Liczba mieszkań w Poznaniu w latach 2011-2021

Źródło danych: GUS - BDL, *GUS - Narodowy Spis Powszechny

Liczba mieszkań w Poznaniu i powiecie poznańskim na 1 tys. mieszkańców w latach 2011-2021

Źródło danych: GUS - BDL, *GUS - Narodowy Spis Powszechny

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w największych miastach w Polsce, wg Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Źródło danych: GUS

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (mkw) w 2021 r. w największych miastach w Polsce

Źródło danych: dane szacunkowe na podstwie danych kwartalnych GUS

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Poznaniu w latach 2015-2021

Źródło danych: GUS - BDL

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w największych miastach w Polsce w 2021 r.

Źródło danych: GUS - BDL

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania (mkw) w latach 2015 -2021 w Poznaniu

Źródło danych: GUS - BDL

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania (mkw) w największych miastach w Polsce w 2021 r.

Źródło danych: GUS

Średnie roczne ceny transakcyjne mieszkań za mkw w Poznaniu w latach 2015 – 2021

Źródło danych: dane szacunkowe na podstawie NBP

Średnie roczne ceny transakcyjne mieszkań za metr kwadratowy na rynku pierwotnym w największych miastach w Polsce w 2021 r.

Źródło danych: dane szacunkowe na podstawie NBP

Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań*

Źródło danych: obliczenia własne na podstawie GUS, NBP
*Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań wyraża liczbę metrów kwadratowych mieszkania, możliwych do nabycia przy przeciętnym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz przeciętnej cenie transakcyjnej (za NBP: 40% ceny transakcyjnej z rynku pierwotnego i 60% ceny transakcyjnej z rynku wtórnego). Wskaźnik ten dla Poznania w 2021 r. pozostawał na poziomie 0,86, co oznacza, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw pozwalało na zakup 0,86 m2 powierzchni mieszkania.

Programy mieszkaniowe realizowane w Poznaniu w 2021 r.

Programy dla osób o najniższych i niskich dochodach
Nazwa programu Liczba dostępnych mieszkań
Najem socjalny lokali ze wsparciem 155 lokali w 47 mieszkaniach
Mieszkania studyjne dla seniorów 9 mieszkań studyjnych w 3 mieszkaniach
Miejskie Biuro Najmu 88 mieszkań
Projekt ROOF powstała robocza wersja Lokalnego Planu Działania definiującego problemy związane z bezdomnością w Poznaniu oraz sposoby ich rozwiązania
Programy dla osób o średnich dochodach
Nazwa programu Liczba dostępnych mieszkań
Mieszkanie dla seniora” 197 mieszkań
„Mieszkanie dla Absolwenta” 143 mieszkania
„Najem z dojściem do własności” etap II 180 mieszkań wybudowano przy ul. Cegłowskiej
„POZnań – i zamieszkaj” 552 mieszkania planowane do wybudowania w dwóch etapach w rejonie ul. Żelaznej i na Naramowicach
Źródło danych: UMP, ZKZL, PTBS

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (kWh) w największych miastach w Polsce w 2021 r.

Źródło danych: GUS
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (kWh) w Poznaniu w latach 2013 – 2021
Prad 2021

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym (kWh) w największych miastach w Polsce w 2021 r.

Źródło danych: GUS
Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym (kWh) w Poznaniu w latach 2014 – 2021
Gaz 2021

Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym w największych miastach w Polsce w 2021  r.

Źródło danych: GUS
Zużycie wody na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym w Poznaniu w latach 2013 – 2021
Woda 2021