Długość sieci transportowej transportu publicznego wynosiła:

 • sieć autobusowa: 349,3 km;
 • sieć tramwajowa: 62,6 km.

W 2022 r. 33,7% podróży miejskich realizowanych było przez transport publiczny.

W Poznaniu funkcjonowało 18 linii tramwajowych i 70 linii autobusowych transportu publicznego. Mieszkańcy Poznania mogli również korzystać z autobusowych linii gminnych funkcjonujących na terenie Poznania. Tabor miejski liczył 228 składów tramwajowych i 334 autobusy, a po ulicach Poznania jeździło 78% niskopodłogowych składów tramwajowych. Wszystkie przystanki tramwajowe dostosowane były do pojazdów niskopodłogowych, a po ulicach Poznania jeździło 78% niskopodłogowych tramwajów i 100% niskopodłogowych autobusów. Ponad 70% przystanków wyposażonych było we wiaty. Przybyło 51 tablic informacji pasażerskiej, zwiększając ich liczbę do 216 sztuk. Współczynnik punktualności tramwajów wynosił 93%, a autobusów – 94%.

W 2022 r. MPK wprowadziło do eksploatacji 5 autobusów MINI marki Mercus o normie emisji spalin EURO 6. Zakup podyktowany był planowanym utworzeniem nowych linii transportu na terenie peryferyjnych rejonów Poznania o mniejszym natężeniu ruchu z wykorzystaniem infrastruktury drogowej o niższej nośności. Z eksploatacji wycofano 9 pojazdów najstarszych technologicznie o normie emisji spalin EURO 3. Udział autobusów zeroemisyjnych na koniec 2022 roku wyniósł ponad 17%. Podpisane zostały dwie umowy na zakup dla MPK:

 • 25 autobusów miejskich o napędzie elektrycznym zasilanych wodorem, marki Solaris Urbino 12 Hydrogen o łącznej wartości 73,3 mln zł w ramach przyznanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • 20 autobusów przegubowych o napędzie konwencjonalnym, marki Mercedes Benz Conecto G o łącznej wartości 29,8 mln, finansowanych ze środków własnych.
Wizualizacja autobusu Mercedes Benz Conecto G który znajdzie się we flocie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu

Autobus Mercedes Benz Conecto G w kolorze zielonym z żółtymi elementami

Źródło: UMP (fot. MPK)
Pięć nowych minibusów Mercus zbudowanych na bazie Mercedesów Sprinterów rozpoczęło służbę w barwach MPK Poznań 

minibus Mercus MPK kolorze zielonym z żółtymi elementami

Źródło: UMP (fot. MPK)

Rozpoczęto naprawy główne 5 pociągów Moderus Alfa, 3 zostały zakończone, a 2 na koniec roku miały stan zaawansowania ponad 90%. W trakcie realizacji były także naprawy główne 3 tramwajów Combino. Zakończono również naprawę główną i odbudowę zabytkowego tramwaju Heidelberg.

Ważniejsze inwestycje prowadzone w 2022 r. obejmowały m.in. takie projekty, jak:

 • „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” – całkowita wartość projektu: 307,1 mln zł; dofinansowanie UE: 109,0 mln zł; okres realizacji: 2016–2023;
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice
schemat budowy trasy tramwajowej na NarwmowiceŹródło: UMP (fot. PIM)
Aleja Praw Kobiet została otwarta w 104. rocznicę uzyskania praw kobiet w Polsce

Prezydent Jaśkowiak w trakcie poloneza podczas otwarcia al. Praw Kobiet. Na zdjęciu duża grupa ludzi uczestniczących w wydarzeniu

Źródło: UMP
 • „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje” – całkowita wartość projektu: 168,5 mln zł; dofinansowanie UE: 106,6 mln zł; okres realizacji: 2017–2023;
 • „Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego” – w 2022 realizowano m.in. przebudowę trasy (na odcinku Roosevelta–Słowiańska) Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST), modernizację trasy PST – nadzór inwestorski, prace na rondzie Starołęka, na odcinku od ul. Towarowej do ul. Święty Marcin, na Ratajach, na moście Przemysła I, na placu Wielkopolskim, w ulicach Fredry i Mielżyńskiego; całkowita wartość projektu: 275,4 mln zł; okres realizacji: 2014–2024; finansowanie ze środków budżetu Miasta;
 • „Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju” – całkowita wartość projektu: 40,3 mln zł; dofinansowanie UE: 11,7 mln zł; okres realizacji: 2022–2023; finansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach programu „Polski Ład”;
Trwały prace przy remoncie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

tory tramwajowe, pojazd techniczny oraz robotnicy

Źródło: UMP
 • „Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku” – całkowita wartość projektu: 96,5 mln zł; dofinansowanie UE: 27,3 mln zł; okres realizacji:
  2016–2023;
 • „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” – całkowita wartość projektu: 253,5 mln zł; dofinansowanie UE: 59,3 mln zł; okres realizacji: 2014–2023;
Wizualizacja przebudowanej trasy kórnickiej

Wizualizacja przebudowanej trasy kórnickiej

Źródło: UMP
 • „Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap III (P&R Górczyn)” – opracowywaniu podlega dokumentacja projektowa parkingu P&R zlokalizowanego przy ul. Zgoda na obszarze Górczyna; całkowita wartość projektu: 450 tys. zł; okres realizacji: 2021–2023.

Dla poprawy płynności ruchu zoptymalizowano sterowanie sygnalizacji świetlnej na rondzie Rataje i Starołęka, skrzyżowaniach ulic Al. Jana Pawła II i Baraniaka oraz Królowej Jadwigi i Półwiejskiej, na przejściu naziemnym przy ul. Matyi. Powstały nowe odcinki buspasów na ul. Księcia Mieszka I oraz al. Wielkopolska. Długość stałych i tymczasowych buspasów zwiększyła się do ponad 25 km.

W Poznaniu działały 324 punkty sprzedaży biletów oraz 122 biletomaty. Na koniec 2022 r. liczba wydanych kart PEKA będących nośnikiem opłat za przejazdy wyniosła 892,5 tys.

Rozpoczęto modernizację systemu PEKA polegającą na wdrażaniu rozwiązań konto-centrycznych, tzn. zmianie z systemu opartego na karcie PEKA na system opierający się na koncie użytkownika. Zniesiona została konieczność dokonywania transferu zakupionego online biletu okresowego na kartę PEKA. Podział stref biletowych oraz cennik opłat w ciągu całego roku nie uległ zmianie. Nadal funkcjonował zniżkowy Bilet Metropolitalny dla osób, które mieszkały i odprowadzały podatek dochodowy w Poznaniu lub w jednej z 19 jednostek samorządu terytorialnego objętych transportowym porozumieniem międzygminnym. W 2022 r. ze zniżek skorzystano 474 713 razy. Pasażerowie posiadający na karcie PEKA bilet sieciowy strefy „A” mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów kolejowych w granicach Poznania. W listopadzie 2022 r. w pojazdach MPK rozpoczął się montaż terminali do sprzedaży biletów za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych. W 2023 r. w Poznaniu uruchomiono System OPS (Open Payment System) umożliwiający podróżującym zakup jednorazowego biletu czasowego lub 24-godzinnego przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub przy użyciu smartfona posiadającego tego typu funkcjonalność.

W pierwszych autobusach zamontowano terminale do płatności zbliżeniowych

 terminal do płatności zbliżeniowych wewnątrz autobusu

Źródło: UMP