fbpx

Dane z Poznania

według maj 2019 kwiecień 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia na terenie Poznania 1225 1 202
Małżeństwa 163 122
Małżeństwa cywilne 76 91
Małżeństwa konkordatowe 87 31
Śluby poza lokalem USC 5 5
Zgony poznaniaków 557 623
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Julia 29
Maja 24
Zofia 23
Antonina 21
Maria 20
Zofia 28
Julia 27
Maja 23
Hanna 22
Antonina 21
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 42
Stanisław 27
Antoni 27
Wojciech 25
Franciszek 24
Antoni 31
Jan 28
Stanisław 25
Wojciech 24
Jakub 22
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 48 67
Przybyłe koty do schroniska 52 19
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 37 21
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 14 23
Liczba psów w schronisku 155 178
Liczba kotów w schronisku 138 108
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4536 4518
Stopa bezrobocia 1,30% 1,30%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 054,44zł 5 672,47 zł
Mieszkania oddane do użytkowania (dane wstępne) 305 268
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 210 753 159 105

Ruch rowerowy

według maj 2019 kwiecień 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń Kórnicka 3136
Półwiejska 3023
Rondo Rataje 2495
Półwiejska 3132
Kórnicka 3124
Rondo Rataje 2481
Wypożyczenia rowerów zwykłych 11 310 9459
Wypożyczenia rowerów elektrycznych 526 447
Plac Wolności - stacja pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów 31 883 30 427

Kultura i turystyka

 
według maj 2019 kwiecień 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 5522 3569
Liczba spektakli 45 33
Teatr Polski Liczba widzów b/d b/d
Liczba spektakli b/d b/d
Libczba uczestników innych wydarzeń b/d b/d
Liczba innych wydarzeń b/d b/d
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 484 b/d
Liczba wydarzeń 8 b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 244 264
Liczba uczestników 10 273 8630
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 46 23
Liczba uczestników 6223 3477
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 101 16
Liczba uczestników 3465 1346
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 24 897 6265
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 17 227 1552
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 25 22
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 5 541 b/d
Liczba wydarzeń 2 b/d
Liczba zwiedzających 8 091 b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 14 770 12 841
Liczba wydarzeń 477 166
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 150 473 164 019
na zewnątrz 138 042 151 157
na miejscu 12 431 12 862
Liczba uczestników wydarzeń 7610 4 073
Liczba wydarzeń 222 178
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3 1
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 257 280
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 8 11
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 33 559 21  776
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 64 047 35 504
 

Kanały komunikacji z UMP

według maj 2019 kwiecień 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 252 310 297 703
Liczba wizyt na stronie 675 841 764 843
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 52 801 48 515