W 2022 r. wdrażano Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania realizowany w ramach Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania.

W 2022 r. długość ulic o nawierzchni twardej w Poznaniu wynosiła 944 km. Ponad 60% z nich utrzymanych było w stanie bardzo dobrym lub dobrym. Poznańska infrastruktura drogowa obejmowała także 21 mostów i 72 wiadukty. W mieście znajdowały się 344 sygnalizacje świetlne i 45 626 punktów oświetleniowych. Doświetlono 18 przejść dla pieszych w celu poprawy ich bezpieczeństwa oraz wyremontowano ponad 60 chodników. Długość dróg rowerowych wzrosła o 32 km i wynosiła 333,53 km (oraz dodatkowo 63,81 km alejek parkowych i chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym). Wyremontowano ulice o łącznej powierzchni 110 tys. m2. Prowadzone były także prace utrzymaniowe, doraźne, związane z punktowymi naprawami zniszczonej nawierzchni jezdni. Łącznie naprawionych zostało ponad 7,8 tys. ubytków.

Koszty bieżącego utrzymania dróg publicznych o łącznej długości 1072 km wyniosły 13,8 mln zł. Na modernizację i budowę nowych dróg Miasto wydało 256,6 mln zł.

Ważniejsze inwestycje i remonty drogowe prowadzone w 2022 r. obejmowały:

  • Program Centrum – obejmujący zmianę torowisk i infrastruktury podziemnej a także przebudowę ulic i chodników w śródmieściu, realizowany w dwóch etapach:
    • Program Centrum – etap I – przebudowa torowisk tramwajowych i uspokojenie układu komunikacyjnego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa; całkowita wartość projektu: 304,4 mln zł, w tym dofinansowanie: 59,6 mln zł; okres realizacji inwestycji: 2014–2023;
    • Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka; całkowita wartość projektu: 130,2 mln zł, w tym dofinansowanie: 59,0 mln zł; okres realizacji inwestycji: 2014–2023;
  • budowę zintegrowanego węzła transportowego „Grunwaldzka” w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20; łączne koszty na koniec 2022 r.: 123 mln zł;
  • budowę ul. Świętego Wawrzyńca; łączne koszty na koniec 2022 r.: 30,3 mln zł;
  • przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego; łączne koszty na koniec 2022 r.: 23 mln zł;
  • budowę odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz; łączne koszty na koniec 2022 r.: 29 mln zł;
  • przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, m.in.: ul. B. Krzywoustego na odcinku od wiaduktu nad torami do węzła autostradowego „Krzesiny” etap I (8 mln zł), ul. Głogowskiej (1,8 mln zł), ul. Murawa do ul. Lechickiej (1 mln zł), ul. Aleja Wielkopolska od nawrotki do ul. Pułaskiego (1 mln zł), ul. Bałtyckiej (1 mln zł).

W ramach działań mających na celu uspokojenie ruchu strefa Tempo 30 została powiększona o obszar os. Grunwald Południe ograniczony ulicami: Palacza, Grunwaldzką, Jugosłowiańską, Taczanowskiego i Podchorążych. Zamontowano 7 radarowych wyświetlaczy prędkości (łącznie 36 sztuk) oraz radar współpracujący z sygnalizacją świetlną na ul. Głuszyna (łącznie 6 sztuk).

Wypadki i kolizje drogowe w Poznaniu
Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022
Liczba kolizji drogowych x 6 652 7 250 6 646
Liczba wypadków drogowych 940 624 477 555
Ranni w wypadkach drogowych 1 064 707 548 629
Zabici w wypadkach drogowych 15 16 14 17
Źródło: GUS

W 2022 r. liczba kolizji (czyli zdarzeń drogowych, w których nikt nie ucierpiał), spadła o 8,3% porównując do roku poprzedniego. Liczba wypadków była wyższa niż w 2021 r.