 zł; od 2019 r., czyli od początku realizacji projektu, usługę wykonano 646 razy.

Miasto Poznań kontynuowało program „Mieszkanie dla Seniora”. W 2021 r. przeprowadzono nabór uzupełniający do lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców. Do dyspozycji Miasto Poznań miało 200 lokali 1- i 2-pokojowych w następujących lokalizacjach:

 • ul. Grabowa 22 (Dębiec) – 79 lokali;
 • ul. Drewlańska 10 (Piątkowo) – 62 lokale;
 • ul. M. Cegłowskiej 10-22 (Strzeszyn) – 35 lokali;
 • pojedyncze lokale, łącznie 24, w lokalizacjach m.in. ul. Murawa, ul. Słowiańska, ul. Naramowicka, ul. Hercena, ul. Robocza, ul. Kosynierska, ul. Konfederacka.
Mieszkania dla seniorów w budynku przy ul. Drewlańskiej

Budynek dwypiętrowy w którym znajdują się mieszkania dla seniora przy ulicy Drewlańskiej 10. Biała elewacja z wstawkami z cegły. Przed budynkime trwanik i ogorodzenie

arch. PTBS Sp. z o.o.

Osoby starsze mogły korzystać z Biletu Seniora dedykowanego osobom, które ukończyły 65 lat, a jeszcze nie ukończyły 70. roku życia, zamieszkałym w Poznaniu lub gminach objętych transportowymi porozumieniami międzygminnymi. Koszt biletu na 366 dni wyniósł 90 zł.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 kontynuowano, wdrożone w 2020 r., usługi będące odpowiedzią na realne potrzeby osób starszych w tym czasie:

 • Telefon serdeczności – specjalna infolinia dla seniorek i seniorów uruchomiona w celu minimalizowania skutków izolacji spowodowanej pandemią, zapewnienia formy kontaktu społecznego oraz monitorowania stanu osób w najtrudniejszym położeniu;
 • Infolinia „Senioralne Pogaduszki” – obsługiwana przez wolontariuszki Centrum Inicjatyw Senioralnych;
 • Wspieraj Seniora – to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego pomocą objęto 642 seniorki i seniorów w wieku 70+ oraz osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej, którzy potrzebowali pomocy w czynnościach wymagających wyjścia z domu, a które utrudnione były przez obostrzenia związane z pandemią; w działania programu zaangażowało się 388 wolontariuszek i wolontariuszy, którzy udzielali wsparcia w dostarczeniu zakupów czy ciepłego posiłku, realizacji recept, pomocy w transporcie do lekarza, załatwianiu drobnych spraw urzędowych, opłaceniu rachunków, wyprowadzeniu psa, wyrzuceniu śmieci, jak również wspierali  rozmową; w ramach programu uruchomiona została dedykowana infolinia.

Realizowano także liczne projekty mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych seniorek i seniorów – tak istotnych w czasie pandemii COVID-19:

 • „Telefon porad cyfrowych” – uruchomiony w celu wsparcia seniorek i seniorów w korzystaniu z nowych technologii i elektronicznych narzędzi komunikacji ułatwiających budowanie relacji w czasie izolacji oraz korzystanie z usług np. medycznych; porady dotyczyły głównie instalacji oprogramowania, wysyłania e-maili, zgrywania zdjęć i pobierania aplikacji; w 2021 r. udzielono 183 porady;
Grafika promująca „Telefon porad cyfrowych”

Logotyp. Na niebieskim tle napis telefon porad cyfrowych 603 489 205

arch. Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • konsultacje z zakresu nowych technologii – udzielane przez Centrum Inicjatyw Senioralnych (w 2021 r. udzielono 185 stacjonarnych konsultacji cyfrowych) oraz inne organizacje;
 • aktualizowanie zakładki „Nowe technologie” – na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych, w dedykowanej zakładce zamieszczono informacje wraz odnośnikami do konkretnych materiałów dotyczących nauki obsługi urządzeń cyfrowych oraz korzystania z Internetu; uaktualniano również informacje o innych miejscach w Poznaniu, w których świadczone były konsultacje w formie zdalnej;
 • spacery cyfrowe zorganizowane w ramach „Senioralni. Poznań” – spacery zapoznające uczestników z urządzeniami cyfrowymi dostępnymi w przestrzeni miejskiej, takimi jak biletomat, bankomat, paczkomat czy kasa samoobsługowa; osoby starsze zapoznały się również z obsługą GPS w telefonie oraz funkcjonowaniem systemu Poznański Rower Miejski;
 • warsztaty komputerowe zorganizowane w ramach „Senioralni. Poznań” – obejmowały zapoznanie seniorek i seniorów z nową stroną internetową Centrum Inicjatyw Senioralnych, wykład online na tematy związane ze światem cyfrowym;
 • „Cyfrowy Senior w Poznaniu – projekt mający na celu wzmocnienie wsparcia seniorek i seniorów w zakresie nowych technologii poprzez rozwinięcie sieci Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów.

W 2021 r., po raz drugi, przekazano „Mikrogranty dla Seniorów”, czyli dotacje na działania integracyjno-aktywizujące środowisko osób starszych oraz inicjatywy międzypokoleniowe, które realizowane były przez grupy nieformalne (co najmniej 3-osobowe) seniorek i seniorów, mieszkających w Poznaniu. Na realizację projektu grupa mogła wnioskować o przyznanie max. 1,5 tys. zł. W 2021 r. w ramach mikrograntów zrealizowano 28 projektów. Operatorem, przyznającym mikrogranty, została, wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert, Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.

 

Logo. Na białym tle napis fioletowo-zielony Sieć Działamy Razem

arch. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”

Dla osób starszych i ich rodzin w 2021 r. organizowane były cykliczne i jednorazowe wydarzenia oraz akcje integracyjne i aktywizacyjne m.in. takie, jak:

 • „Senior w Muzie” – osoby starsze mogły brać udział w cotygodniowych środowych spotkaniach obejmujących 2 seanse poprzedzone prelekcją; prezentowane filmy pochodziły z bieżącego repertuaru, a program wzbogacany był także o filmową klasykę kina; w promocyjną cenę biletu wliczona była kawa lub herbata; projekt, zainicjowany w 2019 r. przez Miejską Radę Seniorów, realizowany jest we współpracy z Kinem Muza;
 • projekt „Trener Senioralny” – obejmuje bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz animacji czasu wolnego; w programie zajęć znalazły się m.in: zajęcia taneczno-gimnastyczne, Zumba Senior, Aktywny Senior, Złap Oddech, Zdrowy kręgosłup; zajęcia prowadzone są przez studentów i absolwentów AWF lub uczelni pokrewnych; w 2021 r. w zajęciach uczestniczyło ok. 4,5 tys. osób;
Zajęcia dla osób starszych w ramach projektu „Trener Senioralny”

Na zdjęciu ćwiczący na boisku seniorzy

arch. Trener Osiedlowy
 • „Słodki podarunek dla seniora” – przekazanie paczek świątecznych 114 samotnym seniorkom i seniorom; realizatorem zadania było Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria;
 • „Śpiewanie na Polanie” – zorganizowane w okresie letnio-jesiennym w formie warsztatów śpiewu i spotkań muzycznych dla seniorek i seniorów z osiedla Starołęka; warsztaty odbywały się w ogrodzie Parafii Świętego Antoniego, a spotkania prowadził senior-organista; w spotkaniach uczestniczyło 20 osób; organizatorem było Stowarzyszenie Starołęka od Nowa;
 • „Kisimy jak Mamy” – zajęcia mające na celu budowanie wzajemnej relacji pomiędzy osobami starszymi a niepełnosprawnymi; skierowane do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 101; w zajęciach uczestniczyło 20 osób; realizatorem zajęć był Organizator Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia Grunwald;
 • „Warsztaty Kulinarne dla Seniorów” – w przedsięwzięciu uczestniczyło 20 seniorek i seniorów z Klubu Zorza; realizatorem zajęć był Organizator Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia Grunwald;
 • „Czytam” – seniorkom i seniorom rozdano 20 książek; realizatorem akcji był Organizator Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia Grunwald;
 • „Senioralny Relaks – Wycieczka i Zabawa. Animacja i Integracja Grupy Seniorów z Klubu Przystań” – obejmował wycieczkę krajoznawczą oraz imprezę Andrzejkową; wydarzenia zorganizowane przez osoby starsze oraz Organizatora Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia Stare Miasto;
 • „Czas Seniora na Mostowej” – projekt badawczy, który polegał na badaniu potrzeb
  i zasobów grupy seniorek i seniorów zrzeszonych w Klubie Seniora „Niezły Młyn” oraz przeprowadzenie dla nich warsztatów; w badaniu uczestniczyło 27 osób; realizatorami projektu byli Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Fundacja Młyn Wsparcia, Organizator Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia Stare Miasto;
 • „Pół żartem, pół serio” – projekt skierowany do osób przebywających w domach pomocy społecznej; obejmował m.in. zorganizowanie 7 koncertów, w tym 4 „na żywo” „Kapeli zza Winkla”, przygotowanie pokazu mody przez seniorki i seniorów, sesję zdjęciową oraz wystawę zdjęć; projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Nasz Czas;
 • świąteczne paczki od Miasta Poznania – paczki przekazano mieszkankom i mieszkańcom domów pomocy społecznej w Poznaniu; przygotowało je Stowarzyszenie Forma+;
 • „Nadal aktywni i potrzebni 2021” – projekt zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu;
 • „Akademia Seniora na Jeżycach – Jackowskiego” – projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych;
 • „Seniorzy na Starym Mieście” – projekt zrealizowany przez Fundację Młyn Wsparcia;
 • „Starszaki – Klub aktywności dla osób starszych” – projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO;
 • „Kompleksowe Centrum Aktywizacji Osób Starszych” – projekt zrealizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum domowe”;
 • „Klub Seniora – Razem na Głównej” – projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej”;
 • „Nowoczesny i aktywny senior edycja 2021” – projekt zrealizowany przez Caritas Poznańską;
 • „Bezpłatne zajęcia usprawniające z elementami boksu dla seniorów 60+” – projekt zrealizowany przez Bagdasarian Boxing Club Poznań;
 • „Aktywnym być, by dłużej żyć” – projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Seniorów Ławica „Złote Marzenia”.

Ponadto w działania aktywizujące i integrujące osoby starsze zaangażowały się jednostki pomocnicze Miasta Poznania, które we współpracy z różnymi organizacjami oferowały seniorkom i seniorom udział w różnych przedsięwzięciach, w tym wycieczkach, zajęciach sportowych, warsztatach rozwijających różne umiejętności, wydarzeniach kulturalnych czy spotkaniach okolicznościowych. W 2021 r. zrealizowano następujące projekty:

 • na osiedlu Św. Łazarz: „Jak Zawsze Robimy Wszystko z Myślą o Was Seniorzy”, „Prozdrowotnie dla seniorów z Łazarza”, „Łazarski senior 2021”, „Łazarskie Lato Seniora 2021”;
 • na osiedlu Żegrze: „Warsztaty artystyczne dla seniorów”;
 • na osiedlu Głuszyna: „Zdrowie dla seniorów 2021”;
 • na osiedlu Grunwald Północ: „Poprawa kondycji psychofizycznej seniorów Klubu Promyk”;
 • na osiedlu Chartowo: „Nasza przestrzeń”, „Wycieczki seniorów Chartowa 60 +++ w 2021 roku”, „Świąteczna Biesiada dla Seniorów”, „Koncerty dla Seniorów z Chartowa”;
 • na osiedlu Zielony Dębiec: „Klub Seniora – Dębicka Piątka. Integracja społeczności senioralnej osiedla poprzez organizację czasu wolnego”, „Świąteczne spotkanie przy choince dla społeczności senioralnej – impreza okolicznościowa dla społeczności senioralnej osiedla”, „Seniorzy i młodzież: dwa pokolenia – jeden cel”, „Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację czasu wolnego dla 60+”;
 • na osiedlu Ławica: „Działamy, działamy…”, „Aktywni seniorzy-świadomi obywatele”;
 • na osiedlu Stary Grunwald: „Integracyjne spotkania dla seniorów z osiedla Stary Grunwald”;
 • na osiedlu Antoninek-Zieliniec-Kobylepole: „Koncerty dla seniorów”;
 • na osiedlu Główna: „Senior i kultura. Wsparcie – dofinansowanie działalności Klubu Seniora Razem na Głównej”;
 • na osiedlu Świerczewo: „Senior Podróżuje i Dba o Formę”;
 • na osiedlu Warszawskie-Pomet-Maltańskie: „Aktywna integracja seniorów”;
 • na osiedlu Starołęka-Minikowo-Marlewo: „Wypełnienie wolnego czasu dla seniorów miasta Poznania”;
 • na osiedlu Wilda: „To mnie rusza!”;
 • na osiedlu Jeżyce: „Aktywny Senior Jeżycki”;
 • na osiedlu Górczyn: „Senior z domu wychodzi – zdrowszy do niego przychodzi. Wyjazd integracyjno-wypoczynkowy nad morze”;
 • na osiedlu Stare Winogrady: „Akademia zdrowia – Stare Winogrady 2021”;
 • na osiedlu Umultowo: „Akademia zdrowia – SPORT 2021”;
 • na osiedlu Kiekrz: „Turystyka i rekreacja w Klubie Seniora Aster”;
 • na osiedlu Grunwald Południe oraz osiedlu Junikowo: „Integracja i aktywizacja seniorów”;
 • na osiedlu Grunwald Południe: „Organizowanie różnorodnych spotkań klubowych integrujących środowisko seniorów”;
 • na osiedlu Junikowo: „Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów”;
 • na osiedlu Junikowo oraz osiedlu Grunwald Północ: „Uczestnictwo emerytów w życiu społecznym”;
 • na osiedlu Fabianowo-Kotowo: „Działalność integrująca seniorów”;
 • na osiedlu Morasko-Radojewo: „Seniorska Werwa – projekt aktywności fizycznej i zdrowotnej”;
 • na osiedlu Piątkowo: „Zajęcia dla Seniorów na terenie osiedla Piątkowo”, „Piątkowianki_ie w eleganckim Wieku 2021 – warsztaty torebkowe”;
 • na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice: „Zorganizowanie programu różnorodnych zajęć dla seniorów pod hasłem: Z Krzyżownik i Smochowic seniorzy do zajęć skorzy – rok 2021”.