Działania inwestycyjne i modernizacyjne, podejmowane przez Miasto Poznań w miejskich placówkach ochrony zdrowia, obejmowały m.in.: kontynuację rozbudowy o nowe skrzydło głównego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej (większość środków w 2022 r. wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia), rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia oraz Szpitala im. F. Raszei. Wszystkie miejskie placówki ochrony zdrowia zostały także doposażone m.in. w nowy sprzęt medyczny i wyposażenie. Placówki ochrony zdrowia korzystały także z dofinansowania ze środków UE na realizację takich projektów, jak: „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z remontem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej WSM” (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia), „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu”.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia został wyposażony w robota chirurgicznego da Vinci czwartej generacji (od marca 2023 r.), którego zakup sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz Miasta Poznania. W pierwszym etapie użytkowania, robot wesprze przeprowadzanie zabiegów przez Oddział Urologiczny.

Robot chirurgiczny da Vinci w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia

Na zdjęciu mężczyzna obsługuje urządzenie

Źródło: UMP

W Szpitalu Miejskim im. J. Strusia otwarte zostały nowe poradnie przyszpitalne: Neurochirurgiczna oraz Hepatologiczna. W Szpitalu im. F. Raszei otwarto (w lutym 2023 r.) Pododdział Stopy Cukrzycowej (w ramach Oddziału Chirurgii) – pierwszy w województwie wielkopolskim oraz w zachodniej części Polski.

W kwietniu 2022 r. otwarto Wielkopolskie Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska, (inwestycja prowadzona była przez spółkę samorządu województwa wielkopolskiego Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.) z 9 szpitalnymi oddziałami oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym dla dzieci – pierwszym w województwie wielkopolskim. W nowym szpitalu, który jest jednym z największych tego typu ośrodków w Polsce, opieką może zostać objętych 354 dzieci.

Wielkopolskie Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska

Na zdjęciu wnętrze sali z łóżkiem szpitalnym i sprzętem medycznym

Źródło: UMP (fot. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu)

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera uruchomił w dobudowanym skrzydle budynku Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej nowoczesny oddział onkologii dziecięcej, który może zapewnić opiekę dla 48 dzieci. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego przy ul. Długiej została otwarta sala hybrydowa wyposażona w urządzenia do obrazowania, dzięki którym możliwe jest wykonywanie zabiegów chirurgii naczyń w sposób mniej inwazyjny i bardziej bezpieczny dla pacjenta (sprzęt ma umożliwić wykonywanie rocznie 2,5 tys. zabiegów z zakresu chirurgii naczyń). Ponadto trwała budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego. Placówka powstaje w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego, na terenie przekazanym Uniwersytetowi Medycznemu im. K. Marcinkowskiego przez Miasto Poznań. Szpital będzie dysponować 900 łóżkami. W placówce utworzone zostaną m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej.