Dane z Poznania

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według maj 2019 kwiecień 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1225 1202
chłopcy 615 575
dziewczynki 538 618
Małżeństwa 163 122
małżeństwa cywilne 76 91
małżeństwa konkordatowe 87 31
Śluby poza lokalem USC 5 5
Zgony 557 623
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Julia 29
Maja 24
Zofia 23
Antonina 21
Maria 20
Zofia 28
Julia 27
Maja 23
Hanna 22
Antonina 21
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 42
Stanisław 27
Antoni 27
Wojciech 25
Franciszek 24
Antoni 31
Jan 28
Stanisław 25
Wojciech 24
Jakub 22
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 48 67
Przybyłe koty do schroniska 52 19
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 37 21
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 14 23
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 155 178
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 138 108
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4536 4518
liczba osób pobierających zasiłek 927 912
liczba osób do 25 roku życia 295 280
liczba osób powyżej 50 roku życia 1346 1349
Stopa bezrobocia 1,30% 1,30%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 054,44zł 5 672,47zł
Mieszkania oddane do użytkowania 305 268
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 20 22
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 28 25
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 91 102
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 118 78
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 228 222
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 210 753 159 105
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według maj 2019 kwiecień 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 3136
Półwiejska 3023
Rondo Rataje 2495
Półwiejska 3132
Kórnicka 3124
Rondo Rataje 2481
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Rynek Wildecki 444
Dw. Autobusowy 409
Zielona 332
Rynek Wildecki 356
Dw. Autobusowy 351
Al. Solidarności 245
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Zielona 28
Rynek Wildecki 24
Dw. Autobusowy 20
Spadzista 20
Dw. Auobusowy 18
Prądzyńskiego/Kosińskiego 17
Al. Solidarności 16
Liczba wypożyczeń 134 100 142 538
wypożyczenia 3G (na stacjach) 109 218 114 869
wypożyczenia 4G (na stacjach) 11 310 9459
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 526 447
wypożyczenia rowerków dziecięcych 128 136
wypożyczenia rowerów z fotelikami 2386 2189
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 10 532 15 438
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 31 883 30 427
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka b/d b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według maj 2019 kwiecień 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 5522 3569
Liczba wydarzeń 45 33
Teatr Polski Liczba widzów 2877 2158
Liczba spektakli 32 50
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 484 4695
Liczba wydarzeń 8 11
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 244 264
Liczba uczestników 10 273 8630
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 46 23
Liczba uczestników 6223 3477
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 101 16
Liczba uczestników 3465 1346
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 24897 6265
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 17 227 1552
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 25 22
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 883 53
Liczba wydarzeń 4 1
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 5541 81
Liczba wydarzeń 2 3
Liczba zwiedzających 8091 1515
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 14 770 12 841
Liczba wydarzeń 477 166
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 8970 3509
Liczba wydarzeń 53 12
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 150 473 164 019
na zewnątrz 138 042 151 157
na miejscu 12 431 12 862
Liczba uczestników wydarzeń 7610 4073
Liczba wydarzeń 222 178
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3 1
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 257 280
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 8 11
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 33 559 21  776
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 64 047 35 504
 

Kanały komunikacji z UMP

według maj 2019 kwiecień 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 252 310 297 703
Liczba wizyt na stronie 675 841 764 843
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 52 801 48 515
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 405 456
Liczba wydanych Kart Seniora 901 1036
Liczba klientów 4313 4405
Korespondencja przez e-PUAP   Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d