Liczba imprez masowych w Poznaniu w latach 2016-2020

Źródło danych: GUS

Liczba imprez masowych w największych miastach w Polsce w latach 2019-2020

Źródło danych: GUS

Liczba muzeów (łacznie z oddziałami) w największych miastach w Polsce w latach 2016-2020

Źródło danych: GUS

Liczba zwiedzających muzea i oddziały w Poznaniu w latach 2016-2020

Źródło danych: GUS

Liczba teatrów w największych miastach w Polsce w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Liczba widzów w teatrach w największych miastach w Polsce 2016-2020

Źródło danych: GUS

Liczba kin w największych miastach w Polsce w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Średnia liczba widzów na seans kinowy w największych miastach w Polsce w 2019-2020

Źródło danych: GUS

Liczba widzów ogółem w kinach w Poznaniu w latach 2016-2020

Źródło danych: GUS

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców w Poznaniu w latach 2016-2020

Źródło danych: GUS

Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach w największych miastach w Polsce w 2020 r.

Źródło danych: GUS