Dane z Poznania - Grudzień 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według grudzień 2020 listopad 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 976 1 011
Małżeństwa 70 62
Małżeństwa cywilne 53 47
Małżeństwa konkordatowe 17 15
Śluby poza lokalem USC 1 1
Zgony 1092 1 034
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zuzanna 23 Zofia 23 Julia 18 Maja 20    Helena 19 Zofia 20 Julia 19 Zuzanna 17 Marcelina 17 Amelia 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Aleksander 26 Franciszek 24 Jan 22 Stanisław 20 Mikołaj 19 Franciszek 33 Jan 32 Leon 23 Ignacy 22 Wojciech 21
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 38 27
Przybyłe koty do schroniska 24 33
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 18 17
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 28 32
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 96 97
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 179 192
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7 031 6 882
Liczba osób pobierających zasiłek 1 418 1 356
Liczba osób do 25 roku życia 516 528
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 913 1 843
Stopa bezrobocia 2 1,9
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 317,78 b/d
Mieszkania oddane do użytkowania 5 341 b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 18 21
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 14 13
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 65 68
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 71 64
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 229 172
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 20 55
Liczba przyjętych depozytów 8 14
Liczba wydanych depozytów 2 1
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 17 333 10 674
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 171 152
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 45 50
Liczba wystawionych mandatów 119 138
Liczba pouczeń 8 2
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 58 51
Liczba wyjazdów OSP do akcji 12 10
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 10 3
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0 0
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 1 0
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 120 132
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 758 560
Pozostałe naruszenia 237 285
Zagrożenia pożarowe 2 0
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 130 2 912
Zagrożenia życia i zdrowia 366 373
Zakłócenia porządku 228 270
Zwierzęta 472 445

Ruch rowerowy

grudzień 2020 listopad 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G nieczynne nieczynne
Liczba wypożyczeń 3G + 4G nieczynne nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne nieczynne nieczynne
Liczba wypożyczeń nieczynne nieczynne
Wypożyczenia 3G (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia 4G (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerków dziecięcych nieczynne nieczynne
Wypożyczenia rowerów z fotelikami nieczynne nieczynne
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 13 523 18 890
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 10 826 15 959
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 9 283 1551
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 7 953 11 398
 

Kultura i turystyka

 
według grudzien 2020 listopad 2020
Teatr Animacji Liczba widzów nieczynne nieczynne
Liczba wydarzeń nieczynne nieczynne
Teatr Polski Liczba widzów 20434 1 211
Liczba spektakli 3 9
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 3275 online nieczynne
Liczba wydarzeń 4 online nieczynne
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń nieczynne 2 online
Liczba uczestników nieczynne 573 online
Teatr Nowy Liczba wydarzeń nieczynne nieczynne
Liczba uczestników nieczynne nieczynne
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń nieczynne nieczynne
Liczba uczestników nieczynne nieczynne
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 76 189
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 40 30
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych b/d 4
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń b/d 3005
Liczba wydarzeń b/d 31
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń b/d 219
Liczba wydarzeń b/d 1
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 110 708 50 779
na zewnątrz 110 437 50 706
na miejscu 271 73
Liczba uczestników wydarzeń 7 102 online 15 515 online
Liczba wydarzeń 7 online 15 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji b/d 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych b/d 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych b/d 0
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających zamknięte 1 405
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d b/d
 

Kanały komunikacji z UMP

według grudzień 2020 listopad 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 269 208 281 780
Liczba wizyt na stronie 659 540 693 949
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 61 736 60 462
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 363 534
Liczba wydanych Kart Seniora 0 59
Liczba klientów 1 853 2 281
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9 268 9 381
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 4 207 3 703