Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2021 r. wyniosło 31,1 mln m3 (rok wcześniej 31,8 mln m3), w tym 22,7 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 43 m3 wody.Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet SA […]

Read More…