Statystyki miejskie - Maj 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Maj 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 160
małżeństwa cywilne 111
małżeństwa konkordatowe 49
Śluby poza lokalem USC 11
Urodzenia 1048
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 19, Helena 18, Julia, Maria 17, Pola 15, Maja 14
Najczęściej nadawane imiona męskie Ignacy 21, Jan, Aleksander 19, Leon 18, Antoni17, Wojciech 16
Zgony 643
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 44
Liczba klientów 5774
Liczba wydanych Kart Seniora 232
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 86
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny brak danych
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny brak danych
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny brak danych
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny brak danych
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 2920
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 140
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 48
Liczba przyjętych depozytów 29
Liczba wydanych depozytów 9
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Maj 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym 4401
liczba osób do 25 roku życia 215
liczba osób powyżej 50 roku życia 1313
liczba osób pobierających zasiłek 660
Stopa bezrobocia 1,2
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7211
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Maj 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 2698
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 15
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 25
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 80
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 125
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Maj 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 236
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 446
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 14
Zagrożenia w ruchu drogowym 3534
Zagrożenia życia i zdrowia 568
Zakłócenia porządku publicznego 618
Zwierzęta 720
Pozostałe naruszenia 414
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 42
Liczba wyjazdów OSP do akcji 22
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 252
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 44
Liczba wystawionych mandatów 154
Liczba pouczeń 0
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK Przybyłe psy do schroniska 48
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 24
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 149
Przybyłe koty do schroniska 47
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 33
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 241
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 99
Liczba wypuszczonych małych ssaków 17
Liczba przyjętych ptaków 1809
Liczba wypuszczonych ptaków 105
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 427
Liczba miejscowych zagrożeń 873
Liczba fałszywych alarmów 336
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Maj 2022
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 607 Most Teatralny 580 Półwiejska 578
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Półwiejska 419 Kórnicka 371 Dworzec autobusowy 371
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Kórnicka 18 Dworzec Autobusowy 18 Półwiejska 15 Most Teatralny 13 Plac Wolności 13
Liczba wypożyczeń 48590
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 25758
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 20985
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 651
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 65
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 1131
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów pl. Wolności 38071
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. 41715
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego nie dotyczy
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 59023
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 47158
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska 32417
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 12583
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 18123
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 25583
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 25748
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 13717
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności nie dotyczy
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska nie dotyczy
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki nie dotyczy
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. nie dotyczy
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska nie dotyczy
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego nie dotyczy
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Malta Pd. nie dotyczy
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Maj 2022
Teatr Animacji Liczba widzów 5123
Liczba spektakli 49
Teatr Polski Liczba widzów 2084
Liczba spektakli 23
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 5
Liczba uczestników 102
Liczba wydarzeń 8
Liczba uczestników 74
Liczba wydarzeń online 3
Liczba uczestników 1572
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba wydarzeń 372
Liczba uczestników 8405
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 37
Liczba uczestników 4610
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 59
Liczba uczestników 5932
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 14862
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 9123
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 14
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 150
Liczba wydarzeń 23811
Liczba seansów kinowych 158
Liczba uczestników seansów kinowych 3032
Liczba spektakli teatralnych 7
Liczba uczestników spektakli 261
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 6676
Liczba wydarzeń 29
Liczba uczestników wydarzeń 1913
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 5
Liczba uczestników wydarzeń 203
Centrum Szyfrów ENiGMA Liczba zwiedzających 2872
Liczba wydarzeń 5
Liczba uczestników wydarzeń 667
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 31
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 4370
Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 1
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym: 101780
na zewnątrz 97822
na miejscu 3958
Liczba uczestników wydarzeń 13823
Liczba wydarzeń 188
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 10
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 181
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 5
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 2
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzającyh wystawy 764
Palmiarnia Poznańska WGK Liczba odwiedzających 32608
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 84206
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 39401
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 3274
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 15235
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 14951
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 14769
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 203131
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 27
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 13
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 25
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Maj 2022
Poznan.pl - statytstyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 341877
Liczba wizyt na stronie 969516
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 84527
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10184
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5390