Dane z Poznania - Lipiec 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według lipiec 2021 czerwiec 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 156 1 198
Małżeństwa 196 227
Małżeństwa cywilne 83 115
Małżeństwa konkordatowe 113 112
Śluby poza lokalem USC 15 18
Zgony 563 664
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Laura 20 Zofia 20 Pola 18 Zuzanna 17 Antonina 17 Maria 16 Hanna 16 Julia 16 Oliwia 16 Laura 24 Zuzanna 23 Maja 20 Lena 19 Zofia 19 Maria 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Franciszek 30 Jan 29 Antoni 27 Stanisław 22 Ignacy 19 Leon 19 Nikodem 19 Aleksander 19 Antoni 26 Stanisław 24 Ignacy 24 Jakub 21 Leon 20 Jan 20 Franciszek 20 Wojciech 19 Aleksander 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 41 44
Przybyłe koty do schroniska 127 52
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 5 9
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 12
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 129 123
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 262 165
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7 275 7 293
Liczba osób pobierających zasiłek 1 080 1 094
Liczba osób do 25 roku życia 450 466
Liczba osób powyżej 50 roku życia 2 040 1999
Stopa bezrobocia 2,1% 2%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 6167,99
Mieszkania oddane do użytkowania 2 895
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 28 20
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 14
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 83 65
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 92 67
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 220 210
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 67 34
Liczba przyjętych depozytów 38 12
Liczba wydanych depozytów 83 26
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 177 021 95 615
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 160 107
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 13 21
Liczba wystawionych mandatów 68 146
Liczba pouczeń 8 0
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 60 110
Liczba wyjazdów OSP do akcji 36 49
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 19 42
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 9 5
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 22 27
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 148 199
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 389 373
Pozostałe naruszenia 400 439
Zagrożenia pożarowe 4 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 408 3 810
Zagrożenia życia i zdrowia 512 341
Zakłócenia porządku 610 505
Zwierzęta 1 198

Ruch rowerowy

lipiec 2021 czerwiec 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 826 Półwiejska 696 Plac Wolności 629 Kórnicka 897 Półwiejska 721 Plac Wolności 622
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka 673 Półwiejska 393 Plac Wiosny Ludów 372 Mogileńska 580 Czechosłowacka/ Łozowa 421 POiSR/ Chwiałkowskiego 364
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Plac Wiosny Ludów 15 Ewangelicka 10 Kórnicka 9 Małe Garbary 9 Murawa/ Słowiańska 9 Termy 9 Rynek Wildecki 16 Os. Sobieskiego 15 Keplera 12
Liczba wypożyczeń 49 793 51 703
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 28 256 29 285
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 20 312 20 995
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 469 457
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 69 67
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 687 899
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 42 378 44 475
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 40 054 40 750
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 56 715 58 267
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 30 712 29 525
 

Kultura i turystyka

 
według  lipiec 2021  czerwiec 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7 744 3 954
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 56
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 3 7
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 108 061 98 544
na zewnątrz 106 763 95 637
na miejscu 1 298 2 907
Liczba uczestników wydarzeń 3 851 5 362
Liczba wydarzeń 58 14
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 20 921 12 012
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według lipiec 2021 czerwiec 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 323 330 322 794
Liczba wizyt na stronie 837 293 837 479
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 65 112 67 213
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 1 429 2 334
Liczba wydanych Kart Seniora 133 113
Liczba klientów 2 998 3 457
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 11 188 10 903
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 6 334 6 271