W dniach 17–18 października 2022 r. w Poznaniu na terenie MTP odbyła się VI edycja Forum Rozwoju Miast, pod hasłem: „Kiedy różnice schodzą na dalszy plan – co daje miastu poczucie wspólnoty?”.
Skupiono się na pięciu obszarach: zaradnych społecznościach, mieście różnych skal, zagrożeniu „romantycznego” wyobrażenia wspólnoty, hybrydycznych przestrzeniach wspólnoty, a także wspólnotach międzygatunkowych. W trakcie rozmów, debat i prezentacji mówcy z miast partnerskich Poznania – Brna, Assen i Hanoweru oraz innych miast zagranicznych, takich jak Oslo, Birmingham, Bruksela czy Berlin – przedstawili przykłady dobrych praktyk. W Forum udział wzięło ponad 500 osób.

Forum Rozwoju Miast 2022 w Poznaniu

Sala z widownią, na scenie profesor Janson Stanley w trakcie wygłaszania wykładu

Źródło: UMP