W kwietniu 2022 r. wdrożony został system usług dla mieszkańców, tj. program pn. „OK Poznań”, którego głównym założeniem jest zachęcenie osób mieszkających w Poznaniu do rozliczania podatków w mieście. Na podstawie umowy koncesji, zawartej z Miastem, za jego wdrożenie i obsługę odpowiada Grupa MTP. Użytkownicy „OK Poznań” potwierdzając za pomocą nowego miejskiego systemu ID Poznań, stanowiącego repozytorium faktu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Poznaniu – mogli korzystać z oferty ulg i zniżek (benefitów) świadczonych przez partnerów biznesowych (lokalne firmy) oraz publicznych (miejskie jednostki organizacyjne). Mieli do dyspozycji wirtualną kartę mieszkańca, która dostępna jest – po zarejestrowaniu i weryfikacji – w bezpłatnej aplikacji mobilnej „OK Poznań”na stronie internetowej (www.okpoznan.pl.). Mieszkańcy mieli także możliwość stacjonarnego zarejestrowania się i wyrobienia imiennej karty plastikowej w 3 miejskich Punktach Obsługi Klienta (POK). Po niemal roku funkcjonowania (dane na 31.03.2023 r.) program „OK Poznań” zgromadził 29 tys. użytkowników75 partnerów (w tym 59 partnerów biznesowych i 16 partnerów publicznych). Stronę internetową programu odwiedziło łącznie 83 tys. osób, a aplikację pobrało 18 tys. osób. Program oferował łącznie 370 benefitów (209 komercyjnych i 160 miejskich).

Uruchomione zostały także m.in.:

 • nowoczesna platforma internetowych konsultacji społecznych Voxly;
 • aplikacja mobilna „Wywozik Poznań” z aktualnymi harmonogramami odbioru odpadów komunalnych;
Aplikacja „Wywozik Poznań”

dłoń trzymająca telefon, na ekranie menu aplikacji "Wywozik"

Źródło: UMP
 • całodobowe Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu Wizyjnego, w którym testowane były nowe technologie inteligentnej analizy obrazu i inteligentnego zarządzania ruchem drogowym;
Nowo utworzone Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu Wizyjnego

widok na dwa stanowiska monitoringu: dwa białe biurka, dwa czarne fotele oraz 6 monitorów

Źródło: UMP
 • integracja systemu Nabór z Węzłem Krajowym login.gov.pl;
 • kody QR na papierowych rozkładach jazdy umieszczone na przystankach komunikacji miejskiej;
 • 11 książkomatów ulicznych Biblioteki Raczyńskich w ramach projektu pn. „Sztuczna inteligencja w służbie książki”.
Jeden z książkomatów stanął przy pętli tramwajowej na Junikowie

wodok na urządzenie "książkomat" oraz panel dotykowy i korzystającą z niego kobietę

Źródło: UMP

Rozpoczęto montaż terminali do płatności zbliżeniowych w pojazdach transportu miejskiego. Elementem zapowiadającym wprowadzenie w mieście uchwały krajobrazowej był samochód wyposażony w niezbędne narzędzia (skanery, kamery, czujniki), który monitorował sytuowanie nośników reklamowych znajdujących się w przestrzeni publicznej. Ponadto przeprowadzane były specjalistyczne badania dendrologiczne drzew z wykorzystaniem tomografii akustycznej.

W pierwszych autobusach zamontowano terminale do płatności zbliżeniowych

Widok na panel do zbliżeniowego zakupu biletów w pojeździe transportu miejskiego

Źródło: UMP

Rozwijane były wcześniej uruchomione inteligentne rozwiązania, m.in.:

 • wprowadzono nowe funkcjonalności w miejskiej aplikacji Smart City Poznań – możliwość sprawdzania harmonogramu odbioru odpadów, responsywną wersję przeglądania Afisza wydarzeń kulturalnych oraz sekcję FAQ (Często Zadawane Pytania);
 • rozwijano zawartość miejskich serwisów i e-usług, w tym m.in.: uruchomiono wtyczkę tłumacza Google, która umożliwiała tłumaczenie stron miejskich serwisów na różne języki; uruchomiono videoportal vTVP, panel transportowy i sekcję FAQ; uruchomiono nowe wortale: Kuchnia Wielkopolska, Lato w Poznaniu, Poznanianki, Powstanie Wielkopolskie, Wolontariat dla Ukrainy, Zielone Pojęcie; uruchomiono nowe strony Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania i Zarządu Zieleni Miejskiej; odświeżono ukraińskojęzyczną wersję Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM);
 • rozwijano funkcjonalności związane z dostępnością cyfrową, m.in.: wprowadzono teksty łatwe do czytania i rozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ETR), a także formularz kontaktowy na MIM-ie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz nowe szablony dokumentów publikowanych w BIP-ie; w MIM-ie wprowadzono nową usługę do automatycznego tworzenia napisów; uruchomiono studia podyplomowe na kierunku „Prosty język w instytucjach publicznych” w ramach współpracy Miasta z UAM-em.
 • rozbudowywano informatyczną Bazę Tekstów Urzędowych w ramach projektu pn. „Prosty Język”;
  rozwijano narzędzie internetowe na stronie „Przyjazne deklaracje”;
 • udoskonalana była usługa Chatbota, który w formie tekstowej pomagał mieszkańcom znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, a także programu głosowego „Voicebot”, pełniącego rolę automatycznego asystenta na miejskiej infolinii Biura Poznań Kontakt; uruchomiono nowego wirtualnego pracownika do rezerwacji wizyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;
 • wprowadzano udoskonalenia w e-identyfikatorze parkingowym mieszkańca Strefy Parkowania;
 • wykonano na Wartostradzie przy moście Świętego Rocha pierwszy w Polsce mural na drodze tzw. „drogal” (w kształcie linijki mierzącej charakterystyczne elementy każdego z 42 jednostek pomocniczych – osiedli) będący przykładem tego jak miasto może być smart, bez używania technologii.
Mural tzw. „drogal”

droga pomiędzy trawnikiem, na niej "mural" w kolorze białym

Źródło: UMP

Miasto współpracowało z Aquanet S.A. w zakresie monitorowania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach na terenie miasta.

W ramach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (SIP) trwały prace nad rozbudową i zasilaniem cyfrowej bazy danych o zieleni.

W ramach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontynuowano prace związane z tworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

ZGiKM GEOPOZ brał udział w pracach nad budową Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań, który docelowo będzie zintegrowany z SIP-em.

W 2022 r. Miasto Poznań uczestniczyło w trzech projektach dedykowanych inteligentnym miastom:

 • GovTech inno_LAB – prowadzono prace nad modelem platformy monitorującej zużycie energii w budynkach miejskich;
 • Inicjatywa 100 Intelligent Cities Challenge – prowadzono prace nad koncepcjami e-usług, Open Data i platformy partycypacji społecznej;
 • Sandboxing w ramach współpracy z siecią Open & Agile Smart Cities – efektem była publikacja „Sandboxing”. Jak wykorzystać go do wzmocnienia lokalnego ekosystemu danych”.

Miasto otrzymało wyróżnienie w konkursie Polish Contact Center Awards za projekt pn. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne w Urzędzie Miasta Poznania”. Dotyczył on dwóch usług ułatwiających kontakt z Miastem – Voicebot i Chatbot Biura Poznań Kontakt.